XLIII sesja

26 czerwca 2014 r.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2013 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2013 roku oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

W sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za 2013 rok

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2013 rok.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content