Inicjatywa uchwałodawcza obywateli

 

Uchwała Nr 65/VII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:

Wniosek nr 2/2020 - projekt uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i projekt uchwały

Stanowisko Stowarzyszenia „Podkowa bez Smogu” z 03.02.2020 r.

Stanowisko Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Stanowisko Stowarzyszenia „Podkowa bez smogu” z 26.05.2020 r.

Wniosek został poparty wymaganą liczbą podpisów mieszkańców.

Stanowisko Burmistrza Miasta oraz komentarz obsługi prawnej

Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 28.05.2020 r., godz. 18.30 (Pałacyk)

Wniosek Komitetu o zdjęcie projektów uchwał z porządku obrad XVII sesji

Na XVII sesji Rady Miasta w dniu 28.05.2020 r. przegłosowano wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie go do pracy w komisjach Rady Miasta (KGiR i KSS) – zgodnie z wnioskiem Komitetu.

Opiniowanie projektu uchwały znajduje się w porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 18.06.2020 r., godz. 18.30 (CKiIO, ul. Świerkowa 1, sala kinowa).

Pismo Stowarzyszenia „Podkowa bez Smogu” z 18.06.2020 r. – wycofanie projektów uchwał z prac Rady Miasta

Projekty uchwał ujęte we wnioskach nr 1 i 2 – po wprowadzeniu niezbędnych zmianach w zapisach projektów – zostały następnie złożone w ramach inicjatywy uchwałodawczej radnych i trafiły na XVIII sesję Rady Miasta (uchwała nr 157/XVIII/2020 i 158/XVIII/2020).

Wniosek nr 1/2020 - projekt uchwały w sprawie okresowego ograniczenia korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i projekt uchwały

Stanowisko Stowarzyszenia „Podkowa bez Smogu” z 03.02.2020 r.

Stanowisko Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Stanowisko Stowarzyszenia „Podkowa bez smogu” z 26.05.2020 r.

Wniosek został poparty wymaganą liczbą podpisów mieszkańców.

Stanowisko Burmistrza Miasta oraz komentarz obsługi prawnej

Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2020 r., godz. 18.30 (Pałacyk).

Wniosek Komitetu o zdjęcie projektów uchwał z porządku obrad XVII sesji

Na XVII sesji Rady Miasta w dniu 28.05.2020 r. przegłosowano wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie go do pracy w komisjach Rady Miasta (KGiR i KSS) – zgodnie z wnioskiem Komitetu.

Opiniowanie projektu uchwały znajduje się w porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 18.06.2020 r., godz. 18.30 (CKiIO, ul. Świerkowa 1, sala kinowa).

Pismo Stowarzyszenia „Podkowa bez Smogu” z 18.06.2020 r. – wycofanie projektów uchwał z prac Rady Miasta

Projekty uchwał ujęte we wnioskach nr 1 i 2 – po wprowadzeniu niezbędnych zmianach w zapisach projektów – zostały następnie złożone w ramach inicjatywy uchwałodawczej radnych i trafiły na XVIII sesję Rady Miasta (uchwała nr 157/XVIII/2020 i 158/XVIII/2020).

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r.

Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały

Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. – uchwała nie została podjęta:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content