Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022 – zakończone

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 31 maja 2021 o 11:27:26. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Projekt uchwały

Formularz konsultacyjny

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
31 maja 2021 o 11:27:26Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022  Dodano: Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022 - zakończone
Zawartość
  Dodano: <strong>Konsultacje zakończone – uwagi nie wpłynęły.</strong>
Bez zmian: Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje projektu uchwały</strong> <strong>w sprawie <u>o</u>kreślenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022.</strong> Bez zmian: Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje projektu uchwały</strong> <strong>w sprawie <u>o</u>kreślenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022.</strong>
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="pf-content"> Bez zmian: <div class="pf-content">
Bez zmian: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności. Bez zmian: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.
Bez zmian: Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 17.00 </strong>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta. Bez zmian: Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 17.00 </strong>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Bez zmian: Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta. Bez zmian: Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta.
Bez zmian: <em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em> Bez zmian: <em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em>
Bez zmian: <em>/-/</em> Bez zmian: <em>/-/</em>
Bez zmian: <em>Artur Tusiński</em> Bez zmian: <em>Artur Tusiński</em>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/Projekt-uchwaly- cena-paliwa.pdf">Projekt uchwały</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/Projekt-uchwaly- cena-paliwa.pdf">Projekt uchwały</a>
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/formularz- konsultacyjny- z-rodo-2020.doc">Formularz konsultacyjny </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/formularz- konsultacyjny- z-rodo-2020.doc">Formularz konsultacyjny </a>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content