Projekt uchwały na uroczystą XLIII sesję Rady Miasta

która odbędzie się 3 września 2005 roku

Uchwała Nr………/XLIII/2005 w sprawie uczczenia Bohaterów Roku 1980

projekt nr 1
UCHWAŁA NR ……../XLIII/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 3 września 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

w sprawie uczczenia Bohaterów Roku 1980

§1

W Dwudziestopięciolecie wielkiego zrywu społeczeństwa polskiego, którego ukoronowaniem były Porozumienia Sierpniowe otwierające drogę dla powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zrywu, w którym ważną rolę odegrał kościół pod wezwaniem świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej stając się miejscem majowej głodówki, miejscem znanym w Polsce i poza jej granicami Rada Miasta wyraża uznanie dla tych, którzy swoją działalnością przed Sierpniem roku 1980 i w następnej dekadzie wnieśli swój niepodważalny wkład w powstanie III Rzeczypospolitej; Rada Miasta wyraża swe najgłębsze podziękowanie dla tych wszystkich, dzięki którym możliwe stało się również i to, że samorządne władze Podkowy Leśnej mogą tę uchwałę podjąć

§2

Rozpowszechnienie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta celem budowania miejscowej tradycji i przekazywania nieprzemijających wartości dla następnych pokoleń mieszkańców.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content