Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 lipca 2022 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał ws.: 1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026, 2) uchwalenia statutu OPSu

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 lipca 2022 o 13:22:45. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026,
2) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 8 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński

 

Formularz konsultacyjny

Projekt uchwały – program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Projekt uchwały – statut OPS

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
25 lipca 2022 o 13:22:45Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje projektów uchwał </strong><strong>w sprawach: Bez zmian: Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje projektów uchwał </strong><strong>w sprawach:
Bez zmian: </strong><strong>1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026, Bez zmian: </strong><strong>1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026,
Bez zmian: </strong><strong>2) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.</strong> Bez zmian: </strong><strong>2) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.</strong>
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="pf-content"> Bez zmian: <div class="pf-content">
Bez zmian: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności. Bez zmian: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.
Bez zmian: Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 8 sierpnia 2022 r. </strong>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta. Bez zmian: Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 8 sierpnia 2022 r. </strong>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Skasowano: Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta.  Dodano: Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta.
Bez zmian: <em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em> Bez zmian: <em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em>
Bez zmian: <em>Artur Tusiński</em> Bez zmian: <em>Artur Tusiński</em>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/formularz- konsultacyjny- z-rodo-2020.doc">Formularz konsultacyjny </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/formularz- konsultacyjny- z-rodo-2020.doc">Formularz konsultacyjny </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Projekt-uchwaly- progr-mieszk.pdf">Projekt uchwały - program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Projekt-uchwaly- progr-mieszk.pdf">Projekt uchwały - program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Projekt-uchwaly- statut-OPS.pdf">Projekt uchwały - statut OPS</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Projekt-uchwaly- statut-OPS.pdf">Projekt uchwały - statut OPS</a>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content