Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 27 listopada 2020 o 12:15:09. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
27 listopada 2020 o 12:15:09Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-sesja- 1.pdf">Sesje Rady Miasta VIII kadencji</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-sesje- 1.pdf">Sesje Rady Miasta VIII kadencji</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KR.pdf">Posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KR- 2.pdf">Posiedzenia Komisji Rewizyjnej </a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSWiP.pdf" >Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KSWiP- 3.pdf">Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-KGiR- 1.pdf">Posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju </a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-Kgri.pdf" >Posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju </a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KSS-2.pdf" >Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Lista-Kss.pdf" >Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content