VIII kadencja 2018-2023

Nazwa Utworzone
Inicjatywa uchwałodawcza obywateli 1636 2019-05-14
Komisja Spraw Społecznych 1398 2018-11-30
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1141 2018-11-30
Plany pracy Komisji 937 2018-11-29
Sprawozdania z prac Komisji 661 2018-11-29
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1131 2018-11-29
Komisja Rewizyjna 1105 2018-11-29
Uchwały w sprawie powołania Komisji i składów osobowych Komisji 859 2018-11-29
Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji 7623 2018-11-13
Interpelacje i zapytania Radnych 2517 2018-11-13
Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych 1748 2018-11-13
Sesje Rady Miasta VIII kadencji – terminy, programy, materiały, uchwały, wyniki głosowań, nagrania, protokoły 7314 2018-11-13
Dyżury Radnych 6517 2018-11-13
Transmisje sesji i zdalnych posiedzeń komisji/ nagrania sesji 5201 2018-11-13
Adresy e-mail Radnych Miasta 2396 2018-11-13
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VIII kadencji 5414 2018-11-13
Skład Rady Miasta VIII kadencji 3580 2018-11-13
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content