XXXVII sesja

30 stycznia 2014 r.

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Projekt uchwały

Projekt stanowiska

w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Podkowie Leśnej

Projekt stanowiska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content