Interpelacje i zapytania Radnych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 grudnia 2020 o 14:39:16. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zapytanie radnego S. Lasoty z dnia 22 listopada 2020 r.
w sprawie używania dmuchaw do liści

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie naprawy nawierzchni ul. Paproci

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 24 lutego 2020 r., przekazane 2 marca 2020 r.
w sprawie współpracy z firmą Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Zapytanie Radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji. XVI sesja Rady Miasta nie miała w programie zapytań i interpelacji ani spraw różnych. Poniżej odpowiedź pisemna Burmistrza.
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy z Policją

Zapytanie radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji.
Odpowiedź udzielona na XIV sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r.

Interpelacja radnego J. Matłacza z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie odpadów zielonych

Interpelacja radnego M. Gołąba z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 grudnia 2020 o 14:39:16Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano:

"Zapytanie

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- radnej-20.04.2021.pdf">Zapytanie Radnej</a>
  Dodano: Zgodnie z prośbą radnej Burmistrz udzielił odpowiedzi na <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= jdZIWSm0ELU">XXVII sesji Rady Miasta w dniu 20.05.2021</a> r. (pkt IV sesji).
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- radnej-D.-Smolny- 20.01.2021.pdf">Zapytanie Radnej </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odp-BM-na- zapytanie-DS.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- radnego-S.-Lasoty.pdf">Zapytanie Radnego</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odp-BM-dla- SL.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
  Dodano:
Bez zmian:

"Zapytanie

 Bez zmian: w sprawie używania dmuchaw do liści" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- SLasota-22.11.2020.pdf">Zapytanie Radnego </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- SLasota-22.11.2020.pdf">Zapytanie Radnego </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odm-BM-dla- SL.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odm-BM-dla- SL.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zapytanie

 Bez zmian: w sprawie naprawy nawierzchni ul. Paproci" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- radnej-dot.-remontu- ul.-Paproci- 10.03.2020.pdf">Zapytanie Radnej  </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zapytanie- radnej-dot.-remontu- ul.-Paproci- 10.03.2020.pdf">Zapytanie Radnej  </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zdjęcia.docx" >Zdjęcia</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zdjęcia.docx" >Zdjęcia</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odp-na-zapytanie- radnej-DSmolny.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odp-na-zapytanie- radnej-DSmolny.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zapytanie

 Bez zmian: w sprawie współpracy z firmą Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zapytanie- radnej-ds-24.02.2020.pdf">Zapytanie Radnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zapytanie- radnej-ds-24.02.2020.pdf">Zapytanie Radnej</a>
Bez zmian: <em>Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji. XVI sesja Rady Miasta nie miała w programie zapytań i interpelacji ani spraw różnych. Poniżej odpowiedź pisemna Burmistrza. Bez zmian: <em>Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji. XVI sesja Rady Miasta nie miała w programie zapytań i interpelacji ani spraw różnych. Poniżej odpowiedź pisemna Burmistrza.
Bez zmian: </em><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odp-BM-dla- DSmolny.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a><em> Bez zmian: </em><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Odp-BM-dla- DSmolny.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a><em>
Bez zmian: </em> Bez zmian: </em>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zapytanie

 Bez zmian: w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy z Policją" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zapytanie- radnej-dsmolny.pdf">Zapytanie radnej </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zapytanie- radnej-dsmolny.pdf">Zapytanie radnej </a>
Bez zmian: <em>Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji. Bez zmian: <em>Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji.
Bez zmian: </em>Odpowiedź udzielona na XIV sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r. Bez zmian: </em>Odpowiedź udzielona na XIV sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

 Bez zmian: w sprawie odpadów zielonych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/interpelacja- j-matlacz-odpady.pdf" >Interpelacja Radnego</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/interpelacja- j-matlacz-odpady.pdf" >Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/odp.-bm-na- interpelacje- jm.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/odp.-bm-na- interpelacje- jm.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

 Bez zmian: w sprawie wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/interpelacja- m-golab-slowackiego.pdf"> Interpelacja Radnego</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/interpelacja- m-golab-slowackiego.pdf"> Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/odp-bm-na- interplecje-mg.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/odp-bm-na- interplecje-mg.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

 Bez zmian: w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/interpelacja- radnego-sl-18.12.18.pdf"> Interpelacja Radnego</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/interpelacja- radnego-sl-18.12.18.pdf"> Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/odpowiedz- bm-na-interpelacje- sl.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/odpowiedz- bm-na-interpelacje- sl.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content