Projekt uchwały na XXXII sesje Rady Miasta

Projekt nr 1

Uchwała Nr 127/XXXII/2005
z dnia 24 lutego 2005 r.
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie wytypowania kandydata do Rady Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,

§ 1

Wytypować Panią/Pana …………………………………………………………………………………………
na kandydata do Rady Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content