Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 27 stycznia 2021 o 12:47:13. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w Radzie Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku radna Alicja Rotfeld-Paczkowska (wskazana uchwałą Nr 42/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckimradna Anna Olejniczak-Siara (wskazana uchwałą Nr 43/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
27 stycznia 2021 o 12:47:13Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong> </strong> Bez zmian: <strong> </strong>
Bez zmian: Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w <strong>Radzie Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów </strong><strong>w Stawisku</strong> -<strong> radna Alicja Rotfeld-Paczkowska </strong>(wskazana uchwałą Nr 42/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.). Bez zmian: Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w <strong>Radzie Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów </strong><strong>w Stawisku</strong> -<strong> radna Alicja Rotfeld-Paczkowska </strong>(wskazana uchwałą Nr 42/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.).
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w <strong>Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim</strong> - <strong>radna Anna Olejniczak-Siara </strong>(wskazana uchwałą Nr 43/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.). Bez zmian: Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w <strong>Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim</strong> - <strong>radna Anna Olejniczak-Siara </strong>(wskazana uchwałą Nr 43/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.).
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:

"Sprawozdania

 Bez zmian:

"Sprawozdania

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/sprawozdanie- za-2019-arp-rada-muzeum.pdf" >Sprawozdanie Alicji Rotfeld-Paczkowskiej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/sprawozdanie- za-2019-arp-rada-muzeum.pdf" >Sprawozdanie Alicji Rotfeld-Paczkowskiej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/sprawozdanie- za-2019-aos-rada- szpital.pdf" >Sprawozdanie Anny Olejniczak-Siary</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/sprawozdanie- za-2019-aos-rada- szpital.pdf" >Sprawozdanie Anny Olejniczak-Siary</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Sprawozdania

 Bez zmian:

"Sprawozdania

Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/SPRAWOZDANIE- ZA-ROK-2020-ARP- Stawisko.pdf" >Sprawozdanie Alicji Rotfeld-Paczkowskiej  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/SPRAWOZDANIE- ZA-ROK-2020-ARP- Stawisko.pdf" >Sprawozdanie Alicji Rotfeld-Paczkowskiej</a> oraz <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Sprosotowanie- ARP.pdf">Sprostowanie </a>
Skasowano: </a>  
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Sprawozdanie- RSSZ-za-2020- r..pdf">Sprawozdanie Anny Olejniczak-Siary</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Sprawozdanie- RSSZ-za-2020- r..pdf">Sprawozdanie Anny Olejniczak-Siary</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content