Podatki i opłaty lokalne na 2022 rok

STAWKI I WZORY FORMULARZY

  • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  • PODATEK LEŚNY
  • PODATEK ROLNY
  • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  • OPŁATA TARGOWA
  • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

Wysokość stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:

DT-1 DEKLARACJA

DT-1A ZAŁĄCZNIK

Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content