Jak załatwić sprawę

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 12 maja 2020 o 07:55:29. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00)

Karty Usług - Referat Finansowy

 

 

Klauzula informacyjna do deklaracji

Karty Usług - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Karty Usług - Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH IK-1 Karta usługi

Wniosek

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA IK-2 Karta usługi
WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA IK-3 Karta usługi
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IK-4 Karta usługi
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IK-5 Karta usługi
ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI IK-6 Karta usługi
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJE ZJAZDU, SIECI UZBROJENIA TERENU I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT ORAZ  W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ IK-7 Karta usługi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

WNIOSEK O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody

 

  Wniosek
zmiana-regulaminu-woda-scieki
WNIOSEK O zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 

  Wniosek
regulamin zaopatrzenia w wodę

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Komunikacja Społeczna i Polityka Miasta

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
PATRONAT HONOROWY BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA KSP-1 Karta usługi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA  KSP-2 Karta usługi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wyciąg z Księgi Wieczystej

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65

Paszporty

Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.

Mieszkańców Podkowy Leśnej obsługuje terenowy punkt paszportowym w Pruszkowie przy ulicy Drzymały 19/21
tel. (22) 738-14-97 lub – 98

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 17.00,
wtorek-piątek: 8.00 – 15.00.

Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.

Prawo jazdy i rejestracja pojazdów

Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
tel. (22) 755-55-16, 724-16-99

Rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych

prowadzi Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 77 06 161

22 77 06 315

22 77 06 314

22 77 06 316

fax: 22 77 06 160

e-mail: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim:

  • /7901giyxdf/ESP – do pism ogólnych,
  • /7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu
  •  nadpłat i zwrotów podatków,
  • /7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,
  • /7901giyxdf/TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,
  • /7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,
  • /7901giyxdf/skrytka – do pism ogólnych

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30.
W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim

(podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)

Dane kontaktowe

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek – Piątek: 8.00-15.00

Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie.

