XVI sesja Rady Miasta dnia 19 marca 2008 roku

Projekt nr 52/2008

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Miasta Podkowy Leśnej Michała Czaykowskiego wskutek zrzeczenia się mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 53/2008

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

Projekt nr 53/2008

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna