Transmisje sesji i zdalnych posiedzeń komisji/ nagrania sesji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 marca 2021 o 10:43:11. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są na kanale „Miasto Podkowa Leśna” na YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw
Na kanale tym transmitowane są także posiedzenia komisji Rady Miasta odbywające się w trybie zdalnym.

Informujemy, że począwszy od XX sesji Rady Miasta, do nagrań z sesji dodawane będą napisy. Napisy można aktywować:
– w komputerze –  poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu nagrania lub naciśnięcie klawisza z literą „c” na klawiaturze komputera,
– w telefonie – poprzez rozwinięcie ustawień odtwarzania w prawym górnym rogu nagrania (zębate koło) i zaznaczenie polskich napisów.
Napisy dodawane będą z kilkudniowym opóźnieniem, spowodowanym koniecznością przygotowania transkrypcji.

Nagrania video:

Nagranie audio IV sesji udostępnione w związku ze słabą jakością nagrania dźwięku w materiale video:

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
8 marca 2021 o 10:43:11Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Nagrania z sesji Rady Miasta Dodano: Transmisje sesji i zdalnych posiedzeń komisji/ nagrania sesji
Zawartość
Bez zmian: <strong>Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są na kanale "Miasto Podkowa Leśna" na YouTube pod adresem:</strong> Bez zmian: <strong>Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są na kanale "Miasto Podkowa Leśna" na YouTube pod adresem:</strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /www.youtube.com/channel/ UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw" ><strong>https: //www.youtube.com/ channel/UCvAVZWcNfr_ Ya1teWYYHTaw< /strong></a> Bez zmian: <a href="https:/ /www.youtube.com/channel/ UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw" ><strong>https: //www.youtube.com/ channel/UCvAVZWcNfr_ Ya1teWYYHTaw< /strong></a>
Skasowano: <strong>Na kanale tym transmitowane są także posiedzenia komisji Rady Miasta odbywające się w trybie zdalnym.</strong>  Dodano: <strong>Na kanale tym transmitowane są także posiedzenia komisji Rady Miasta prowadzone w trybie zdalnym.</strong>
Bez zmian: Informujemy, że począwszy od XX sesji Rady Miasta, do nagrań z sesji dodawane będą napisy. Napisy można aktywować: Bez zmian: Informujemy, że począwszy od XX sesji Rady Miasta, do nagrań z sesji dodawane będą napisy. Napisy można aktywować:
Skasowano: - w komputerze -  poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu nagrania lub naciśnięcie klawisza z literą "c" na klawiaturze komputera,  Dodano: - na komputerze -  poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu nagrania lub naciśnięcie klawisza z literą "c" na klawiaturze komputera,
Bez zmian: - w telefonie - poprzez rozwinięcie ustawień odtwarzania w prawym górnym rogu nagrania (zębate koło) i zaznaczenie polskich napisów. Bez zmian: - w telefonie - poprzez rozwinięcie ustawień odtwarzania w prawym górnym rogu nagrania (zębate koło) i zaznaczenie polskich napisów.
Bez zmian: Napisy dodawane będą z kilkudniowym opóźnieniem, spowodowanym koniecznością przygotowania transkrypcji. Bez zmian: Napisy dodawane będą z kilkudniowym opóźnieniem, spowodowanym koniecznością przygotowania transkrypcji.
Bez zmian: <span style="text-decoration: underline;">Nagrania video:</span> Bez zmian: <span style="text-decoration: underline;">Nagrania video:</span>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= PiqqZe5z1bA">I sesja Rady Miasta - 20.11.2018</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= PiqqZe5z1bA">I sesja Rady Miasta - 20.11.2018</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= bCQPnKeaTbo">II sesja Rady Miasta - 29.11.2018</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= bCQPnKeaTbo">II sesja Rady Miasta - 29.11.2018</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= UGoDqr0em7E">III sesja Rady Miasta - 20.12.2018</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= UGoDqr0em7E">III sesja Rady Miasta - 20.12.2018</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /youtu.be/pRUtgy1xmkM">IV sesja Rady Miasta - 24.01.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /youtu.be/pRUtgy1xmkM">IV sesja Rady Miasta - 24.01.2019</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Nagranie audio IV sesji udostępnione w związku ze słabą jakością nagrania dźwięku w materiale video: Bez zmian: Nagranie audio IV sesji udostępnione w związku ze słabą jakością nagrania dźwięku w materiale video:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li></li> Bez zmian: <li></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9vjJM0_RwEE">V sesja Rady Miasta - 14.03.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9vjJM0_RwEE">V sesja Rady Miasta - 14.03.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= DA2XisnCDo8">VI sesja Rady Miasta - 25.04.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= DA2XisnCDo8">VI sesja Rady Miasta - 25.04.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 0e3wZwC7JVY">VII sesja Rady Miasta - 30.05.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 0e3wZwC7JVY">VII sesja Rady Miasta - 30.05.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 3rr6oPk55ww">VIII sesja Rady Miasta - 27.06.2019 </a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 3rr6oPk55ww">VIII sesja Rady Miasta - 27.06.2019 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= gpvsqpJt8Gw">IX sesja Rady Miasta - 25.07.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= gpvsqpJt8Gw">IX sesja Rady Miasta - 25.07.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= uEumGoHIaMo">X sesja Rady Miasta - 26.09.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= uEumGoHIaMo">X sesja Rady Miasta - 26.09.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9xksOma2ZSE">XI sesja Rady Miasta - 24.10.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9xksOma2ZSE">XI sesja Rady Miasta - 24.10.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= pMQy50Mjm5M">XII sesja Rady Miasta - 28.11.2019 </a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= pMQy50Mjm5M">XII sesja Rady Miasta - 28.11.2019 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= zKEoqHafv9U">XIII sesja Rady Miasta - 17.12.2019</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= zKEoqHafv9U">XIII sesja Rady Miasta - 17.12.2019</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Sm2ptqIC0WU">XIV sesja Rady Miasta - 30.01.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Sm2ptqIC0WU">XIV sesja Rady Miasta - 30.01.2020</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= V7zMqpmaoFk">XV sesja Rady Miasta - 04.03.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= V7zMqpmaoFk">XV sesja Rady Miasta - 04.03.2020</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/ posiedzenie/ 7c043949-ca6d-4">XVI sesja Rady Miasta - 02.04.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/ posiedzenie/ 7c043949-ca6d-4">XVI sesja Rady Miasta - 02.04.2020</a></li>
Bez zmian: <li>XVII sesja Rady Miasta - 28.05.2020: <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Hj5ug9cP4Zk">część 1</a>, <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 89xzc_s7ytI">część 2</a>, <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= TrikQaVJI4g">część 3</a> nagrania</li> Bez zmian: <li>XVII sesja Rady Miasta - 28.05.2020: <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Hj5ug9cP4Zk">część 1</a>, <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 89xzc_s7ytI">część 2</a>, <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= TrikQaVJI4g">część 3</a> nagrania</li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= lmamKLDRyt8&amp; feature=youtu.be">XVIII sesja Rady Miasta - 09.07.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= lmamKLDRyt8&amp; feature=youtu.be">XVIII sesja Rady Miasta - 09.07.2020</a></li>
Bez zmian: <li>XIX sesja Rady Miasta - 29.08.2020: <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= oT1vRCH0E2E&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=21&amp; t=0s">część 1</a>,  <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= ihI6qSXbbpc&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=22&amp; t=0s">część 2</a></li> Bez zmian: <li>XIX sesja Rady Miasta - 29.08.2020: <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= oT1vRCH0E2E&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=21&amp; t=0s">część 1</a>,  <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= ihI6qSXbbpc&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=22&amp; t=0s">część 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= _zGaR1FmgXQ">XX sesja Rady Miasta - 26.09.2020 </a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= _zGaR1FmgXQ">XX sesja Rady Miasta - 26.09.2020 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Gh-TMLE4b04&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=23">XXI sesja Rady Miasta - 15.10.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Gh-TMLE4b04&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=23">XXI sesja Rady Miasta - 15.10.2020</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= psAJH7RRpr0&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=24">XXII sesja Rady Miasta - 26.11.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= psAJH7RRpr0&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=24">XXII sesja Rady Miasta - 26.11.2020</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= xkJ6_RIIyEw">XXIII sesja Rady Miasta - 17.12.2020</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= xkJ6_RIIyEw">XXIII sesja Rady Miasta - 17.12.2020</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= BPUVK8cp7mI&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=1">XXIV sesja Rady Miasta - 26.01.2021</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= BPUVK8cp7mI&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=1">XXIV sesja Rady Miasta - 26.01.2021</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= qjqs_tWvHZ8&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=2">XXV sesja Rady Miasta - 18.02.2021</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= qjqs_tWvHZ8&amp; list=PLg0LjfkXsDl_ nhXcNCBg5FpaaTYbEIuTI&amp; index=2">XXV sesja Rady Miasta - 18.02.2021</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= AR8B1C0WePI">XXVI sesja Rady Miasta - 25.03.2021</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= jdZIWSm0ELU">XXVII sesja Rady Miasta - 20.05.2021</a></li>
  Dodano: <li>XXVIII sesja Rady Miasta 29.06.2021 - <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= wbU5Qbwbgw4&amp; t=5s">część 1</a>, <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= TMTcLb4VTUY&amp; t=6s">część 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content