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek: 7.45-15.45

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Urzędzie Miasta

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
– e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl,
– faxem na nr 22 758 90 03,
– telefonicznie na nr 22 759 21 00,
– drogą pocztową.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
12 maja 2020 o 07:55:29Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:
W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
 Bez zmian:
W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
Bez zmian: o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00)  Bez zmian: o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00) [/box]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> Bez zmian: <li style="list-style-type: none;">
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1-na-2019- 1.pdf">DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1-na-2019- 1.pdf">DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1a-na- 2019-1.pdf">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1a-na- 2019-1.pdf">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_01_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- od-osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_01_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- od-osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_02_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- osoby-prawne- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_02_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- osoby-prawne- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_03_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_03_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_04_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_04_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_05_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_05_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_06_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_06_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_07_karta- ulgi-w-splacie-zobowiazan- podatkowych-1.doc">Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_07_karta- ulgi-w-splacie-zobowiazan- podatkowych-1.doc">Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_08_karta- uslugi-indywidualnej- interpretacji- przepisow-1.doc">Informacja dotycząca indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_08_karta- uslugi-indywidualnej- interpretacji- przepisow-1.doc">Informacja dotycząca indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-1-wniosek- o-wydanie-zaswiadczenia2-1.doc"> Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości*)</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-1-wniosek- o-wydanie-zaswiadczenia2-1.doc"> Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości*)</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-2019- karta-uslugi- zaswiadczenie- o-niezaleganiu- w-podatkach- lub-stwierdzajace- stan-zaleglosci- 1-1.doc">ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-2019- karta-uslugi- zaswiadczenie- o-niezaleganiu- w-podatkach- lub-stwierdzajace- stan-zaleglosci- 1-1.doc">ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-12-2019- karta-uslugi- srodki-transportowe- 1.doc">PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-12-2019- karta-uslugi- srodki-transportowe- 1.doc">PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oswiadcz_ syt._mater_i_ finansowa-1.pdf" >OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ I FINANSOWEJ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY LUB ODROCZENIE TERMINU PŁATNOSCI NALEŻNOSCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM I ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oswiadcz_ syt._mater_i_ finansowa-1.pdf" >OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ I FINANSOWEJ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY LUB ODROCZENIE TERMINU PŁATNOSCI NALEŻNOSCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM I ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/il-1-informacja- o-nieruchomosciach- i-obiektach- budowlanych.pdf">IL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych</a> Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/il-1-informacja- o-nieruchomosciach- i-obiektach- budowlanych.pdf">IL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/in-1-informacja- o-lasach.pdf">IN-1 Informacja o lasach</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/in-1-informacja- o-lasach.pdf">IN-1 Informacja o lasach</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/ir-1-informacja- o-gruntach.pdf">IR-1 Informacja o gruntach</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/ir-1-informacja- o-gruntach.pdf">IR-1 Informacja o gruntach</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-1-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-1-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-2-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-2-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-3-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIL-3 Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-3-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIL-3 Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zin-3-zalacznik- do-informacji- o-nieruchomosciach- i-obiektach-budowlanych-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIN-3 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zin-3-zalacznik- do-informacji- o-nieruchomosciach- i-obiektach-budowlanych-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIN-3 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-1-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-1-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-2-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-2-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-3-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-pozostalych- podatnikow.pdf">ZIR-3 Załacznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników</a></li> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-3-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-pozostalych- podatnikow.pdf">ZIR-3 Załacznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dl-1-deklaracja- na-podatek-lesny.pdf">DL-1 Deklaracja na podatek leśny</a> Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dl-1-deklaracja- na-podatek-lesny.pdf">DL-1 Deklaracja na podatek leśny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dn-1-deklaracja- na-podatek-od- nieruchomosci.pdf">DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dn-1-deklaracja- na-podatek-od- nieruchomosci.pdf">DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dr-1-deklaracja- na-podatek-rolny.pdf">DR-1 Deklaracja na podatek rolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dr-1-deklaracja- na-podatek-rolny.pdf">DR-1 Deklaracja na podatek rolny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-1z1.pdf" >ZDN-1Z~1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-1z1.pdf" >ZDN-1Z~1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-2z1.pdf" >ZDN-2Z~1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-2z1.pdf" >ZDN-2Z~1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a></li> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/klauzula- informacyjna- do-deklaracji.pdf">Klauzula informacyjna do deklaracji</a></strong>  Dodano: <strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/klauzula- informacyjna- do-deklaracji.pdf">Klauzula informacyjna RF</a></strong>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 01-zgloszenie- urodzenia-dziecka- 1.doc">Zgłoszenie urodzenia dziecka</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 01-zgloszenie- urodzenia-dziecka- 1.doc">Zgłoszenie urodzenia dziecka</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 02-uznanie-ojcostwa- 1.doc">Uznanie ojcostwa</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 02-uznanie-ojcostwa- 1.doc">Uznanie ojcostwa</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 03-nadanie-dziecku-nazwiska- meza-matki-1.doc">Nadanie dziecku nazwiska męża matki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 03-nadanie-dziecku-nazwiska- meza-matki-1.doc">Nadanie dziecku nazwiska męża matki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 04-zmiana-imienia-dziecka- 1.doc">Zmiana imienia dziecka</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 04-zmiana-imienia-dziecka- 1.doc">Zmiana imienia dziecka</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 05-zawarcie-malzenstwa-przed- kierownikiem- usc-1.doc">Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 05-zawarcie-malzenstwa-przed- kierownikiem- usc-1.doc">Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 06-skrocenie- terminu-oczekiwania- na-zawarcie-malzenstwa- 1.doc">Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 06-skrocenie- terminu-oczekiwania- na-zawarcie-malzenstwa- 1.doc">Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 07-wydanie-zaswiadczenia- o-zdolnosci-prawnej- do-zawarcia- malzenstwa-za- granica-1.doc">Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 07-wydanie-zaswiadczenia- o-zdolnosci-prawnej- do-zawarcia- malzenstwa-za- granica-1.doc">Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 08-zawarcie-malzenstwa- wyznaniowego- ze-skutkami-cywilnoprawnymi- 1.doc">Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 08-zawarcie-malzenstwa- wyznaniowego- ze-skutkami-cywilnoprawnymi- 1.doc">Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 09-powrot-do- nazwiska-noszonego- przed-zawarciem-malzenstwa- 1.doc">Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 09-powrot-do- nazwiska-noszonego- przed-zawarciem-malzenstwa- 1.doc">Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 10-zgloszenie- zgonu-1.doc" >Zgłoszenie zgonu</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 10-zgloszenie- zgonu-1.doc" >Zgłoszenie zgonu</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 11-wydanie-odpisow- i-zaswiaczen- z-rejestru-stanu-cywilnego- 1.docx">Wydanie odpisów i zaświaczeń z rejestru stanu cywilnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 11-wydanie-odpisow- i-zaswiaczen- z-rejestru-stanu-cywilnego- 1.docx">Wydanie odpisów i zaświaczeń z rejestru stanu cywilnego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 12-wpisanie-do- polskich-ksiag- aktu-stanu-cywilnego- sporzadzonego- za-granica-1.doc">Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 12-wpisanie-do- polskich-ksiag- aktu-stanu-cywilnego- sporzadzonego- za-granica-1.doc">Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 13-uzupelnienie- tresci-aktu- stanu-cywilnego- 1.doc">Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 13-uzupelnienie- tresci-aktu- stanu-cywilnego- 1.doc">Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 14-sprostowanie-aktu-stanu- cywilnego-1.doc" >Sprostowanie aktu stanu cywilnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 14-sprostowanie-aktu-stanu- cywilnego-1.doc" >Sprostowanie aktu stanu cywilnego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 15-odtworzenie- tresci-zagranicznego- aktu-stanu-cywilnego-1.doc" >Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 15-odtworzenie- tresci-zagranicznego- aktu-stanu-cywilnego-1.doc" >Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 16-zgloszenie-jubileuszu- dlugoletniego- pozycia-malzenskiego- 1.doc">Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 16-zgloszenie-jubileuszu- dlugoletniego- pozycia-malzenskiego- 1.doc">Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-usługi- 17-zmiana-imienia- i-nazwiska.pdf">Zmiana imienia i nazwiska</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Załącznik- wniosek-zmiana- nazwiska.doc" >Załącznik - wniosek zmiana nazwiska</a><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Klauzula- informacyjna- USC.pdf">Klauzula informacyjna USC</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-01.-2019- zameldowanie- na-pobyt-staly.doc" >ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-01.-2019- zameldowanie- na-pobyt-staly.doc" >ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-01-1.pdf" >Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-01-1.pdf" >Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-02.-2019- wymeldowanie- z-pobytu-stalego.doc" >WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-02.-2019- wymeldowanie- z-pobytu-stalego.doc" >WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-02.pdf" >Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-02.pdf" >Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-03.-2019- zameldowanie- na-pobyt-czasowy.doc" >ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-03.-2019- zameldowanie- na-pobyt-czasowy.doc" >ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-03.pdf" >Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-03.pdf" >Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-04.-2019- wymeldowanie- z-pobytu-czasowego- 1.doc">WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-04.-2019- wymeldowanie- z-pobytu-czasowego- 1.doc">WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-04.pdf" >Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-04.pdf" >Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-05.-2019- zgloszenie-wyjazdu- zagranice.doc" >ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-05.-2019- zgloszenie-wyjazdu- zagranice.doc" >ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-05.pdf" >Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-05.pdf" >Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-06.-2019- zgloszenie-powrotu- z-zagranicy.doc" >ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-06.