XXVII sesja Rady Miasta dnia 12 marca 2009 roku

Projekt nr 97/2009

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna

Projekt nr 97/2009

Projekt nr 98/2009

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Projekt nr 98/2009

Projekt nr 99/2009

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2009

Projekt nr 99/2009

Projekt nr 100/2009

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Projekt nr 100/2009

Projekt nr 101/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Projekt nr 101/2009

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna