VIII kadencja 2018-2023

Nazwa Utworzone
Inicjatywa uchwałodawcza obywateli 1408 2019-05-14
Komisja Spraw Społecznych 994 2018-11-30
Komisja Gospodarki i Rozwoju 950 2018-11-30
Plany pracy Komisji 750 2018-11-29
Sprawozdania z prac Komisji 560 2018-11-29
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 809 2018-11-29
Komisja Rewizyjna 814 2018-11-29
Uchwały w sprawie powołania Komisji i składów osobowych Komisji 662 2018-11-29
Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji 5731 2018-11-13
Interpelacje i zapytania Radnych 1905 2018-11-13
Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych 1407 2018-11-13
Sesje Rady Miasta VIII kadencji – terminy, programy, materiały, uchwały, wyniki głosowań, nagrania, protokoły 5720 2018-11-13
Dyżury Radnych 5308 2018-11-13
Nagrania z sesji Rady Miasta 4155 2018-11-13
Adresy e-mail Radnych Miasta 1810 2018-11-13
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VIII kadencji 4395 2018-11-13
Skład Rady Miasta VIII kadencji 3179 2018-11-13
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content