-2019- zgloszenie-powrotu- z-zagranicy.doc" >ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-06.pdf" >Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-06.pdf" >Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-07.-2019- rejestr-wyborcow- wniosek.doc">WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-07.-2019- rejestr-wyborcow- wniosek.doc">WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-07.doc">WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-07.doc">WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-08.-2016- dowod-osobisty.doc">WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-08.-2016- dowod-osobisty.doc">WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wydanie-dowodu-osobistego- 2020.pdf">Wniosek o wydanie dowodu osobistego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wydanie-dowodu-osobistego- 2020.pdf">Wniosek o wydanie dowodu osobistego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-9.-2019- ceidg-nowa-dzialalnosc.doc">WPIS DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-9.-2019- ceidg-nowa-dzialalnosc.doc">WPIS DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-10.-2019- ceidg-zmiana- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE ZMIANY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-10.-2019- ceidg-zmiana- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE ZMIANY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-11.-2019- ceidg-zawieszenie- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-11.-2019- ceidg-zawieszenie- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-12.-2019- ceidg-wznowienie- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-12.-2019- ceidg-wznowienie- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-13.-2019- ceidg-zaprzestanie- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-13.-2019- ceidg-zaprzestanie- dzialalnosci.doc" >ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-14.-2019- zezwolenie-na- sprzedaz-alkoholu.doc">ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-14.-2019- zezwolenie-na- sprzedaz-alkoholu.doc">ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-14.doc">WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-14.doc">WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-15.-2019- licencja-taxi.doc">WYDANIE LICENCJI NA PRZEWÓZ OSÓB TAKSÓWKĄ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-15.-2019- licencja-taxi.doc">WYDANIE LICENCJI NA PRZEWÓZ OSÓB TAKSÓWKĄ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-15.docx">Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-15.docx">Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-16.-2019- zgloszenie-obiektu- hotelarskiego.doc" >REJESTRACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-16.-2019- zgloszenie-obiektu- hotelarskiego.doc" >REJESTRACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-16.doc" >WNIOSEK</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-16.doc" >WNIOSEK</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-17.-2019- zezwolenie-na- handel-targowy.doc">ZEZWOLENIE NA HANDEL NA TERENIE MIASTA</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-17.-2019- zezwolenie-na- handel-targowy.doc">ZEZWOLENIE NA HANDEL NA TERENIE MIASTA</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-17.pdf">Wniosek o wydanie zgody na sprzedaż</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-17.pdf">Wniosek o wydanie zgody na sprzedaż</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <table style="height: 1374px;" width="683"> Bez zmian: <table style="height: 1374px;" width="683">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Nazwa Usługi</span> </strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Nazwa Usługi</span> </strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Numer karty</span>< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Numer karty</span>< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Dokumenty< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Dokumenty< /span></strong></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-1</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-1</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-6-zezwolenie- na-prowadzenie- dzialalnosci- w-zakresie-odbioru- nieczystosci- cieklych-20.04.2020.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-6-zezwolenie- na-prowadzenie- dzialalnosci- w-zakresie-odbioru- nieczystosci- cieklych-20.04.2020.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-wzór- wydanie-zezwolenia- nieczystosci- ciekłe.docx">Wniosek </a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-wzór- wydanie-zezwolenia- nieczystosci- ciekłe.docx">Wniosek </a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-2</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-2</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-4-wpis-do- rejestru-dzialalnosci- regulowanej.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-4-wpis-do- rejestru-dzialalnosci- regulowanej.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-3</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-3</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-5-wykreslenie-z-rejestru- dzialalnosci- regulowanej- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-5-wykreslenie-z-rejestru- dzialalnosci- regulowanej- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO< /strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO< /strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-4</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-4</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-1-wypis-i- wyrys-z-miejscowego- planu-zagospodarowania- przestrzennego.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-1-wypis-i- wyrys-z-miejscowego- planu-zagospodarowania- przestrzennego.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO< /strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO< /strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-5</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-5</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-2-zaswiadczenie- o-przeznaczeniu- terenu.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-2-zaswiadczenie- o-przeznaczeniu- terenu.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI< /strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI< /strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-6</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-6</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-3-zaswiadczenie- o-rewitalizacji.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-3-zaswiadczenie- o-rewitalizacji.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJE ZJAZDU, SIECI UZBROJENIA TERENU I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT ORAZ  W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ</ strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJE ZJAZDU, SIECI UZBROJENIA TERENU I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT ORAZ  W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ</ strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-7</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-7</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-7-zezwolenie- na-lokalizacje- zjazdu-sieci- uzbrojenia-terenu- i-zajecie-pasa-drogowego- w-celu-prowadzenia-robot- oraz-w-celu-umieszczenia- urzadzen-infrastruktury- technicznej.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- nr-7-zezwolenie- na-lokalizacje- zjazdu-sieci- uzbrojenia-terenu- i-zajecie-pasa-drogowego- w-celu-prowadzenia-robot- oraz-w-celu-umieszczenia- urzadzen-infrastruktury- technicznej.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-1- wniosek-o-uzgodnienie- lokalizacji- sieci-uzbrojenia-terenu-w- pasie-drogowym- 1-2017-1.docx" >Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-1- wniosek-o-uzgodnienie- lokalizacji- sieci-uzbrojenia-terenu-w- pasie-drogowym- 1-2017-1.docx" >Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-2- wniosek-o-wydanie-zezwolenia- na-lokalizacje- lub-przebudowe- zjazdu-1-2017- 1.docx">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-2- wniosek-o-wydanie-zezwolenia- na-lokalizacje- lub-przebudowe- zjazdu-1-2017- 1.docx">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-3- wniosek-o-wydanie-zezwolenia- na-zajecie-pasa-drogowego- w-celu-prowadzenia-robot- 2017-1.docx">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-3- wniosek-o-wydanie-zezwolenia- na-zajecie-pasa-drogowego- w-celu-prowadzenia-robot- 2017-1.docx">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-4- wniosek-o-wydanie-zezwolenia- na-zajecie-pasa-drogowego- w-celu-umieszczenia-urzadzen- infrastruktury- technicznej- 2017-1.docx">Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-4- wniosek-o-wydanie-zezwolenia- na-zajecie-pasa-drogowego- w-celu-umieszczenia-urzadzen- infrastruktury- technicznej- 2017-1.docx">Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-5- zgloszenie-awaryjnego-zajecia- pasa-drogowego- 1-2017-1.docx" >Załącznik nr 5</a></td> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-5- zgloszenie-awaryjnego-zajecia- pasa-drogowego- 1-2017-1.docx" >Załącznik nr 5</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WNIOSEK </strong></span> </span><strong>O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody </strong> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WNIOSEK </strong></span> </span><strong>O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody </strong>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek_o_ rozliczanie-sciekow- z-podlicznika.doc" >Wniosek</a> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek_o_ rozliczanie-sciekow- z-podlicznika.doc" >Wniosek</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zmiana-regulaminu- woda-scieki.pdf" >zmiana-regulaminu- woda-scieki</ a></span></td> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zmiana-regulaminu- woda-scieki.pdf" >zmiana-regulaminu- woda-scieki</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WNIOSEK </strong></span> </span></span><strong>O zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków</strong> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WNIOSEK </strong></span> </span></span><strong>O zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków</strong>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></ span></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></ span></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek_o_ zawarcie_umowy_ o_zaopatrzenie_ w_wode_i_lub_ odprowadzanie_ sciekow.doc">Wniosek</a> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek_o_ zawarcie_umowy_ o_zaopatrzenie_ w_wode_i_lub_ odprowadzanie_ sciekow.doc">Wniosek</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/regulamin- zaopatrzenia- w-wode.pdf">regulamin zaopatrzenia w wodę</a></span></td> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/regulamin- zaopatrzenia- w-wode.pdf">regulamin zaopatrzenia w wodę</a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/tabela_ewidencja- kart-uslug.docx">Tabela - ewidencja kart usług</a></span> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/tabela_ewidencja- kart-uslug.docx">Tabela - ewidencja kart usług</a></span>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <table style="height: 63px;" width="646"> Bez zmian: <table style="height: 63px;" width="646">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nazwa Usługi</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nazwa Usługi</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Numer karty</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Numer karty</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Dokumenty</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Dokumenty</strong> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 208px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>PATRONAT HONOROWY BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>PATRONAT HONOROWY BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> KSP-1</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> KSP-1</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- patronat-burmistrza- ksp-1.docx">Karta usługi</a></span> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- patronat-burmistrza- ksp-1.docx">Karta usługi</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- patronat-burmistrza.doc" >Załącznik nr 1</a></span> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- patronat-burmistrza.doc" >Załącznik nr 1</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/regulamin- udzielania-patronatu-zarz- nr-2.pdf">Załącznik nr 2</a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/regulamin- udzielania-patronatu-zarz- nr-2.pdf">Załącznik nr 2</a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 208px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA </strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA </strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">KSP-2</span></td> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">KSP-2</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- stypendium-burmistrza-ksp- 2.docx">Karta usługi</a></span> Bez zmian: <td style="width: 208px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslug- stypendium-burmistrza-ksp- 2.docx">Karta usługi</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- stypendium.doc" >Załącznik nr 1</a></span> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- stypendium.doc" >Załącznik nr 1</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zalacznik- regulamin-przyznawania-stypendium- wniosek.pdf">Załącznik nr 2</a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zalacznik- regulamin-przyznawania-stypendium- wniosek.pdf">Załącznik nr 2</a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:

"Wyciąg

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje <b> Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego </b>w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65
 Bez zmian:

"Wyciąg

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje <b> Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego </b>w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">

"Paszporty"

 Bez zmian: <p style="text-align: justify;">

"Paszporty"

Bez zmian: <span class="subtytul">Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej Bez zmian: <span class="subtytul">Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Bez zmian: </span>Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju - na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.</p> Bez zmian: </span>Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju - na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.</p>
Bez zmian: <b>Mieszkańców Podkowy Leśnej </b>obsługuje terenowy punkt paszportowym w<b><b> Pruszkowie </b></b>przy ulicy Drzymały 19/21 Bez zmian: <b>Mieszkańców Podkowy Leśnej </b>obsługuje terenowy punkt paszportowym w<b><b> Pruszkowie </b></b>przy ulicy Drzymały 19/21
Bez zmian: tel. (22) 738-14-97 lub - 98<b><b></b></b> Bez zmian: tel. (22) 738-14-97 lub - 98<b><b></b></b>
Bez zmian: Godziny przyjęć interesantów: Bez zmian: Godziny przyjęć interesantów:
Bez zmian: poniedziałek: 8.00 - 17.00, Bez zmian: poniedziałek: 8.00 - 17.00,
Bez zmian: wtorek-piątek: 8.00 - 15.00.<b><b></b></b> Bez zmian: wtorek-piątek: 8.00 - 15.00.<b><b></b></b>
Bez zmian: <em>Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.</em><b><b> Bez zmian: <em>Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.</em><b><b>
Bez zmian: </b></b>  Bez zmian: </b></b>[/toggle]
Bez zmian:

"Prawo

 Bez zmian:

"Prawo

Bez zmian: <span class="subtytul">Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi <b>Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim</b></span> Bez zmian: <span class="subtytul">Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi <b>Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim</b></span>
Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
Bez zmian: tel. (22) 755-55-16, 724-16-99 Bez zmian: tel. (22) 755-55-16, 724-16-99
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rozliczenie

 Bez zmian:

