Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 lutego 2021 o 17:44:47. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
22 lutego 2021 o 17:44:47Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-sesja- 2.pdf">Sesje Rady Miasta VIII kadencji</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Sesje-rm.pdf">Sesje Rady Miasta VIII kadencji</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KR- 1.pdf">Posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Posiedzenia- KR-1.pdf">Posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Kswip.pdf" >Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSWiP- 3.pdf">Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Kgir-3.pdf" >Posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/lista-kgir- 1.pdf">Posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-ob- Kss.pdf">Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSS- 2.pdf">Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content