Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja radnego Michała Gołąba z dnia 23.08.2023 r.
w sprawie częstotliwości kursowania kolejek WKD

Interpelacja radnego Sławomira Lasoty z dnia 05.08.2023 r.
w sprawie zapewnienia bezpośredniego dojścia do Lasu Młochowskiego

Zapytanie radnego Jacka Matłacza z dnia 04.08.2023 r.
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapytanie radnego Michała Gołąba z dnia 22.06.2023 r.
w sprawie systemu pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Zapytanie radnego Sławomira Lasoty z dnia 14.03.2023 r.
w sprawie wycinki w Lesie Młochowskim

Interpelacja radnej Magdaleny Eckhoff z dnia 13.02.2023 r.
w sprawie działki miejskiej na ul. Głównej

Zapytanie radnej Anny Olejniczak-Siary z dnia 18.12.2022 r.
w sprawie zieleni na ul. Helenowskiej, trasy przejazdu autobusu i graffiti na transformatorze

Interpelacja radnej Edyty Baruckiej z dnia 05.12.2022 r.
w sprawie dostępności WKD na Dworcu Centralnym dla osób z niepełnosprawnościami

Interpelacja radnego Sławomira Lasoty z dnia 17.11.2022 r.
w sprawie wskaźników w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

Interpelacja radnego Michała Gołąba z dnia 19.10.2022 r.
w sprawie opracowania projektu działań ochronnych nieruchomości podlegającym okresowym podtopieniom

Zapytanie radnego W. Żółtowskiego z dnia 21.10.2021 r.
w sprawie lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie dostawy wody i rozliczeń z gminą Brwinów

Zapytanie Radnej
Zgodnie z prośbą radnej Burmistrz udzielił odpowiedzi na XXVII sesji Rady Miasta w dniu 20.05.2021 r. (pkt IV sesji).

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie odśnieżania ulic

Zapytanie radnego S. Lasoty z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

Zapytanie radnego S. Lasoty z dnia 22 listopada 2020 r.
w sprawie używania dmuchaw do liści

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie naprawy nawierzchni ul. Paproci

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 24 lutego 2020 r., przekazane 2 marca 2020 r.
w sprawie współpracy z firmą Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Zapytanie Radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji. XVI sesja Rady Miasta nie miała w programie zapytań i interpelacji ani spraw różnych. Poniżej odpowiedź pisemna Burmistrza.
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy z Policją

Zapytanie radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji.
Odpowiedź udzielona na XIV sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r.

Interpelacja radnego J. Matłacza z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie odpadów zielonych

Interpelacja radnego M. Gołąba z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content