XXXIV sesja Rady Miasta dnia 17 grudnia 2009 roku

Projekt nr 130/2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Projekt nr 130/2009  Uzasadnienie do projektów uchwał 130/131/132/133/2009

Projekt nr 131/2009

w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. Rady Miasta Podkowy Leśnej

Projekt nr 131/2009

Projekt nr 132/2009

sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

Projekt nr 132/2009

Projekt nr 133/2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Projekt nr 133/2009

Projekt nr 134/2009

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”

Projekt nr 134/2009

Projekt nr 135/2009

uchwaleniu budżetu miasta na 2010 rok

Projekt nr 135/2009

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna