Inicjatywa uchwałodawcza obywateli

 

Uchwała Nr 65/VII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:

Wniosek nr 2/2020 - projekt uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek nr 1/2020 - projekt uchwały w sprawie okresowego ograniczenia korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r.

Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały

Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. – uchwała nie została podjęta:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna