Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 16 czerwca 2021 o 10:40:07. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
16 czerwca 2021 o 10:40:07Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-sesja- 3.pdf">Sesje Rady Miasta VIII kadencji</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Sesje-2.pdf">Sesje Rady Miasta</a>
  Dodano: Komisje stałe:
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Posiedzenia- KR-1.pdf">Posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-Kr.pdf" >Posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-ob- ksw.pdf">Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSWiP- 13.pdf">Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Posiedzenia- Komisji-Gos.pdf" >Posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KGiR- 15.pdf">Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju </a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Posiedzenia- Komisji-Spraw.pdf" >Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSS- 12.pdf">Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych</a>
  Dodano: Komisje doraźne:
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSMPL.pdf" >Posiedzenia Komisji ds. Statutu Miasta </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-St.pdf" >Posiedzenia Komisji ds. Studium Miasta </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content