Inicjatywa uchwałodawcza obywateli

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 27 maja 2020 o 08:47:09. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Uchwała Nr 65/VII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:

Wniosek nr 2/2020 - projekt uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek nr 1/2020 - projekt uchwały w sprawie okresowego ograniczenia korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r.

Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały

Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. – uchwała nie została podjęta:

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
27 maja 2020 o 08:47:09Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/uchwala-65- vii-2019.pdf">Uchwała Nr 65/VII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/uchwala-65- vii-2019.pdf">Uchwała Nr 65/VII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:</strong> Bez zmian: <strong>Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:</strong>
Bez zmian:

"Wniosek

 Bez zmian:

"Wniosek

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-i- projekt-uchwaly- paliwa.pdf">Wniosek złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i projekt uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-i- projekt-uchwaly- paliwa.pdf">Wniosek złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i projekt uchwały</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- podkowa-bez-smogu.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez Smogu" z 03.02.2020 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- podkowa-bez-smogu.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez Smogu" z 03.02.2020 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- lgd-zs.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo"</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- lgd-zs.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo"</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Stanowisko- Podkowa-bez-smogu- 26.05.2020.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez smogu" z 26.05.2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Stanowisko- Podkowa-bez-smogu- 26.05.2020.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez smogu" z 26.05.2020 r.</a>
Bez zmian: Wniosek został poparty wymaganą liczbą podpisów mieszkańców. Bez zmian: Wniosek został poparty wymaganą liczbą podpisów mieszkańców.
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Pismo-BM- opinia-biomasa- i-paliwa-20.05.2020.pdf">Stanowisko Burmistrza Miasta oraz komentarz obsługi prawnej</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Pismo-BM- opinia-biomasa- i-paliwa-20.05.2020.pdf">Stanowisko Burmistrza Miasta oraz komentarz obsługi prawnej</a>
Skasowano: <em>Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2020 r.</em>  Dodano: Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 28.05.2020 r., godz. 18.30 (Pałacyk)
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Wniosek-Komitetu- o-zdjęcie-ppkt- 1-i-2-z-porządku- obrad.pdf">Wniosek Komitetu o zdjęcie projektów uchwał z porządku obrad XVII sesji</a>
  Dodano: Na XVII sesji Rady Miasta w dniu 28.05.2020 r. przegłosowano wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie go do pracy w komisjach Rady Miasta (KGiR i KSS) - zgodnie z wnioskiem Komitetu.
  Dodano: <em>Opiniowanie projektu uchwały znajduje się w porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 18.06.2020 r., godz. 18.30 (CKiIO, ul. Świerkowa 1, sala kinowa).
  Dodano: </em>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Pismo-Stow- PL-bez-Smogu- 18.06.2020.pdf">Pismo Stowarzyszenia "Podkowa bez Smogu" z 18.06.2020 r. - wycofanie projektów uchwał z prac Rady Miasta</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Wniosek

 Bez zmian:

"Wniosek

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-i- projekt-uchwaly- biomasa.pdf">Wniosek złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i projekt uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-i- projekt-uchwaly- biomasa.pdf">Wniosek złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i projekt uchwały</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- podkowa-bez-smogu.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez Smogu" z 03.02.2020 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- podkowa-bez-smogu.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez Smogu" z 03.02.2020 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- lgd-zs.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo"</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/stanowisko- lgd-zs.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo"</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Stanowisko- Podkowa-bez-smogu- 26.05.2020.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez smogu" z 26.05.2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Stanowisko- Podkowa-bez-smogu- 26.05.2020.pdf">Stanowisko Stowarzyszenia "Podkowa bez smogu" z 26.05.2020 r.</a>
Bez zmian: Wniosek został poparty wymaganą liczbą podpisów mieszkańców. Bez zmian: Wniosek został poparty wymaganą liczbą podpisów mieszkańców.
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Pismo-BM- opinia-biomasa- i-paliwa-20.05.2020.pdf">Stanowisko Burmistrza Miasta oraz komentarz obsługi prawnej</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Pismo-BM- opinia-biomasa- i-paliwa-20.05.2020.pdf">Stanowisko Burmistrza Miasta oraz komentarz obsługi prawnej</a>
Skasowano: <em>Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2020 r.</em>  Dodano: Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2020 r., godz. 18.30 (Pałacyk).
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Wniosek-Komitetu- o-zdjęcie-ppkt- 1-i-2-z-porządku- obrad.pdf">Wniosek Komitetu o zdjęcie projektów uchwał z porządku obrad XVII sesji</a>
  Dodano: Na XVII sesji Rady Miasta w dniu 28.05.2020 r. przegłosowano wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie go do pracy w komisjach Rady Miasta (KGiR i KSS) - zgodnie z wnioskiem Komitetu.
  Dodano: <em>Opiniowanie projektu uchwały znajduje się w porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 18.06.2020 r., godz. 18.30 (CKiIO, ul. Świerkowa 1, sala kinowa).</em>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Pismo-Stow- PL-bez-Smogu- 18.06.2020.pdf">Pismo Stowarzyszenia "Podkowa bez Smogu" z 18.06.2020 r. - wycofanie projektów uchwał z prac Rady Miasta</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Wniosek

 Bez zmian:

"Wniosek

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-inicjatywa- uchwalodawcza- obywateli-odpady.pdf">Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r. </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-inicjatywa- uchwalodawcza- obywateli-odpady.pdf">Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r. </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/7b-opinia- bm-ws-projektu- uchwaly-mieszkancow.pdf">Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/7b-opinia- bm-ws-projektu- uchwaly-mieszkancow.pdf">Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały</a>
Bez zmian: Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bez zmian: Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Bez zmian: Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. - uchwała nie została podjęta: Bez zmian: Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. - uchwała nie została podjęta:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wyniki_glosowania_ 190890-iu-odpady.pdf">Wyniki głosowania </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wyniki_glosowania_ 190890-iu-odpady.pdf">Wyniki głosowania </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna