Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji

 

Sesje Rady Miasta

Komisje stałe:

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju

Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

Komisje doraźne:

Posiedzenia Komisji ds. Statutu Miasta

Posiedzenia Komisji ds. Studium Miasta

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content