"Rozliczenie

Bez zmian: <span class="subtytul">prowadzi <b>Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim</b></span> Bez zmian: <span class="subtytul">prowadzi <b>Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim</b></span>
Bez zmian: Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Bez zmian: Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
Bez zmian: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Bez zmian: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
Bez zmian: ul. Żydowska 19 Bez zmian: ul. Żydowska 19
Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Bez zmian: tel.: 22 77 06 161 Bez zmian: tel.: 22 77 06 161
Bez zmian: 22 77 06 315 Bez zmian: 22 77 06 315
Bez zmian: 22 77 06 314 Bez zmian: 22 77 06 314
Bez zmian: 22 77 06 316 Bez zmian: 22 77 06 316
Bez zmian: fax: 22 77 06 160 Bez zmian: fax: 22 77 06 160
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl" >us.grodzisk- mazowiecki@mf.gov.pl</a> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl" >us.grodzisk- mazowiecki@mf.gov.pl</a>
Bez zmian: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim: Bez zmian: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ESP - do pism ogólnych,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ESP - do pism ogólnych,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu</li>
Bez zmian: <li> nadpłat i zwrotów podatków,</li> Bez zmian: <li> nadpłat i zwrotów podatków,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/skrytka - do pism ogólnych</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/skrytka - do pism ogólnych</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Godziny urzędowania: Bez zmian: Godziny urzędowania:
Bez zmian: Poniedziałek od 8.00 do 18.00 Bez zmian: Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Bez zmian: Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00 Bez zmian: Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00
Bez zmian: Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków: Bez zmian: Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków:
Bez zmian: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30. Bez zmian: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30.
Bez zmian: W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu. Bez zmian: W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zakład

 Bez zmian:

"Zakład

Bez zmian: <h2>ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim</h2> Bez zmian: <h2>ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim</h2>
Bez zmian: (podlega pod: <a href="https:/ /www.zus.pl/o- zus/kontakt/ oddzialy-inspektoraty-biura- terenowe/-/details/342">ZUS III Oddział w Warszawie</a>) Bez zmian: (podlega pod: <a href="https:/ /www.zus.pl/o- zus/kontakt/ oddzialy-inspektoraty-biura- terenowe/-/details/342">ZUS III Oddział w Warszawie</a>)
Bez zmian: <h3>Dane kontaktowe</h3> Bez zmian: <h3>Dane kontaktowe</h3>
Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17 Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17
Bez zmian: Godziny obsługi klientów Bez zmian: Godziny obsługi klientów
Bez zmian: Poniedziałek: 8.00-18.00 Bez zmian: Poniedziałek: 8.00-18.00
Bez zmian: Wtorek - Piątek: 8.00-15.00 Bez zmian: Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
Bez zmian: Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie. Bez zmian: Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie.
Bez zmian: <h3>Godziny urzędowania</h3> Bez zmian: <h3>Godziny urzędowania</h3>
Bez zmian: Poniedziałek - Piątek: 7.45-15.45 Bez zmian: Poniedziałek - Piątek: 7.45-15.45
Bez zmian: <h3>Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków</h3> Bez zmian: <h3>Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków</h3>
Bez zmian: Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy Bez zmian: Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Obsługa

 Bez zmian:

"Obsługa

Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> INFORMACJA</strong> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> INFORMACJA</strong>
Bez zmian: w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Bez zmian: w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bez zmian: <strong>Zgłoszenie</strong> powinno być dokonane w jednej z następujących form: Bez zmian: <strong>Zgłoszenie</strong> powinno być dokonane w jednej z następujących form:
Bez zmian: - e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl, Bez zmian: - e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl,
Bez zmian: - faxem na nr 22 758 90 03, Bez zmian: - faxem na nr 22 758 90 03,
Bez zmian: - telefonicznie na nr 22 759 21 00, Bez zmian: - telefonicznie na nr 22 759 21 00,
Bez zmian: - drogą pocztową.</p> Bez zmian: - drogą pocztową.</p>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna