Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

1. Olga Petryńska (z d. Jarco) – przewodnicząca Komisji
2. Sylwia Dąbrówka
3. Małgorzata Janus
4. Renata Gabryszuk
5. Andrzej Porowski
6. Grzegorz Smoliński
7. Jarosław Kubicki

Regulamin Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
Uchwała Nr 17/IV/2015

Protokół z posiedzenia w dniu 16 maja 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 lutego 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 września 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 14 września 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 23 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 31 stycznia 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 września 2016 r. (Debata o zdrowiu)

Protokół ze wspólnego posiedzenia KKOSiSS, KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 2 sierpnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 listopada 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 listopada 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 listopada 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 23 września 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KKOSiSS i KBFiI w dniu 24 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 maja 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
IV POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
w dniu 14 kwietnia 2015 r., g. 19.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji zwołane w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 przez Przewodniczącą Małgorzatę Stępkę. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej o godz. 19:00.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Spotkanie z Proboszczem parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, ks. Wojciechem Osialem w sprawie Światowych Dni Młodzieży organizowanych w lipcu 2016 r.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014”.
a) informacja ze strony Urzędu Miasta
b) informacja ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych
4. Sprawy różne
5. Wolne wnioski
6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń KKOSiSS, z dn. 6.02. 2015 r., 23.02.2015 r., 24.03. 2015 r.
7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Małgorzata Stępka po powitaniu radnych, gości i mieszkańców, otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum (obecnych 8 osób, lista osób obecnych na posiedzeniu w załączniku nr 1).

Radna, p. Sylwia Dąbrówka, zgłosiła wniosek o dodanie punktu do porządku obrad „Informacja dotycząca działania LGD Zielone Sąsiedztwo”
Wynik głosowania:
5 za
2 przeciw
1 wstrzymujący się

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner zgłosiła protest przeciwko dodaniu tego punktu do porządku obrad uzasadniając, że zainteresowani mieszkańcy nie będą mieli okazji zapoznać się z tą informacją, gdyż nie była ona opublikowana odpowiednio wcześniej.
Radna, p. Sylwia Dąbrówka, z kolei odpowiedziała, że sprawa wyniknęła w ostatnich dniach i jest pilna.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka zaproponowała, aby jednak zapoznać się z informacjami Stowarzyszenia i wówczas zadecydować o przełożeniu i powtórnym zajęciu się tą sprawą na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Porządek posiedzenia został rozszerzony o dodatkowy punkt:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Spotkanie z Proboszczem parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, ks. Wojciechem Osialem w sprawie Światowych Dni Młodzieży organizowanych w lipcu 2016 r.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014”.
a. informacja ze strony Urzędu Miasta
b. informacja ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych
4. Informacja dotycząca działania LGD Zielone Sąsiedztwo
5. Sprawy różne
6. Wolne wnioski
7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń KKOSiSS, z dn. 6.02. 2015 r., 23.02.2015 r., 24.03. 2015 r.
8. Zamknięcie posiedzenia

ad.2.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka poprosiła księdza kanonika Wojciecha Osiala, proboszcza podkowiańskiej parafii pod wezwaniem św. Krzysztofa, o przedstawienie informacji na temat Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w lipcu 2016 r.

Ks. Proboszcz podziękował za zaproszenie i przedstawił osoby zaangażowane w przygotowanie i organizację ŚDM w parafii w Podkowie Leśnej: ks. Aleksandra Michalaka – wikariusza, ks. Piotra Ganca – wikariusza, dh Kajetana Szymaszczyka – drużynowego 32 MDH „Orkan” w Podkowie Leśnej, Julię Krzywańską – parafialnego lidera wolontariuszy.
Ks. Proboszcz poinformował, iż ŚDM zapoczątkowane z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II w 1985 roku, odbywają się co kilka lat w różnych miastach świata. Podczas ostatnich ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 roku, papież Franciszek ogłosił miejsce kolejnych ŚDM – – w 2016 r. w Krakowie. Organizowane są w formie festiwalu, skupiające młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas.
Młodzież przyjeżdżająca z różnych krajów do Polski na ŚDM, spędzi kilkanaście dni w Polsce. Pierwsza część pobytu to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania (20-25. 07. 2016 r.). Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji – jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu, druga to tygodniowy pobyt młodzieży w Krakowie – 26-31 lipca 2016 r.
ŚDM w roku 2016 będą okazją dla podkowiańskiej młodzieży do nawiązania przyjaźni z gośćmi z różnych krajów, a dla całej społeczności lokalnej, do spotkań w rodzinach, w których będą goszczeni młodzi goście, okazja do zaprezentowania naszej rodzimej kultury, historii, tradycji, piękna naszej podkowiańskiej ziemi, gościnności i serdeczności ze strony mieszkańców.
Ks. Proboszcz przewiduje, że dobrym pomysłem mogłoby być zorganizowanie wspólnego ogniska w Parku Miejskim, z prezentacją programów kulturalnych poszczególnych grup – gości jak i gospodarzy.
Przy napływie dużej liczby gości być może byłaby potrzeba udostępnienia pomieszczeń szkolnych na noclegi. Dyrektor szkół KIK-u w Podkowie leśnej – p. Grzegorz Dąbrowski – w rozmowie z ks. Proboszczem zadeklarował pomoc.

Ks. Aleksander Michalak poinformował o funkcjonowaniu Centrum Informacji w Krakowie, gdzie napływają zgłoszenia rodzin chętnych do przyjęcia gości w swoich domach. Wyjaśnił, iż w ciągu pierwszych kilku dni, młodzież ma zorganizowane zajęcia w Warszawie, a weekend spędza na terenie parafii, w której są zakwaterowani. Wśród pomysłów na uprzyjemnienie i uatrakcyjnienie pobytu młodzieży w tym czasie, obok spotkań w rodzinach, mogłoby być zorganizowania meczu czy gry miejskiej. Jest to okazja nie tylko do nawiązania bliższych więzi i przyjaźni, ale także dobra forma promocji naszego miasta.
Podczas rozmowy wyniknęła sprawa kosztów przejazdów, która wymaga porozumienia między władzami kościelnymi a zarządem WKD.

Następnie Przewodnicząca Małgorzata Stępka poprosiła Julię Krzywańską – lidera grup wolontariuszy w naszej parafii, o przedstawienie informacji o przygotowaniach do ŚDM.
Julia opowiedziała o Szkole Liderów Wolontariatu, prowadzonej przy UKSW w Warszawie.
Zadaniem liderów będzie animacja wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc przy organizacji ŚDM. Liderzy przechodzą szkolenie w zakresie spraw prawnych i zasad bezpieczeństwa oraz realizują formację duchową. Będą koordynować i pomagać przy organizacji pobytu zagranicznych gości w miejscowościach przy parafiach. Jednym z elementów integrujących młodzież miejscową z gośćmi mogłoby być zorganizowanie wspólnego posiłku. Związane by z tym było udostępnienie stołówek przy jednostkach oświatowych w naszym mieście. Nawiązała przy tym do poprzednich ŚDM w Hiszpanii, w których uczestniczyła jako wolontariusz. Podczas przygotowań i szkoleń wolontariusze mieli zaplanowany program spotkań zarówno z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, jak i z mieszkańcami, które miło wspomina. Zaapelowała do radnych o zaangażowanie się w działania przy ŚDM.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka podziękowała za wystąpienia i zaproponowała wyrażenie stanowiska o poparciu Komisji dla podjęcia współpracy władz samorządowych z parafią przy organizacji ŚDM na terenie Podkowy Leśnej w związku z pismem ks. Proboszcza skierowanym do Burmistrza Miasta i Rady Miasta, z prośbą o podjęcie współpracy w organizacji pobytu młodzieży z zagranicy – uczestników ŚDM – w dniach 20-25. 07. 2016 r., która będzie zakwaterowana na terenie naszego miasta. W piśmie tym ks. Proboszcz uzasadnia prośbę tym, iż będzie to dobra okazja do integracji i nawiązania więzów przyjaźni z podkowiańską młodzieżą oraz okaże się szczególną formą promocji naszego miasta i jej wyjątkowej społeczności. W piśmie tym zwraca się do włodarzy miasta, iż „liczy na zrozumienie znaczenia tych ważnych i historycznych wydarzeń, które są związane z obecnością przyjeżdżającej do Polski młodzieży z różnych zakątków świata.”

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner, wyraziła opinię, iż złożone pismo ks. Proboszcza nie wymaga „głosowania”. Wyraziła opinię, że „to nie jest wniosek, i że to jest oczywiste, że w takich sytuacjach – wszystkie ręce na pokład, że tu nie potrzeba żadnego głosowania”. Uzasadniając przypomniała, że możliwości Rady Miasta są ograniczone, a Komisja KOSiSS nie może podejmować decyzji, które mają skutki finansowe.

Również radny, p. Jarosław Kubicki, stwierdził, że „warto wesprzeć mieszkańców, którzy będą przyjmować młodzież w swoich domach, wesprzeć w tym, aby goście wynieśli z Podkowy Leśnej miły obraz”. Niemniej jednak „ nie możemy dzisiaj składać jakichkolwiek deklaracji, nie mając nic. Otrzymaliśmy dzisiaj informacje, domyślam się, że większość z nas jest nastawiona życzliwie, ale czasu jest dużo i trzeba to przemyśleć, co możemy zrobić i co chcemy zrobić.” Radny, p. Jarosław Kubicki wyraził opinię, iż „dobrze by było zorganizować w tym czasie imprezę, wspólną dla mieszkańców i gości, ale sprawa otwarcia stołówki specjalnie w tym czasie dla gości – to jest pytanie, kto ma ponieść koszty?” Radny, p. Jarosław Kubicki uważa, że jest jeszcze za wcześnie, aby o tym rozmawiać.

Mieszkanka, p. Elżbieta Gliszczyńska, w imieniu Ligi Ochrony Przyrody, zgłosiła akces do udziału w organizacji w ŚDM, zadeklarowała podjęcie inicjatywy zorganizowania spacerów ekologicznych po mieście i okolicy z przewodnikiem w języku obcym.

Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk powiedziała, że nie widzi przeszkód, aby Komisja wyraziła swoją opinię: „Jest to na razie wstępna deklaracja, kwestię stołówki czy spraw budżetowych zostawimy Komisji Budżetowej. Natomiast Komisja może wyrazić deklarację pomocy Parafii w organizacji pobytu młodzieży w czasie ŚDM”.

Ks. Proboszcz również przyznał, że są to pierwsze kroki w zaznajomieniu władz miasta i mieszkańców ze sprawą, rozmawiał również osobiście z Burmistrzem, aby stworzyć odpowiedni klimat życzliwości. Oczekuje od Komisji podjęcia dalszych kroków – na tym etapie polegającą na tym, że Komisja „widzi” taką współpracę z Parafią, ale nie na zasadzie przerzucania na miasto ciężarów i obowiązków. „Miasto to jest społeczność – wszyscy mieszkańcy. My jako społeczność parafialna apelujemy o zaangażowanie i udział mieszkańców w tych wydarzeniach. Oczekujemy odpowiedzi, że radni taką możliwość współpracy również „widzą”. Chciałbym poinformować szerszą społeczność parafialną o życzliwym przyjęciu przez Komisję prośby o podjęcie współpracy i że nie ma ze strony radnych „żadnej blokady” i że jesteśmy otwarci na gości z zagranicy.”

Mieszkaniec, p. Oskar Koszucki, wyraził opinię, że w takich sytuacjach Rada Parafialna przystępuje do stworzenia zespołu, w skład którego wchodzą również radni. Proponuje, nie teraz, ale w przyszłości, oddelegować radnych Komisji do takiego zespołu ds. przyjęcia młodzieży.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka wyraziła opinię, że jeżeli taki zespół powstanie, to wówczas będą podejmowane kroki w kierunku włączenia się w jego prace, natomiast teraz chodzi o bardziej intencyjny charakter wyrażenia poparcia dla prośby ks. Proboszcza zawartej w ww. piśmie.

Rekomendacja

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych rekomenduje Radzie Miasta podjęcie współpracy z parafią św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Wynik głosowania:
5 głosów za
1 głos przeciw
2 głosy wstrzymujące się

Przewodnicząca Małgorzata Stępka zapytała czy są jeszcze jakieś pytania lub ktoś chce wyrazić swoją opinię. W związku z brakiem zgłoszeń zamknęła ten punkt posiedzenia i ogłosiła przerwę.

Radny, p. Andrzej Porowski, opuścił posiedzenie. Komisja obradowała w dalszej części posiedzenia w składzie 7 – osobowym.

Po przerwie Przewodnicząca Małgorzata Stępka wznowiła obrady posiedzenia i przeszła do punktu 4.

Radny, p. Jarosław Kubicki, wniósł wniosek o dodanie punktu do porządku posiedzenia w sprawie dalszej dyskusji nad punktem 3.

Wynik głosowania:
3 głosy za
4 głosy przeciw

W związku z nie przyjęciem wniosku, Przewodnicząca Małgorzata Stępka przeszła do następnego punktu posiedzenia.

ad.3.

Radna, p. Sylwia Dąbrówka, udzieliła informacji na temat współpracy samorządu ze stowarzyszeniem Związek Podkowian. Oceniała ją jako bardzo dobrą. Ocena stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przedstawiciel Zarządu stowarzyszenia Nova Podkowa, p. Elżbieta Gliszczyńska, również pozytywnie oceniła współpracę z samorządem, szczególnie podkreślając dobre relacje z p. Martą Szymską, pracownikiem UM odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi i promocję miasta, oraz wysoki poziom współpracy z pracownikami CKiIO. Wyraziła obawy co do jakości współpracy w bieżącym roku.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, p. Anna Łukasiewicz, pozytywnie oceniła współpracę z samorządem.

Członek Zarządu TPMOPL, p. Katarzyna Kawecka-Sikora, wyraziła pozytywną opinię o jakości współpracy z samorządem.

Członek Zarządu TPMOPL, p. Oskar Koszucki, ocenił pozytywnie współpracę z samorządem, podkreślając fakt, iż wszystkie złożone projekty zostały dofinansowane, zrealizowane i rozliczone.

Przedstawiciel Podkowiańskiego Klubu Sportowego Mustangi, p. Sylwia Dąbrówka, pozytywnie oceniła współpracę z samorządem w roku 2014, podkreślając zaangażowanie p. Marty Szymskiej oraz zwolnienie z opłat za salę gimnastyczną.

ad. 4.

Prezes Zarządu LGD Zielone Sąsiedztwo, p. Anna Łukasiewicz, udzieliła informacji na temat działalności Stowarzyszenia w kontekście członkostwa Miasta Podkowa Leśna w Stowarzyszeniu.
Bliższe informacje są zamieszczone w materiałach stanowiących załącznik do niniejszego protokołu /do w teczce KKOSiSS w

ad 5.

Radny, p. Jarosław Kubicki, poruszył sprawę porządku posiedzenia, mając wątpliwości czy jedynym punktem posiedzenia miało być pismo ks. Proboszcza w sprawie ŚDM.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka wyjaśniła, iż porządek posiedzenia został ogłoszony w obecnej formie, jak jest przytoczony na początku niniejszego protokołu i został w trakcie posiedzenia poszerzony o dodanie punktu 4.

Radny, p. Jarosław Kubicki, wyraził obawy, czy Przewodnicząca Małgorzata Stępka reprezentuje opinie mieszkańców (w sprawie ŚDM).

Przewodnicząca Małgorzata Stępka zapewniła, iż reprezentuje mieszkańców Podkowy Leśnej.

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner, wyraziła opinię, iż „niedobrze się stało, że dyskusja o ŚDM przebiegała w obecności ks. Proboszcza, gdyż jest konflikt interesów, jako, że „RM reprezentuje wszystkich mieszkańców, a nie jakąś konkretną grupę. Każda grupa może się zgłosić – przychodziły siostry z Ejsmonda i prosiły o załatanie dziur w ulicy, przychodzi ksiądz i też ma jakąś sprawę, tyle, że mnie się forma tego nie podoba, dlatego, że dla mnie jest absolutnie oczywiste, że gdy przyjeżdżają goście, czy to w związku z wydarzeniami kościelnymi, czy to są zupełnie inni goście, których też mamy, np. przedstawiciele Miast Ogrodów – dla mnie jest oczywiste, że „wszystkie ręce na pokład” i my musimy się starać, aby swoje miasto i naszą społeczność pokazać w jak najlepszym świetle. Natomiast tu wydaje mi się, że coś na siłę się odbywa, jest tu duża niezręczność, że o tej całej sprawie trzeba dyskutować. ŚDM to jest impreza kościelna, związana z parafią, i to parafia organizuje. Są już tam wyznaczone osoby, i w związku z tym miasto jako takie – oczywiście z całą życzliwością, z całym wsparciem, ale pamiętając o tym, że przecież cała RM jest ograniczona przepisami, ustawami, Statutem Miasta. W budżecie miasta nie ma pozycji „celowa dotacja dla parafii”, tego nie przewiduje prawo. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli kościół – nasza parafia dostaje pieniądze, dostaje je w ramach konkursu, bo parafia musi wystąpić z wnioskiem, jak każde inne stowarzyszenie. W związku z tym trzeba otwarcie powiedzieć, że nie może być wniosku budżetowego i dyskutowanie na ten temat przy księdzu, jest dla mnie nieporozumieniem. To są świeckie sprawy, przypominam, że istnieje rozdział państwa od kościoła. Z tak ogromną życzliwością, jak podchodzę do ŚDM, z jakim ogromnym przekonaniem ja podchodzę do tego, że my musimy współpracować z parafią, tak nie zgadzam się na formę przeprowadzania tej dyskusji, tak trochę na siłę. Bo cóż mówi ten wniosek? Będziemy współpracować. Przecież musimy w interesie miasta współpracować – wszyscy będą współpracować. Natomiast stołówka, jakaś gra miejska – przecież to kościół musi organizować, a nie RM czy UM”

Przewodnicząca Małgorzata Stępka odpowiedziała, iż bardzo się cieszy z tego, iż wszyscy zapewniają o swojej życzliwości dla ŚDM oraz uważa, że rekomendacja Komisji jest właśnie symbolicznym wyrazem tej życzliwości.

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner, zaapelowała, „aby nie było polaryzacji, bo ona jest niepotrzebna w naszym mieście”. „ŚDM odbywają się po raz pierwszy (w PL), natomiast od dwunastu lat żadna Rada nie musiała na ten temat dyskutować i podejmować wniosków. Stąd moje absolutne niezrozumienie do takiego procedowania spraw oczywistych i stwarzania takich sytuacji, w których ja się czuję bardzo źle, gdy muszę przypominać i mówić o tym, że Rada jest świecka.”

Przewodnicząca Małgorzata Stępka odpowiedziała, że mimo, iż ŚDM dotyczą osób zaangażowanych w życie parafii, kościoła, niemniej jednak wydarzenie to jest sprawą społeczną.

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner potwierdziła społeczny charakter ŚDM.

Mieszkaniec wyraził zdanie, że jednak ŚDM są wydarzeniem religijnym, katolickim i dotyczy społeczności katolickiej.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka odpowiedziała, że nie widzi konfliktu w postrzeganiu tego jako wydarzenia dotyczącego społeczności parafialnej jako części ogółu społeczeństwa naszego miasta.

Radny, p. Jarosław Kubicki, również potwierdził, że „nie może być żadnego konfliktu, bo życzliwość jest, a sposób, w jaki państwo to prowadzą, doprowadza do konfliktu, zupełnie niepotrzebnego nikomu.”

Mieszkanka, p. Elżbieta Gliszczyńska odpowiedziała, że uważa, że „to państwo usiłują doprowadzić do konfliktu.”

ad. 6.

W związku z brakiem zgłoszeń wolnych wniosków, Przewodnicząca Małgorzata Stępka przeszła do kolejnego punktu.

ad. 7.

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia 6. 02. 2015 r. sporządzonego przez radnego, p. Andrzeja Porowskiego.

Wynik głosowania:
5 za
2 wstrzymujące się
0 przeciw

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia 23. 02. 2015 r. sporządzony przez radną, p. Olgę Jarco.

Wynik głosowania:
7 za
0 wstrzymujące się
0 przeciw

Po wprowadzeniu drobnych poprawek dotyczących imion i nazwisk osób wymienionych w protokole, przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia 24. 03. 2015 r. sporządzony przez radną, p. Sylwię Dąbrówkę.

Wynik głosowania:
7 za
0 wstrzymujące się
0 przeciw

ad. 8.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka zamknęła posiedzenie.

Załączniki do protokołu:
Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

Protokół z posiedzenia w dniu 13 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 13 marca 2015 r.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka po powitaniu radnych, gości i mieszkańców, otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum (6 osób obecnych, nieobecni: p. Sylwia Dąbrówka i p. Małgorzata Janus, lista osób obecnych na posiedzeniu w załączniku nr 1), następnie przedstawiła porządek posiedzenia.

1. Otwarcie
2. Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej
a) informacja dyrektor ZS pani Elżbiety Mieszkowskiej
b) informacja dyrektor ZAE pani Anny Markowicz
c) dyskusja
3. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie żłobka Mała Panda
4. Zgłoszenie i rekomendacja członków do Komisji Mieszkaniowej
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie grodziskim
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie grodziskim
7. Rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu honorowego obywatela Podkowy Leśnej
8. Sprawy różne
9. Wolne wnioski
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KKOSiSS w dniu 17.02.2015 r.
11. Zamknięcie posiedzenia

Radny, p. Grzegorz Smoliński, złożył wniosek o zdjęcie punktu 7. z porządku posiedzenia.

Wynik głosowania:
6 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

Porządek posiedzenia został zmieniony:

1. Otwarcie
2. Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej
a) informacja dyrektor ZS pani Elżbiety Mieszkowskiej
b) informacja dyrektor ZAE pani Anny Markowicz
c) dyskusja
3. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie żłobka Mała Panda
4. Zgłoszenie i rekomendacja członków do Komisji Mieszkaniowej
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie grodziskim
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie grodziskim
7. Sprawy różne
8. Wolne wnioski
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KKOSiSS w dniu 17.02.2015 r.
10. Zamknięcie posiedzenia

ad. 2.
Informację nt. rekrutacji do klas pierwszych SP w ZS w Podkowie Leśnej przedstawił wicedyrektor, p. Grzegorz Turek.
Dyrektor poinformował, iż proces rekrutacji odbywa się w tym roku na zasadach przejściowych wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz udostępnionego na terenie szkoły na tablicach ogłoszeniowych.
Na dzień bieżący zgłoszonych zostało:
a) dzieci w wieku 6 lat:
15 – z obwodu (zameldowanych na stałe)
3 – z zameldowaniem czasowym
14 – spoza obwodu
b) dzieci w wieku 7 lat:
2 – z obwodu (zameldowanych na stałe)
1 – z zameldowaniem czasowym
7 – spoza obwodu

Wg informacji p. Anny Markowicz, dyrektor ZEA, liczba dzieci – kandydatów do klas pierwszych SP w obwodzie Podkowy Leśnej, na podstawie danych w ewidencji miasta, przedstawia się następująco:
6 – latkowie: 49 zameldowanych na stałe i 3 z zameldowaniem czasowym
7 – latkowie: 23 zameldowanych na stałe i 4 z zameldowaniem czasowym
Razem 79 dzieci.
Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk, wyraziła zaniepokojenie o liczebność klas – czy nie istnieje niebezpieczeństwo „przepełnienia” – i jakie są w związku z tym możliwości rozwiązania tego problemu.
Wg informacji p. Anny Markowicz, dyrektor ZEA, w marcu br. została podpisana przez prezydenta ustawa o systemie oświaty, w której została określona dopuszczalna liczba dzieci w klasie – 25. Jeśli jest więcej – dyrektor po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta i Radą Oddziałową danej klasy, podejmuje decyzję albo o podziale klasy albo o zatrudnieniu asystenta nauczyciela.
Radny, p. Jarosław Kubicki pytał o zasadność przyjmowania dzieci spoza obwodu w sytuacji, gdyby trzeba było otworzyć trzy pierwsze klasy.
Dyrektor, p. Grzegorz Turek, wyjaśnił, iż w chwili ogłoszenia listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny, taka konieczność nie istnieje. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej SP mają dzieci z obwodu, a jeśli są jeszcze miejsca (do wypełnienia 25 – osobowych klas), wówczas są przyjmowane dzieci spoza obwodu. Lista jest ogłaszana w kwietniu, natomiast jak wiadomo z doświadczeń z lat poprzednich, we wrześniu w nowym roku szkolnym zgłaszane są kolejne dzieci z obwodu, które są obowiązkowo przyjmowane do szkoły i klasy zaczynają być bardziej liczne.
Radny, p. Jarosław Kubicki, zauważył, że isntnieje „proceder” poszukiwania osób chętnych do zameldowania dziecka – kandydata do szkoły w Podkowie Leśnej.
Dyrektor, p. Anna Markowicz, wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nie jest wymagane zameldowanie na terenie obwodu, a wystarczy jedynie oświadczenie rodziców o zamieszkaniu w obwodzie.
Dyrektor, p. Grzegorz Turek, wyjaśnił, że ustawa wyraźnie mówi o tym, że w procesie rekrutacji, po przyjęciu dzieci z obwodu, szkoła ma obowiązek wypełnić liczebność klas zgłoszonymi dziećmi spoza rejonu.
Radny, p. Jarosław Kubicki, zaproponował rozważenie zaskarżenia tej ustawy, gdyż zmusza samorząd do finansowania edukacji dzieci z innych gmin.
Radna, p. Emilia Drzewicka zauważyła, że „blokując dostęp do szkoły dzieciom spoza rejonu, tworzymy coś w rodzaju getta geograficznego” oraz, że przepełnione klasy to być może problem przejściowy.
Radny, p. Jarosław Kubicki, powiedział, że gdyby subwencje oświatowe pokrywały całkowicie koszty nauki, wówczas przyjmowanie dzieci spoza rejonu nie powodowałoby wydatków z budżetów gmin.
Mieszkaniec, p. Dariusz Murawski, podniósł sprawę weryfikacji przez UM zameldowania w obwodzie PL oraz preferencji dla rodzin rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
Dyrektor, p. Anna Markowicz, wyjaśniła, że obecny regulamin rekrutacji jest przejściowy i od następnego roku samorządy gmin będą określały zasady i kryteria rekrutacji.
Podczas dyskusji podniesiono sprawę organizacji świetlicy. Dyrektor, p. Grzegorz Turek wyjasnił, że dzieci „świetlicowe” są dzielone na grupy oraz, że do dyspozycji świetlicy są trzy pomieszczenia oraz prowadzone są zajęcia na sali gimnastycznej.
Mieszkaniec, p. Dariusz Murawski, zgłosił potrzebę zadaszenia rowerowni.
Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk zapytała czy w planie zagospodarowania przestrzennego szkoły przewidziana jest piaskownica. Dyrektor, p. Grzegorz Turek odpowiedział, że wydaje mu się, iż piaskownica nie jest zaplanowana.

ad. 3
Wniosek o dofinansowanie żłobka Mała Panda nie był oceniany, gdyż na posiedzenie nie stawili się przedstawiciele żłobka (został negatywnie oceniony na posiedzeniu KBFiI).
Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka, zgłosiła propozycję rozważenia możliwości modyfikacji Strategii Rozwoju Miasta o budowę nowego budynku przedszkola w naszym mieście z możliwością otwarcia oddziału żłobkowego.
Mieszkanka, p. Mirosława Gessner, wyraziła opinię, że należy najpierw podjąć dyskusję na temat polityki prorodzinnej. Poza tym Strategia powstawała 13 tygodni, jest wynikiem ciężkiej pracy 40-osobowego zespołu, i trudno jest teraz ją zmienić.
Mieszkaniec, p. Dariusz Murawski, przypomniał, że budowa nowego skrzydła szkoły samorządowej również nie była uwzględniona w Strategii, a jednak została zrealizowana na wniosek mieszkańców.
Radny, p. Zbigniew Habierski podjął temat dofinansowania żłobka Mała Panda, wskazując, że istnieje potrzeba określenia zasad przyznawania dofinansowania przedsięwzięć z sektora prywatnego.
Radny, p. Jarosław Kubicki, wyraził opinię, że Komisja nie może rozpatrywać wniosku o dofinansowanie prywatnego żłobka. Należy raczej rozważać pomoc potrzebującym rodzicom. Należy zbadać sytuację w PL, ile jest takich rodzin, które są zainteresowane korzystaniem ze żłobka. Na pewno część rodzin decyduje się na opiekę nad dziećmi w domu. Natomiast funkcjonowanie oddziału żłobkowego w przedszkolu pozwoli na określenie kryteriów przyjęć dzieci do żłobka i pozwoli na udzielanie pomocy rodzinom potrzebującym, a nie jak w przypadku żłobka prywatnego, finansujemy żłobek, do którego uczęszczają dzieci spoza PL. Nie stać nas, samorządu, na takie gesty w tej chwili. „Uważam, że ten konkretny wniosek należy odrzucić”.
Mieszkanka, p. Mirosława Gessner, przypomniała, że wniosek o dofinansowanie żłobka Mała Panda, był rozpatrywany przez Komisje RM poprzedniej kadencji. Wówczas podnoszone były argumenty, że nie należy finansować prywatnych przedsiębiorców oraz, że przyznanie finansowania jednemu żłobkowi otworzy furtkę dla kolejnych wniosków, kolejnych żłobków, tak jak stało się to w przypadku przedszkoli. Podkreśliła, że należy podjąć dyskusję na temat polityki prorodzinnej i społecznej w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta. Mamy odwróconą demografię w PL i należy się przede wszystkim zająć osobami starszymi niż malutkimi dziećmi. Sprawa udostępnienia stołówki osobom starszym jest dużo ważniejsza, jest absolutnym priorytetem w najbliższym czasie, niż zastanawianie się czy stać nas na dofinansowywanie żłobka. Nie możemy się poddać argumentom przedstawicieli żłobka Mała Panda, że wszystkie sąsiednie gminy dofinansowują żłobki. Wprawdzie Burmistrz Miasta na jednym z pierwszych posiedzeń Komisji wyraził opinię, że być może w perspektywie kilku lat będzie wybudowany nowy budynek przedszkola, w obliczu tego, że obecny wymaga ciągłych remontów, ale stawianie wniosku dzisiaj jest całkowicie chybione, gdyż jest to stawianie Burmistrza na ścianę, „on coś z tym wnioskiem musi zrobić”. Nie stać nas na rozpoczęcie w tej chwili budowy nowego przedszkola.
Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka oraz Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk powiedziały, iż na razie jest to tylko propozycja aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta o budowę nowego przedszkola.
Mieszkanka, p. Mirosława Gessner, zauważyła, że zmiana Strategii Rozwoju Miasta to nie jest taka prosta sprawa, że w ten sposób „otwieracie puszkę Pandory”. Sprawa ta na pewno wymaga konsultacji społecznych, a procedura uchwalania zaktualizowanej Strategii to kwestia półtora roku.
Mieszkaniec, p. Dariusz Murawski, wyraził opinię, że przecież RM raz do roku przyjmuje sprawozdanie z realizacji Strategii i przy tej okazji rozpatruje kolejne wnioski. Jeszcze raz nawiązał do dyskusji o potrzebie wsparcia rodziców małych dzieci (1-2,5 l.) i powiedział, że KKOSiSS jest miejscem, gdzie taką dyskusję należy prowadzić i dążyć do rozwiązania problemu opieki nad młodszymi dziećmi i skierowania wsparcia do konkretnych rodziców wymagających pomocy.
Radny, p. Grzegorz Smoliński, podkreślił, że nie istnieje formalna możliwość bezpośredniego dotowania rodzin z budżetu miasta.
Mieszkaniec, p. Dariusz Murawski, zauważył, że inne gminy podejmują działania prospołeczne w tym kierunku. Z kolei dofinansowanie z budżetu miasta dla prywatnych przedszkoli w PL nie przekłada się na niższe opłaty czesnego ponoszonego przez rodziców.
Radny, p. Jarosław Kubicki, wyraził opinię, że być może są rodziny, które są zainteresowane umieszczeniem dziecka w żłobku ale, których nie stać na opłacenie wysokiego czesnego, dlatego wskazane byłoby dofinansowanie takich rodzin.
Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk, wyraziła opinię, że właśnie wybudowanie nowego miejskiego przedszkola z możliwością przyjmowania młodszych dzieci, byłoby dobrym rozwiązanie dla rodziców dzieci młodszych niż 2,5 l., w zależności od potrzeb. Możliwość korzystania z oddziału żłobkowego w miejskim przedszkolu byłoby dobrą formą pomocy rodzinom potrzebującym takiego wsparcia ich w opiece nad dziećmi.
Radny, p. Andrzej Porowski przedstawił pomysł połączenia działań politycznych i biznesowych w postaci modelu biznesowego, dzięki któremu miasto zyska. Pomysł opiera się na wykupieniu przez miasto domu, w którym prywatna firma prowadzi żłobek. Miasto zyskuje kolejną nieruchomość, a żłobek obniża czesne, a jednocześnie płaci dzierżawę miastu – ostatecznie korzystają rodzice, a przy okazji miasto wzbogaca się o nieruchomość i dodatkowe środki, firma natomiast prosperuje.
Radna, p. Emilia Drzewicka, wyraziła opinię, że jest to bardzo dobry pomysł. Spowoduje, że nie będziemy wyłącznie noclegownią ani „zwijającym się miastem”. Uruchamiając takie modele biznesowe, w postaci pracowni artystycznych, domów opieki, wszystkiego co nie jest przemysłem, a będzie przynosiło pieniądze miastu i mieszkańcom, spowoduje, że będzie nam się tu lepiej żyło, że będziemy bogatszym miastem. W kwestii dofinansowania żłobka wyraziła opinię, że w ten sposób dofianasowywalibyśmy rodziny, które wzięły kredyty i zależy im na niższym czesnym; w ten sposób pośrednio finansujemy te kredyty, a byłoby to wysoce niemoralne. Powinniśmy zadbać o wysoki poziom przedszkola miejskiego, a nie miejsc prywatnych.
Radny, p. Andrzej Porowski, poinformował o rządowym programie Maluch, w ramach którego można uzyskać dodatkowe fundusze na założenie i rozwój żłobka. Wskazane byłoby zrobienie diagnozy zapotrzebowania na miejsca w żłobku i w następnym roku przystąpić z wnioskiem do tego programu.
Radny, p. Jarosław Kubicki podniósł sprawę, że żłobek Mała Panda nie płaci podatków w Podkowie Leśnej. Nawiązując do kwestii „biznesowych” w PL, wyraził opinię, aby traktować to ostrożnie, gdyż w PL dąży się do tego, aby być cichą miejscowością. Podał przykład Szwajcarii, gdzie nawet dentysta, aby otworzyć działalność stomatologiczną musi uzyskać zgodę sąsiadów.
Radny, p. Andrzej Porowski, zauważył, że obok polityki sprzyjającej osobom starszym, miasto powinno równolegle prowadzić politykę zachęcającą młodych rodziców do osiedlania się w PL. Taką zachętą mógłby być żłobek.
Radna, p. Małgorzata Horban, podkreśliła, że powinniśmy się zastanowić, jaka powinna być Podkowa Leśna – czy dla młodych czy dla osób starszych. Do rozważenia jest sprawa celowości kontynuowania dofinansowywania prywatnych przedszkoli.

Wniosek

O negatywne zaopiniowanie wniosku o dofinansowania żłobka Mała Panda

Wynik głosowania:

6 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

ad. 4.

Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk zgłosiła kandydaturę radnej, p. Małgorzaty Horban, która zgodziła się.

Rekomendacja

Komisja rekomenduje radną, p. Małgorzatę Horban do Komisji Mieszkaniowej.

Wynik głosowania:

6 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk zgłosiła kandydaturę radnej, p. Emilii Drzewickiej, która zgodziła się.

Rekomendacja

Komisja rekomenduje radną, p. Małgorzatę Horban do Komisji Mieszkaniowej.

Wynik głosowania:

6 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

ad. 5.

Opinia

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie grodziskim.

Wynik głosowania:

6 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

ad. 6.

Posiedzenie opuścił radny, p. Jarosław Kubicki

Opinia

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie powołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie grodziskim ze wskazaniem radnego, p. Wojciecha Żółtowskiego, który zgodził się.

Wynik głosowania:

5 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

Wniosek

Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk zgłosiła wniosek o złożenie Radzie Miasta pisemnego sprawozdania z prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przez dotychczasowego członka Rady, radną VI kadencji, p. Annę Łukasiewicz.

Wynik głosowania

5 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

ad. 7.

Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Stępka, zgłosiła propozycję ułożenia kalendarium uroczystości państwowych i lokalnych.
Przewodnicząca RM, p. Renata Gabryszuk zaproponowała zgłoszenia propozycji na uroczystą sesję Rady Miasta z okazji 90-lecia.

Obie propozycje nie spotkały się z aprobatą innych członków Komisji.

ad. 8.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

ad. 9.

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.02. 2015 r. sporządzony przez radnego, p. Grzegorza Smolińskiego.

Wynik głosowania

5 za
0 przeciw
0 wstrzymujących się

ad. 10.

Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Stępka zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Małgorzata Stępka

Protokół z posiedzenia w dniu 24 marca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
z dnia 24 marca 2015r

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna
3. Zaopiniowanie Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2014 r.
4. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności OPS za 2014 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.”
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna.
7. Sprawy różne, m. in.:
a) informacja o programie Biura Edukacji Urzędu Wojewódzkiego „Wiem co jem” (Małgorzata Stępka)
b) informacja – relacja z pogrzebu rotm. T. Bączkowskiego (7.03.2015 r. na Cmentarzu Miejskim w Podkowie Leśnej) (Małgorzata Stępka)
c) zgłoszenie propozycji kalendarium uroczystości państwowych i lokalnych oraz sposobu ich uhonorowania przez Radę Miasta PL
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

Ad 1.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka stwierdziła kworum, otworzyła posiedzenie i powitała zebranych.

Ad 2.
Pani Małgorzata Niewiadomska jako pełnomocnik Burmistrza w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poinformowała, że członkowie zespołu tzn. p. Małgorzata Szram i p. Artur Duszyński, nie są obecni z powodów niezależnych,a następnie uzupełniła sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 roku o informacje dotyczące skuteczności poszczególnych działań podejmowanych przez komisję.
Podjęto dyskusję na temat skuteczności podejmowanych działań, z której wynika, że Komisja podejmują działania profilaktyczne w miarę swoich możliwości. Została poruszona sprawa pana ”Januszka” . Radna Sylwia Dąbrówka zwróciła uwagę na możliwość zatrudnienia osoby pełniącej funkcję lokalnego animatora, co spotkało się z aprobatą pozostałych obecnych.
Zwrócono uwagę na brak reakcji dorosłych mieszkańców w sytuacji np. zakupu alkoholu przez nieletnich oraz poruszono aspekt przyzwolenia społecznego na używanie przez młodzież substancji psychoaktywnych.

Następnie odbyło się głosowanie dotyczące zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna.
Projekt zaopiniowany został pozytywnie: 6 za, 1 wstrzymał.

Ad 3.
Z powodu braku przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego informacje dotyczące jego działania przedstawiła Kierownik OPS w Podkowie Leśnej Maria Katarzyna Matuszewska.
Powołany zespół zajmuje się przypadkami przemocy w rodzinie, a składane sprawozdanie nie wymaga opiniowania przez Komisję.

Ad 4.
Kierownik OPS, p. Katarzyna Matuszewska zdała relację z działań prowadzonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Podjęto głosowanie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z działalności OPS za 2014 rok . Sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie: 4 głosy za , 3 osoby wstrzymały się.

Ad 5.
Po krótkiej informacji przekazanej przez dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, p. Elżbietę Mieszkowską, dotyczącej zabezpieczonej kwoty (1% od wynagrodzenia nauczyciela) oraz sposobu zbierania zgłoszeń na szkolenia, przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie „Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.”
Uchwała została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana, 7 za.

Ad 6.
Po krótkiej prezentacji Sekretarz Miasta, p. Marii Górskiej, dotyczących proponowanych zmian w Statucie Miasta, przystąpiono do głosowania. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna było 6 głosów ,1 wstrzymujący się.

Ad 7.
Sprawy różne, m. in.:
a) Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka przekazała informacje dotyczące programu “Wiem, co jem” organizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu Wojewódzkiego
b) Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka zdała krótką relację z pogrzebu rotm. T. Bączkowskiego , która odbyla się 7.03.2015 r. na Cmentarzu Miejskim w Podkowie Leśnej.
c) Została przedstawiona propozycja kalendarium uroczystości państwowych i lokalnych oraz sposobu ich uhonorowania przez Radę Miasta PL, jednak nie podjęto w tej sprawie żadnego stanowiska.

Ad 8.
Wolne wnioski

Mieszkaniec, p. Dariusz Murawski, wystąpił o odnowienie placu zabaw oraz zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw. Radny Wojciech Żółtowski zobowiązał się przekazać postulaty mieszkańca do Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała: Sylwia Dąbrówka

Protokół z posiedzenia w dniu 23 lutego 2015 r.

Protokół z posiedzenia KKOSiSS
z dnia 23.02.2015 w Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej;
a. Informacja radny prawnego Urzędu Miejskiego.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 14 stycznia 2015 r.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka przywitała radnych i obecnych gości. Stwierdziła kworum, 6 osób obecnych (nieobecni: Andrzej Porowski, Małgorzata Janus)
Ad. 2)
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej;
a. Informacja radcy prawnego Urzędu Miejskiego.
Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Stępka, przedstawiła tekst poprawionego projektu uchwały. Poinformowała o zmianie wymaganych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na drugim etapie postępowania. Mianowicie w paragrafie 2 ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów opisanych w paragrafie 1 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki publicznej lub załączonego do tego wniosku. Kolejna zmiana miała miejsce w punkcie 6, odnoszącym się do opiekunów/rodziców prawnych rozliczających się z podatku od osób fizycznych wg miejsca zamieszkania- to jest Podkowa Leśna, w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim oraz kryterium to stosuje się również odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko. Zmianą o którą wnioskowała Komisja KOSiSS i jednogłośnie przegłosowała na poprzednim posiedzeniu było to, aby to kryterium ocenić na 10 punktów. Przewodnicząca zapytała o uwagi. Przystąpiono do omawiania kolejnych punktów uchwały. W p. 4, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (MZE-A) p. Anna Markowicz, poinformowała, że jest to promocja rodzica w procesie rekrutacyjnym. Radny, p. Jarosław Kubicki, zgłosił uwagi do punktu 4 paragrafu 1 w/w ustawy stwierdzając, że ten punkt jest bezsensowny. Argumentując swoją uwagę, powiedział, że „Znając pomysłowość rodziców, to zaraz się zorientują, że nie ma żadnego problemu, aby to zadeklarować, po czym, jak przyjdzie co do czego, po prostu skrócą pobyt dziecka w przedszkolu. W ten sposób punkty będą dostawać ci mniej uczciwi. Ponieważ każdy może do zadeklarować i każdy może 1 września ten zamysł zmienić”. Dyrektor MZE-A opowiedziała się za tym punktem, że dla niektórych rodziców może to być znaczące, poza tym nie można zakładać z góry nieuczciwości rodziców.
Radna, p. Renata Gabryszuk poinformowała, że miejsc w przedszkolu jest więcej niż chętnych dzieci, dlatego punkty te nie mają aż takiego znaczenia i w zasadzie, jeśli tak dogłębnie będziemy to rozpatrywać to okaże się, że żaden punkt nie ma znaczenia. Zaproponowała, by zostawić te punkty, bo one nie szkodzą. Radny, p. Jarosław Kubicki zgłosił wniosek o usunięcie punktu 4 i 5 paragrafu 1 w/w ustawy. Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Stępka poddała wniosek o usunięcie kryterium 4 i 5 § 1 z proponowanego projektu uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: 2 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca zapytała o uwagi do kolejnego punktu 6 § 1. Ustalono, że obydwoje rodziców rozliczający podatki w Podkowie Leśnej, powinni przedstawić oświadczenia. Radna, p. Sylwia Dąbrówka: „Ten punkt ma za zadanie promowanie rozliczania się z podatków w Podkowie Leśnej”, dlatego wnioskowała, aby zmienić liczbę punktów za to kryterium z 10 na 15 punktów. Radny, p. Jarosław Kubicki zapytał, co będzie w przypadku rodziców nie mieszkających w Podkowie Leśnej? Dyrektor MZE-A odpowiedziała, że ustawodawca przewidział, że gmina na pierwszym etapie rekrutacji może przyjąć tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałe w danej miejscowości. Dopiero w następnych etapach, jeżeli są jeszcze wolne miejsca, są przyjmowane dzieci spoza danej miejscowości. Na drugim etapie rekrutacji i tak nikt nie oświadczy, że odprowadza podatki w Podkowie, bo nie będzie mieszkał w Podkowie Leśnej. Więc to nie będzie miało żadnego wpływu jeśli chodzi o mieszkańców Podkowy Leśnej.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnej, p. Sylwii Dąbrówki o zwiększenie punktacji dla kryterium nr 6 z 10 do 15 punktów.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących się
Wniosek został przyjęty.
Radny, p. Jarosław Kubicki zapytał, czy nie powinny zostać przyznane dodatkowe punkty dla osób- rodziców samotnie wychowujących dziecko. W odpowiedzi dyrektor MZE-A powiedziała, że takie dodatkowe punkty są przyjmowane ustawowo. Ustawowe kryteria maja po 10 punktów, dlatego że wszystkie 7 kryteriów, jakie określił ustawodawca muszą mieć taką sama punktację.
Wywiązała się dyskusja odnośnie § 2 ustawy rekrutacyjnej. Dyrektor MZE-A wyjaśniła, że do zeszłego roku obowiązywała ustawa przejściowa, w której kryteria miały być poświadczone oświadczeniami rodziców kandydata. W tym roku ustawodawca zmienił zapis z którego wynika, że organ prowadzący określa jakie dokumenty mają być niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Jedynie w przypadku informacji o dochodach stosuje się nadal oświadczenia rodziców, w tym przypadku nie można żądać dokumentów.
Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Stępka przypomniała, że w poprzednim brzmieniu projektu uchwały dokumentami poświadczającymi spełnienie danego kryterium w przypadku pracy było zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych i na podstawie komentarza Radcy Prawnego UM zdecydowano, że w § 2 ustawy rekrutacyjnej dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów opisanych w § 1, będą oświadczenia rodzica/opiekuna.
Dyrektor MZE-A dodała, że w przypadku zbierania oświadczeń, dyrekcja przedszkola będzie musiała przypilnować, żeby rodzice/opiekunowie kandydata podpisali odpowiednią klauzulę o karalności za poświadczenie nieprawdy.

Dalsze wątpliwości dotyczyły zapisu punktu 4 „z mocą obowiązującą od dnia 1 marca”. Dyrektor
MZE-A miała wątpliwości czy ustawa może działać wstecz. Zapis ten został usunięty.
Uzasadnienie pozostało bez zmian.
Przewodnicząca skierowała wniosek o głosowanie nad udzieleniem pozytywnej opinii uchwały rekrutacyjnej.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 14 stycznia 2015 r.
Uwagi, głównie stylistyczne miały miejsce ze strony radnego, p. Grzegorza Smolińskiego, m. in., aby słowo „zgromadzenie” zamienić na „mieszkańcy” oraz „ważny głos” na „głos”- ponieważ wszystkie głosy są ważne. Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka zadeklarowała wprowadzenie proponowanych zmian w protokole i poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4) Sprawy różne
Przewodnicząca wspomniała o wniosku ze strony klubu sportowego UKS ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Modrzewiowej o bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej na ćwiczenia klubu. Radna, p. Sylwia Dąbrówka oznajmiła, że stowarzyszenie podkowiańskie PKS Mustangi chce wystąpić z podobnym wnioskiem. Przewodnicząca zaproponowała, by łącznie omówić te sprawy późniejszym czasie.
Radny,p. Grzegorz Smoliński poinformował o zapowiedzianej V Sesji Rady Powiatu Grodziskiego na 26 lutego w sprawie podjęcie uchwały o powołanie Rady Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka udzieliła informacji o uroczystości w dniu 1 marca tj. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i w związku z tym Burmistrz i Rada Miasta zaprasza wszystkich na uroczystość, która odbędzie się na cmentarzu miejskim przy grobie Generała Antoniego Hedy „Szarego” o godzinie 12.00.
Ad. 5) Wolne wnioski
Głos zajęła mieszkanka, p. Anna Łukasiewicz z zapytaniem o decyzje Komisji KOSiSS i Rady Miasta w sprawie dalszego pełnienia przez nią funkcji reprezentanta Rady Miasta Podkowa Leśna w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnej. W styczniu otrzymała telefon z Powiatowej Rady, że miasto nie zgłosiło żadnej innej osoby na to miejsce. Poinformowała, że lutym odbyło się pierwsze posiedzenie w którym uczestniczyła. Aktualna kadencja Powiatowej Rady potrwa do I połowy 2017 roku.
Radna, p. Renata Gabryszuk odpowiedziała, że będzie podjęta uchwała odwoławcza i wówczas wskażemy innego kandydata.
Pani Anna Łukasiewicz poinformowała, że następne posiedzenie Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia odbędzie się za 3 miesiące.
Ad. 6) Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
.
Protokół sporządziła: Olga Jarco

Protokół z posiedzenia w dniu 17 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych

Posiedzenie odbyło się w dniu 17.02.2015 roku, od godz. 18.30, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych.
Przewodnicząca Małgorzata Stepka otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum (nieobecni radni Sylwia Dąbrówka i Jarosław Kubicki), przywitała mieszkańców i zaproszonych gości (zgodnie z listą obecności) oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia, który członkowie komisji przyjęli bez uwag:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Rady Miasta Podkowa Leśna nt. Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej.
a. informacja ze strony Urzędu Miejskiego w sprawie rekrutacji.
b. informacja dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej p. Bożeny Tomaszek
c. dyskusja.
4. Analiza programu dydaktyczno-wychowawczego Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
a. informacja dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej p. Bożeny Tomaszek
b. Dyskusja.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2)
Przewodnicząca RM Renata Gabryszuk udzieliła informacji nt. spotkania przedstawicieli samorządów z kardynałem Nyczem ws. Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) w 2016 roku oraz dokonała prezentacji wizualnej programu tego wydarzenia. Wskazała, iż w tygodniu poprzedzającym spotkania w Krakowie (26-31.07.) planowany jest pobyt pielgrzymów w diecezjach (20-25.07.) – w Podkowie Leśnej należy spodziewać się 80 – 100 gości. Gospodarzem jest parafia. Rada powinna zastanowić się nad możliwościami i zakresem wsparcia i włączenia się w przygotowania oraz przebieg pobytu pielgrzymów w mieście.

Przewodnicząca Małgorzata Stępka wskazała, iż komisja powinna podjąć opinię lub stanowisko w tej sprawie. Temu przeciwny był radny Grzegorz Smoliński, który podkreślił, iż dyskusja taka winna odbyć się na Sesji Rady Miasta. Radny podniósł, że do tego czasu Rada powinna poznać szczegóły nt. planów ks. proboszcza, na przykład na temat możliwości i ewentualnych deklaracji włączenia się w pomoc dla parafii ze strony Caritasu i innych organizacji pozarządowych. Radny podkreślił, iż o jakimkolwiek zaangażowaniu finansowym miasta w ŚDM zdecydować będzie można dopiero na jesieni w czasie debaty nt. przyszłorocznego budżetu miasta.
Zdaniem mieszkańca Macieja Foksa, w ubiegłej kadencji przewodniczącego Komisji KOSiSS, Rada powinna zaczekać na informacje od ks. proboszcza i „nie wychodzić przed szereg”, ponieważ punktem wyjścia będą ustalenia poczynione w parafii, natomiast włączenie się miasta będzie zależało od sytuacji finansowej i powinno być uwzględnione w czasie dyskusji o planowaniu budżetu na 2016 rok. Mieszkaniec podkreślił, że sam był uczestnikiem ŚDM w innych krajach i z tego doświadczenia ważne wydają mu się także aspekty zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i gości, opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach oraz przygotowania logistycznego pobytu gości w Podkowie, w tym noclegu i wyżywienia.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka zauważyła, że miasto mogłoby udostępnić na nocleg pomieszczenia szkoły samorządowej. Szkoła dysponuje także stołówką. Mieszkanka Mira Gessner wskazała, że nie jest w kompetencji Rady podjęcie decyzji o zakwaterowaniu w szkole samorządowej tych gości ŚDM, dla których parafia nie znajdzie rodzin gospodarzy, a także decyzji o zapewnieniu dla pielgrzymów obiadów w stołówce szkolnej. Taka decyzja wymaga uzgodnień Burmistrza Miasta z dyrekcją szkoły oraz zapewnienia przez Radę odpowiednich środków w budżecie miasta.
Mieszkaniec Maciej Foks zauważył, że pobyt pielgrzymów w Podkowie może mieć znaczenie jako element promocji miasta i dyskusja w Radzie powinna iść także w tym kierunku, jak z środków i tak przewidzianych corocznie w budżecie miasta na promocję zapewnić materiały promocyjne lub zorganizować w dniach pobytu gości którąś z imprez miejskich, które i tak są planowane na 2016 rok. Takie działania wsparłyby ŚDM, posłużyłyby dla celów promocji miasta i nie wymagałyby dodatkowycyh środków z budżetu miasta.
Radny Andrzej Porowski chciał wiedzieć, czy w parafii jest już wyznaczony koordynator do spraw organizacji pobytu pielgrzymów ŚDM w Podkowie, z którym władze samorządowe mogłyby współpracować.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka stwierdziła, że miasto może się zaangażować finansowo tylko na miarę możliwości przyszłorocznego budżetu Zdaniem przewodniczącej, podjęcie przez komisję na posiedzeniu opinii, stanowiska lub wniosku nt. wsparcia działania parafii, byłoby wyrazem dobrej woli, a nie zobowiązaniem.
Komisja zdecydowała nie podejmować żadnego wniosku w tej sprawie i przełożyć dyskusję na późniejszy termin. Forum do takiej dyskusji ma być Sesja Rady Miasta.
Ad. 3)
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (MZE-A) Anna Markowicz przedstawiła projekt uchwały. Zapisy dotyczą drugiego etapu rekrutacji do przedszkola samorządowego. Pani Markowicz szczegółowo omówiła wynikające z ustawy kryteria podstawowe oraz kryteria dodatkowe rekrutacji. Z danych statystycznych dotyczących ilości dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkujących na terenie Podkowy (wg ewidencji ludności) wynika, iż w przedszkolu jest wystarczająco dużo miejsc, aby zapewnić pobyt dla każdego dziecka z Podkowy ( wg ewidencji: 100 dzieci w wieku 3 do 5 lat; wg informacji przedszkola: 125 miejsc w przedszkolu). Dzieci z Ośrodka dla Uchodźców na Dębaku przyjmowane są obowiązkowo – obecnie uczęszcza jedno dziecko.
Wywiązała się dyskusja nt. kryteriów dodatkowych, o których decyduje Rada, w szczególności nt. zasadności i ilości zaproponowanych przez panią Markowicz punktów dla każdego kryterium. Mieszkanka Mira Gessner dopytywała, czy Rada Miasta może zastosować i dodatkowo punktować kryterium płacenia przez rodziców podatków w Podkowie. Mieszkanka przypomniała, że w ostatnich latach nie było takiej możliwości prawnej, chociaż próby dodatkowego punktowania za płacenie podatków w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim były podejmowane przez Radę już w 2010 roku. Mieszkanka zgłosiła wątpliwości także w odniesieniu do obowiązku przedłożenia PIT . Dyrektor Anna Markowicz poinformowała, iż taka możliwość prawna teraz istnieje, co sprawdziła w oparciu o analizę stosownych uchwał w gminach ościennych.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka wnioskowała o podniesienie punktacji z 5 na 10 punktów dla dziecka, którego rodzice płacą podatek w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za.
Przewodnicząca komisji poddała pod glosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za.
Ad. 4)
W posiedzeniu komisji uczestniczyła dyrektor przedszkola Bożena Tomaszek oraz nauczycielka Anna Pietrzak-Miller, które udzielały informacji i wyjaśnień nt. realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego i realizacji podstawy programowej. Dyrektor Bożena Tomaszek zapewniła o spójności realizowanego przez przedszkole programu z podstawą programową. Prace „na jednym programie” są kontynuowane w kolejnych grupach wiekowych, co zapewnia lepsze przygotowanie do edukacji szkolnej. Przedszkole realizuje program „Entliczek pętliczek” w ramach programu „Ku dziecku”.
Dyrektor Bożena Tomaszek poinformowała, że w ramach realizacji programu przedszkole stara się o atrakcyjne zajęcia i nic nie narzuca dzieciom, ale „stara się podążać za dzieckiem”, zachowując ramowy rytm dnia. Jest prowadzony dziennik. Rodzice otrzymują pełną informację. Mieszkanka Mira Gessner poprosiła o opisanie przykładowego dnia przedszkolaka. Dyrektor Tomaszek poinformowała, że do godziny 13.00 realizowany jest program według ustawowej podstawy programowej: dla dzieci straszych: 2 x 20 minut, dla dzieci młodszych: 1 x 20 minut – poza tym: śniadanie, zabawa ruchowa, swobodna zabawa, drugie śniadanie, spacer i zabawa na świeżym powietrzu, czytanie. Po godzinie 13.00 – część dzieci opuszcza przedszkole (po godz. 13.00 rodzice płacą za pobyt dziecka 1 zł za godzinę) – odbywają się lekcje rysunku, zajęcia „mały odkrywca”, edukacja ekologiczna, gry zręcznościowe, zajęcia indywidualne, prace wyrównawcze, podwieczorek, leżakowanie.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka pytała o nadzór nad przedszkolem: ze strony kuratorium kontrola co 5 lat, regularnie wizytatorzy i ankiety (ostatnia w 2014 roku); ze strony Rady Rodziców: obowiązek co roku zaopiniowania programu dydaktyczno-wychowawczego.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka pytała o działania w kierunku kształtowania postaw proobywatelskich i prospołecznych przedszkolaków: np. udział w zbiórkach i innych akcjach.
W tym momencie na posiedzenia komisji przybyła mieszkanka Katarzyna Tusińska, która zapytała o opinię i wniosek komisji ws projektu uchwały ws kryteriów rekrutacji do przedszkola samorządowego. Mieszkanka poinformowała o niezgodności pozytywnie zaopiniowanego przez komisję projektu uchwały ze stanowiskiem GIODO oraz Rzecznika Praw Dziecka, wydanych w tej sprawie. Mieszkanka zgłosiła wątpliwości, odczytała fragmenty stanowiska GIODO, które wskazują na rażące naruszenie prawa w przypadkach, gdy od rodziców, aplikujących o przyjęcie ich dzieci do przedszkola samorządowego, wymagane są zaświadczenia dotyczące stosunku pracy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także dodatkowo punktuje się poparty złożonym PIT- em wymóg płacenia podatku na rzecz gminy. Mieszkaniec Maciej Foks stwierdził, iż , mając na uwadze zastrzeżenia GIODO i Rzecznika Praw Dziecka, należy uznać, że przedłożony projekt uchwały zawiera wadę prawną.
Komisja podjęła wniosek , iż w związku z wątpliwościami, wynikającymi ze stanowiska GIODO oraz Rzecznika Praw Dziecka projekt uchwały ws. kryteriów rekrutacji powinien zostać przeanalizowany przez radcę prawnego.
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za.
Radna Malgorzata Janus zgłosiła wniosek, aby projekty uchwał, wnoszone do zaopiniowania przez komisję, podlegały uprzednio zaopiniowaniu przez radcę prawnego.
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za.
W dalszej części dyskusji radny Andrzej Porowski spytał dyrektor Bożenę Tomaszek o współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu i otrzymał informację, iż bieżąca współpraca z OPS-em i szkołą samorządową układa się bardzo dobrze, także z biblioteką publiczną. Dzieci czasami odwiedzają także wystawy w CKiIO (pod rygorem wyjścia poza teren przedszkola zgodnie z procedurą). Przedszkole nie uczestniczy w innych imprezach dla dzieci, organizowanych przez CKiIO, ze względu na odpłatność. Natomiast w przedszkolu są regularnie organizowane dla dzieci nieodpłatnie następujące imprezy kulturalne :
* teatr (koszt jednego przedstawienia: 350 do 400 zł)
* kino (koszt j.w. : 220 zł)
* koncerty (koszt j.w. : 200 zł).
Przedszkole współpracuje z Klubokawiarnią dla dzieci „Cukierpuder”, w której przedszkolaki regularnie biorą udział w przedstawieniach filmowych.
Radny Andrzej Porowski pytał również o to, czy przedszkole samorządowe skorzystało w ostatnich latach z jakichkolwiek środków unijnych i uzyskał odpowiedź od dyrektor Tomaszek, że nie składała takich wniosków. Radny zauważył, że o środki można się starać zarówno na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę, jak i w pomoce dydaktyczne, a także na działania edukacyjno-wychowawcze czy szkoleniowe. Z wyjaśnień pani dyrektor wynika, że przyczyną braku aplikacji o środki zewnętrzne był nie tyle brak rozeznania w programach, ile brak czasu i możliwości na wypełnienie i złożenie stosownych wniosków.
Radny Andrzej Porowski zgłosił wniosek o podjęcie działań w kierunku poszukiwania możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozszerzenie oferty programu dydaktyczno – wychowawczego w przedszkolu.
Wniosek przeszedł jednoglośnie, 6 za.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka pytała o koszty i sposób funkcjonowania stołówki przedszkolnej. W budżecie miasta koszty funkcjonowania stołówki przedszkolenej nie są oddzielnie wyodrębione ( wykazane łącznie ze stołówką szkolną ). W przedszkolu przygotowywane i wydawane są 3 posiłki, które są przyrządzane na miejscu przez 3 osoby. Dziennie wydawanych jest około 90 posiłków. Dzienny koszt, ponoszony przez rodziców, tj. tzw. wsad do kotła to 7,90 złotych ( 1,90 zł – śniadanie; 3,60 zł – obiad; 1,90 zł – podwieczorek). Posiłki są płatne z góry; za nieobecność dziecka rodzice dostają zwrot.
Na pytanie radnego Grzegorza Smolińskiego pani dyrektor Bożena Tomaszek poinformowała, iż pomieszczenia kuchni są w bardzo złym stanie i wymagają pilnego remontu, natomiast wyposażenie kuchni jest nowoczesne i bez zastrzeżeń.
Ad. 5)
Radny Wojciech Żółtowski poinformował, iż zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Miasta w BIP-ie ukazały się rejestry umów zawartych przez Urząd i jednostki podległe w latach 2013 i 2014. Radny zauważył, że nadal brak jest jednak w BIP-ie rejestru umów zawartych przez CKiIO i zgłosił do komisji o podjęcie wniosku do Burmistrza o wyjaśnienie przyczyn tego braku.
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka zaproponowała, aby głównym tematem kolejnego posiedzenia komisji były sprawy związane z potrzebami i stanem budownictwa komunalnego i socjalnego. Przewodnicząca wskazała, że jako sprawozdawcę widziałaby radnego Grzegorza Smolińskiego. Radny Smoliński potwierdził swoją gotowość do przygotowania posiedzenia komisji w tym temacie, wyraził jednak zdecydowanie swoje niezadowolenie z faktu, iż radni członkowie komisji nie uczestniczą solidarnie w pracach komisji. Radny skrytykował, iż radni członkowie komisji odmawiają z różnych powodów protokołowania posiedzeń, nie bacząc na to, że inni radni muszą za nich przejąć ten obowiązek. Radny Grzegorz Smoliński głośno zaprotestował przeciwko takim praktykom nierównego egzekwowania od radnych ich obowiązków w kwestii aktywnej pracy w ramach komisji merytorycznych Rady Miasta.
W sprawach różnych członkowie komisji podjęli także temat ogłoszenia na urzędowej stronie internetowej miasta o tym, że Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej i CKiIO zapraszają na odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku Urzędu Miasta podczas, gdy Rada Miasta nie była w tej sprawie pytana o zdanie i nie podjęła żadnej uchwały. Radny Grzegorz Smoliński zauważył, że radni z Komisji KOSiSS nie wydali żadnej opinii nt. zamieszczenia tablicy na budynku Urzędu Miasta i na temat treści tej tablicy. Także Rada Miasta nie była pytana o zdanie.
Ad. 6)
Wolnych wniosków nie było.
Ad. 7)
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Zał.: wnioski komisji
Protokołował: Grzegorz Smoliński

Protokół z posiedzenia w dniu 6 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
IV POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
w dniu 6 lutego 2015 r., g. 17.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji zwołane w dniu 6 lutego 2015 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 przez Przewodniczącą Małgorzatę Stępkę. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej od godz. 17:00.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum (nieobecni radni: Sylwia Dąbrówka, Małgorzata Janus – lista osób obecnych na posiedzeniu w załączniku nr.1, w międzyczasie posiedzenie opuścił radny, p. Jarosław Kubicki), powitała Burmistrza Miasta, p. Artura Tusińskiego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Marię Katarzynę Matuszewską oraz mieszkańców i gości.
Przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie aktualnego Statutu OPS.
3. Sprawozdanie z działalności OPS w 2014 r.
a) informacje dyrektor OPS p. Katarzyny Matuszewskiej,
b) dyskusja.
4. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020
a) informacje dyrektor OPS p. Katarzyny Matuszewskiej,
b) dyskusja,
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

ad 2.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Stępka zwróciła uwagę na brak zamieszczenia dokumentu Statutu OPS zarówno na stronie internetowej Ośrodka jak i w zakładce BIP na stronie UM. Brakuje również wielu informacji organizacyjnych Ośrodka. Na stronie OPS brak jest również wielu istotnych informacji praktycznych, graficznie strona jest nieprzystosowana pod kątem ludzi starszych i niepełnosprawnych.
Podczas dyskusji nad poszczególnymi punktami Statutu oraz informacji udzielanych przez dyrektor OPS, p. Marię Matuszewską, stwierdzono, iż wiele zapisów tego dokumentu nie ma odzwierciedlenia w działalności OPS oraz wiele zadań nie jest podejmowanych przez pracowników OPS.
Brakuje:
– tworzenia lokalnej polityki społecznej w PL
– dobrego rozeznania potrzeb i sytuacji mieszkańców PL
– działań integrujących lokalne środowiska
– działań aktywizujących społeczność lokalną
– prężnej współpracy z innymi podkowiańskimi organizacjami i instytucjami
– podejmowania inicjatywy w organizowaniu pomocy osobom potrzebującym

Wniosek

Komisja wnioskuje o analizę Statutu OPS-u pod kątem zapisów zadań statutowych ze względu na brak realizacji przez Ośrodek niektórych zapisów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

ad 3.
Podczas dyskusji nad Sprawozdaniem z działalności OPS za 2014 r., Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Stępka, odniosła się do proporcji zamieszczonych w Sprawozdaniu informacji o zadaniach ustawowych w stosunku do zrealizowanych zadań i działań podjętych przez OPS w 2014 r. Inni radni wskazywali na zbyt ogólne podanie informacji o poszczególnych formach działalności Ośrodka.

Opinia i wniosek
Opinia Komisji dotycząca ww. Sprawozdania jest negatywna.

Uzasadnienie:
– mały poziom szczegółowości danych merytorycznych dotyczących podejmowanych przez OPS działań
– brak statystycznych i porównawczych wyników i ocen działań Ośrodka
– brak informacji o zakresie i wynikach pracy poszczególnych pracowników socjalnych
– przedstawione w Sprawozdaniu działania OPS-u nie odnoszą się w wystarczającym zakresie do zadań statutowych i ustawowych obowiązujących Ośrodek

Komisja wnioskuje o ponowne sporządzenie Sprawozdania z działalności OPS za rok 2014 r.

Opinia i wniosek zostały przyjęte jednogłośnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Podczas dyskusji nad strukturą zatrudnienia pracowników OPS wyniknęła sprawa niezrealizowania przez byłą Burmistrz Miasta Małgorzatę Stępień – Przygodę, zaleceń pokontrolnych Urzędu Wojewódzkiego sformułowanych podczas kontroli w 2014 r.

Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeanalizowanie możliwości ponownego wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o odstąpienie od wynikającej z ustawy konieczności zatrudnienia trzeciego pracownika socjalnego OPS.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

ad. 4

Podczas dyskusji dotyczącej projektu uchwały „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020”, radni – członkowie Komisji KOSiSS, zwrócili uwagę na lakoniczność i nieprzystosowanie Programu pod kątem rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej PL.

Opinia i wniosek
Komisja zaopiniowała negatywnie przedstawiony projekt uchwały.

Uzasadnienie:
– brak diagnozy, na podstawie której zaplanowano działania
-brak danych z monitoringu zjawisk przemocy w Podkowie Leśnej
– zbyt ogólnikowe wskazanie celów, zadań i sposobów realizacji programu
– brak wskaźników osiągnięcia celów programu
– brak oparcia się na „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”
– brak odniesienia do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2014.

Komisja wnioskuje o przygotowanie nowego Programu.

Opinia i wniosek zostały przyjęte jednogłośnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Wniosek

Komisja wnosi o rozpoczęcie prac nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007 – 2016.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

ad. 5
Przewodnicząca Małgorzata Stępka przedstawiła kilka pism, które wpłynęły do Komisji w celu rozpatrzenia i zajęcia stanowiska.
Pismo pierwsze dotyczyło wpłynięcia projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka zaproponowała, aby zająć się tym punktem na następnym posiedzeniu.

Pismo drugie – od dyrektor CKiIO, p. A. Witkowskiej, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie CKiIO. Przewodnicząca Małgorzata Stępka zaproponowała, aby rozpatrzyć je po pracach komisji rewizyjnej i budżetowej dotyczących Centrum.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka skierowała pismo do burmistrza w tej sprawie : ,, na posiedzeniu w dniu 6.02. 2015 r. Komisja zdecydowała, w sprawie pisma dyrektor CKiIO, pani Aliny Witkowskiej o propozycji wprowadzenia zmian w Statucie CKiIO, o podjęciu prac w tym zakresie po otrzymaniu wyników kontroli Komisji Rewizyjnej oraz wyników analizy przeprowadzonej przez Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji, planowanych na I kwartał br.”.
Wszyscy obecni radni zaakceptowali wniosek jednomyślnie.
Pismo trzecie – w sprawie wniosku mieszkańca o przydzielenia mieszkania
Przewodnicząca Małgorzata Stępka postawiła wniosek o przekazanie pisma do Burmistrza. Radny, p. Grzegorz Smoliński zaznaczył, że komisja może zająć się projektem regulaminu komisji mieszkaniowej po wcześniejszym podjęciu działań przez Pana Burmistrza w sprawie powołania tejże komisji.
Wniosek
Komisja przekazuje Panu pismo mieszkańca w sprawie przydziału mieszkania z wnioskiem o podjęcie działań umożliwiających rozpatrzenie tej petycji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka przedstawiła poprawki wniesione przez prawnika UM do regulaminu Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. Zmiany dotyczyły paragrafu 3 pkt. 3, paragrafu 7 pkt. 2 oraz paragrafu 8.
Opinia
Regulamin z wprowadzonymi poprawkami został zaopiniowany pozytywnie:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Radny Grzegorz Smoliński zgłosił wniosek o upoważnienie Przewodniczącej Komisji, p. Małgorzaty Stępki, do przekazania załączonych opinii i wniosków, podjętych w dniu 6 lutego 2015 r., podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Przewodniczącej Rady Miasta oraz Burmistrzowi Miasta, przed przyjęciem protokołu.

Wynik głosowania:
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Protokół sporządził Andrzej Porowski

Protokół z posiedzenia w dniu 14 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych

Posiedzenie odbyło się w dniu 14.01.2015 roku i rozpoczęło o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych.

Przewodnicząca Rady KKOSiSS przywitała wszystkich obecnych i stwierdziła kworum- 7 osób obecnych z Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (brak radnej Sylwii Dąbrówki). W posiedzeniu uczestniczyła również Sekretarz Miasta pani Maria Górska, przedstawiciel PKPS i inni mieszkańcy.
Porządek obrad:
• Otwarcie posiedzenia
• Lista obecności i stwierdzenie kworum
• Analiza i przyjęcie regulaminu Komisji
• Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
• Debata nad wnioskiem PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej) o wsparcie finansowe dla podopiecznych organizacji
• krótkie omówienie działalności PKPS przez przedstawiciela Komitetu i uzasadnienie wniosku
• przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta pod kątem możliwości finansowych uwzględnienia wniosku w budżecie na 2015 rok.
• dyskusja nad wnioskiem.
• Sprawy różne.
• Wolne wnioski.
• Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 11 grudnia i 17 grudnia 2014 r.
• Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3) Analiza i przyjęcie regulaminu komisji
Przewodnicząca Małgorzata Stępka przedstawiła zebranym projekt regulaminu zawierający propozycje poszczególnych zmian. Następnie zwróciła się do członków Komisji o uwagi i ewentualne sugestie. W dyskusji nad omawianym regulaminem wzięli udział prawie wszyscy zgromadzeni. Dyskusja dotyczyła m. in. takich zapisów w regulaminie jak:
– punkt 2 paragrafu 6, zmieniono zapis „posiedzenie może być rejestrowane w postaci nagrania dźwiękowego“ na „posiedzenie komisji może być rejestrowane“,
– punkt 3 tegoż paragrafu stwierdzając, że „protokolant jest wyznaczany przed posiedzeniem“. Na głos radnego Jarosława Kubickiego usunięto zapis „przez przewodniczącego“, gdyż stwierdził on, że przewodniczący Komisji nie ma żadnej władzy nad radnymi,
– w punkcie 4 podpunkt d paragrafu 6 radny Jarosław Kubicki wniósł o zmianę zapisu „teksty wypowiedzi“ z obawy przed protokołowaniem zbyt długich wypowiedzi mieszkańców. Radny, zauważył, że takiego sformułowania nie ma nawet w Statucie Miasta, zaproponował by zapis „teksty wypowiedzi“ zastąpić inną formułą. Wniosek nie został przyjęty. Dyskusja nad wnioskiem prowadzona była m. in. przez radnego Jarosława Kubickiego, Grzegorza Smolińskiego, Andrzeja Porowskiego, radną Renatę Gabryszuk, przewodniczącą Małgorzatę Stępkę, mieszkankę Małgorzatę Konopkę-Wichrowską, Katarzynę Tusińską, Mirę Gessner. Radny Andrzej Porowski zaproponował by oprzeć się na zapisie ze Statutu Miasta (paragraf 22 punkt 2 podpunkt f Statutu) stwierdzający, że protokół powinien zawierać „przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty wniosków, a ponad to odnotowanie faktów zgłaszania pisemnych wystąpień na wniosek osób obecnych“. W rezultacie członkowie Komisji zgodzili się na zapis w tym punkcie: „wypowiedzi osób obecnych- na ich wniosek“.
– w punkcie 4 podpunkt e paragrafu 6 w sprawie zapisu „imienny wykaz głosowania“ uogólniono na „wyniki głosowania“.
– zapis punktu 7 paragrafu 6. Ze względu na to, że nie zawsze można wszystkiego przewidzieć zmieniono zapis z „Protokół z posiedzenia przyjmowany jest na następnym posiedzeniu komisji w drodze głosowania“ na „Protokół z posiedzenia przyjmowany jest na posiedzeniu komisji w drodze głosowania“. Usunięto słowo „następnym“.
Po uwzględnieniu wszystkich zmian zaproponowanych przez radnych i brakiem sprzeciwu przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt regulaminu Komisji (głosowanie w składzie 7 osób).
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Ad. 4) Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015
Następnym omawianym punktem posiedzenia było opracowanie i przyjęcie planu Komisji na rok 2015. Przewodnicząca Małgorzata Stępka, podobnie jak w przypadku regulaminu, przedstawiła obecnym projekt planu pracy komisji i zapytała o uwagi.
Na prośbę mieszkanki Anny Dobrzyńskiej-Foss zmieniono zapis w punkcie 1, podpunkt b w sprawie idei „promocji miasta“ na „dyskusję dotyczącą tematu promocji miasta“. Wniosła też, aby zmienić zapis punktu 2 na „współpracę z organizacjami pozarządowymi“, a nie jak było „spotkanie z organizacjami pozarządowymi“. Mieszkanka powołała się na Statut Miasta, gdzie jest przytoczony zapis o „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi“. Wniosła, że nie może to być jedno spotkanie, a powinna to być regularna współpraca.
Głos zabrała mieszkanka Małgorzata Konopka-Wichrowska, oznajmiając że ten rok jest szczególnie ważny ze względu na wiele rocznic przypadających. Wnioskowała, by w planie pracy Komisji ująć te rocznice.
Ponownie głos zajęła Anna Dobrzyńska-Foss powołując się tym razem na wniosek, który opracowała Komisja Kultury VI kadencji RM, mianowicie o powołanie komitetu związanego z obchodami 90- lecia Miasta. Zauważyła, że jest mało czasu, gdyż obchody powinny się rozpocząć 9 kwietnia, w rocznice podpisania aktu notarialnego.
Radny Grzegorz Smoliński zauważył, że te konkretne zadania są umieszczone w planie pracy w punkcie 4 pt. „Prace w zespołach o komisjach powoływanych do realizacji zadań dodatkowych, zleconych przez Radę Miasta oraz podejmowanie zagadnień wnoszonych do Komisji przez mieszkańców“.
W odpowiedzi głos zajęła radna Emilia Drzewicka, wyjaśniając że plan pracy komisji dzieli się na typy zadań, a nie na konkretne zadania.
Mieszkanka Mira Gessner, dodała, że Komisja Kultury w tej sprawie nie ma żadnych kompetencji, a jedynie stowarzyszenia mogą się ubiegać o granty, które należą w kompetencji burmistrza. Zauważyła, że w Urzędzie Miasta pracuje osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami. Wniosła aby to mieszkańcy zaangażowali się w obchody 90-rocznicy Miasta.
Wówczas głos w dyskusji podjęła mieszkanka Małgorzata Konopka-Wichrowska,` stwierdzając, że plan pracy Komisji jest za ogólny i tym trudniej będzie nad nim pracować. Organizacje pozarządowe realizują różne korzystne zadania dla Miasta- ta współpraca mogłaby dotyczyć właśnie takich zadań jak obchody 90-lecia Miasta. Przypomniała, że ważny krok już został uczyniony w postaci udostępnienia pomieszczeń w CKiIO dla grup formalnych i nieformalnych, czego w poprzedniej kadencji RM nie udało się dokonać. Dodała, że KKOSiSS jest najbliższym dla stowarzyszeń pozarządowych ciałem i być może Komisja miałaby pomysł na zadanie, które to stowarzyszenia mogłyby dokonać.
W dyskusji zawarła głos mieszkanka Mira Gessner, która powiedziała, że dobrym przykładem na to, co czyniła Komisja Kultury poprzedniej kadencji jest zorganizowanie posiedzenia KKOSiSS na którym, można by omawiać współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zauważyła, że nie można sprowadzać tą współpracę jedynie do pieniędzy.
Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska, zauważyła, że właśnie współpraca na bazie funduszy stowarzyszeń z Miastem miała miejsce i można oczekiwać, że dalej będzie następować.
Mieszkanka Katarzyna Tusińska stwierdziła, że współpraca ze stowarzyszeniami jest ważną płaszczyzną dla Komisji Kultury i współpraca ta występuje na każdym poziomie. Rozszerzając wypowiedź, powiedziała że stowarzyszenia zawsze mogą przyjść na posiedzenia KKOSiSS.
Radna Małgorzata Janus zaproponowała by pozostawić ten punkt planu pracy komisji w formie „współpraca z organizacjami pozarządowymi“, mając na myśli zorganizowania posiedzenia Komisji właśnie w tej sprawie.
Radny Jarosław Kubicki sprzeciwił się takiemu zapisowi, podkreślając, że ten zapis nie wiadomo do czego Komisję obliguje. Zaznaczył przy tym, że nie jest przeciwko współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Radny Andrzej Porowski zauważył, że Podkowa Leśna jest jednym z miast, która ma najwięcej w Polsce zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Zapytał, ile z tych organizacji jest aktywnych i wniósł by Komisja Kultury w ten sposób współpracowała ze stowarzyszeniami by pomogła w zaktywizowaniu się tych pozostałych [nieaktywnych] stowarzyszeń poprzez stworzenia im dogodnych warunków do działalności.
Radna Małgorzata Janus zaproponowała, aby przyjąć plan pracy Komisji na rok 2015
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka poddała pod głosowanie projekt planu pracy komisji na rok 2015 (głosowanie w składzie 7 osób).
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Ad. 5) Debata nad wnioskiem PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej) o wsparcie finansowe dla podopiecznych organizacji
Przedstawicielka PKPS- Elżbieta Wolska-Zdunek na prośbę przewodniczącej Komisji omówiła charakter działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Poinformowała, że oddział PKPS w Podkowie Leśnej działa nieprzerwanie od 25 lat i jest jedynym oddziałem PKPS-u, działającym na terenie powiatu grodziskiego. Ze względu na ograniczone fundusze pomoc ta nie jest tak szeroka jakby chciała (pieniądze pochodzą ze składek członkowskich i ewentualnie z dobrowolnych wpłat). Zauważyła, że sposób finansowania półkolonii dla podopiecznych ze strony Urzędu Miasta zmienił się- pieniądze dotychczas pochodziły z Komisji tzw. Alkoholowej- wniosła aby powrócić do poprzedniej formy pomocy. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska wyjaśniła, że do 2012 roku Miasto przyznawało pewną pulę pieniędzy na działalność PKPS-u, z której były finansowane półkolonie i paczki na święta. Oświadczyła, że z powodu ograniczonych funduszy w 2013 roku półkolonii nie było, a w kolejnym roku przedstawiono im projekt unijny, który jest bardzo drobiazgowy i wymaga wkładu finansowego własnego. Wyjaśniła, że wkładem własnym w działalność jest ich czas i ewentualne zarobki zawodowe, które w tym czasie mogłyby ponieść .
Radna Emilia Drzewicka zaapelowała do PKPS aby ten nie rezygnował z przystąpienia do projektów unijnych, tylko dlatego bo są trudne. Przyznała, że są trudne do rozliczenia, gdyż sama miała do czynienia z podobnymi projektami.
Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska oznajmiła, że PKPS jest jedyną organizacją w tym mieście która ponosi koszty za to co robi, a nie jest nastawiona na to aby zarobić.
W tym momencie mieszkanki: Anna Dobrzyńska- Foss i Katarzyna Tusińska zaprotestowały wobec takiemu stwierdzeniu. Mieszkanka Anna Dobrzyńska- Foss kontynuując swoją wypowiedź zwróciła uwagę na to, że w Podkowie Leśnej istnieją też inne organizacje, takie jak Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi czy Ośrodek Pomocy Społecznej i też właśnie PKPS, które zajmują się bardzo podobną grupą podopiecznych i dobrze by było pracę tych organizacji skoordynować. Dodała, że wszystkie organizacje starają się o pozyskiwanie środków zewnętrznych i zaapelowała o pomoc dla PKPS z zewnątrz w przygotowaniu takiego wniosku.
Radny Grzegorz Smoliński zauważył, że Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest dobrym miejscem na skoordynowanie działań tych stowarzyszeń.
Wówczas głos zajęła Sekretarz Miasta Maria Górska, informując, że dotacje były udzielane z Urzędu Miasta dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu tzw. „małego grantu“. Wyjaśniła, że PKPS złożył wniosek aby otrzymać pełną kwotę 10 tysięcy złotych na organizację półkolonii. Dodała, że aby była pełna kontrola nad przepływem finansowym została podjęta decyzja, że 5 tysięcy złotych PKPS otrzyma ze środków „funduszu korkowego“*, a o drugie 5 tysięcy złotych może się starać w ramach „małego grantu“, w tym dotacji dla organizacji pozarządowych. Państwo złożyli wniosek i otrzymali te środki- w sumie ponad 10 tysięcy złotych z budżetu Miasta. Mimo kilku upomnień do Urzędu Miasta nie wpłynęło rozliczenie z wykonania tego zadania. Poinformowała, że do tej pory nie było czytelności w sprawozdaniach sporządzanych przez PKPS.
Przedstawicielka PKPS powiedziała, że rozlicza się przez Zarząd Główny PKPS fakturami, a Urząd Miasta dostaje kopie tych faktur.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka zapytała panią Marię Górską jakie są możliwości przychylenia się do wniosku PKPS?
Pani Maria Górska odpowiedziała, że z tych pieniędzy które są zaplanowane w budżecie Miasta na rok bieżący jest zaplanowane m. in. 10 tysięcy złotych w puli „Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych“, ale w formie dotacji dla organizacji pozarządowej, która zorganizuje wypoczynek letni dla dzieci.
Mieszkanka Katarzyna Tusińska oznajmiła, że rozlicznie się z pieniędzy publicznych powinno być bardzo restrykcyjne.
Sekretarz Miasta dodała, że termin z rozliczenia minął 30 września 2014 r.
Komisja KKOSiSS podczas dyskusji w tej sprawie wyraziła stanowisko, iż istnieje możliwość pozyskiwania funduszy przez PKPS w ramach Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, m.in. ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Ad.6) Sprawy różne
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Starosty w sprawie wskazania przez Radę Miasta kandydata do składu Rady Muzealnej przy Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku w związku z upływem w dniu 27 stycznia br. kadencji tej rady.
Radny Grzegorz Smoliński na kandydaturę do Rady Muzealnej zgłosił radną Renatę Gabryszuk. Uzasadniając swój wniosek, powiedział że „jest to osoba o wysokim zaufaniu społecznym, zna środowisko Muzeum i czynnie uczestniczy w pracach Muzeum“. Radny poprosił aby wniosek poddać pod głosowanie.
Radna Renata Gabryszuk wyraziła zgodę na kandydaturę do Rady Muzealnej przy Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Wobec braku innych kandydatur, przewodnicząca Małgorzata Stępka poddała wniosek pod głosowanie.
Wynik z głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Następnie radna Renata Gabryszuk poinformowała, że 31 marca tego roku kończy się kadencja Społecznej Rady przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Wnioskując o powołanie kandydata do Rady Społecznej zarekomendowała na to miejsce radną Małgorzatę Stępkę. Uzasadniając swój wybór powiedziała, że „uważam, że ze względu na wykształcenie i pracę zawodową będzie bardzo dobrą kandydatką. Jest również zorientowana w sprawach dotyczących służby zdrowia i jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę społeczną“.
Na pytanie radnego Jarosława Kubickiego, mieszkanka Anna Dobrzyńska- Foss, która w obecnej kadencji przynależy do Rady Społecznej, przedstawiła na czym polega praca w tejże komisji.
Cytując:
„Mianowicie przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta i Rada Społeczna jest organem pomocniczym, opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością Szpitala Zachodniego. Rada Społeczna opiniuje zarówno plan finansowy, plan inwestycyjny, sprawozdania z działalności czy w sprawach bieżących jak zakup urządzeń medycznych lub sprzedaż. Informacje te przekazywałam na bieżąco jak np. w sprawie wprowadzenia usług komercyjnych, powoływanie nowych oddziałów. Rada spotykała się przed posiedzeniami Rady Starostwa, na których planowane były sprawy związane z działalnością Szpitala, oczywiście były też związane z terminami prawnymi składania wniosków do budżetu i rozliczeń. Posiedzenia odbywały się w godzinach 14:30 lub 15:30 na ogół na terenie Szpitala. Jest to działalność absolutnie społeczna, nie przynosząca żadnych korzyści finansowych, ani też zwrotów za przejazd koleją“. Wypowiedź zaprotokołowano za zgodą pani Anny Dobrzyńskiej- Foss na prośbę radnego Grzegorza Smolińskiego.
Radna Małgorzata Stępka zgodziła się na pełnienie funkcji związanej z pracami Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.
Wobec braku innych kandydatur, przewodnicząca Małgorzata Stępka poddała wniosek pod głosowanie (głosowanie w składzie 7 osób).
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Na koniec tego punktu posiedzenia radna Renata Gabryszuk złożyła wniosek o złożenie pisemnych sprawozdań do Rady Miasta przez członka zarówno Rady Muzealnej przy muzeum w Stawisku jak i Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Zachodnim.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka poddała pod głosowanie wniosek radnej Renaty Gabryszuk (głosowanie w składzie 7 osób).
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Po głosowaniu posiedzenie Komisji opuściła radna Małgorzata Janus.
Ad 7) Wolne wnioski
Odbyła się krótka dyskusja w sprawie polityki alkoholowej w Podkowie Leśnej i działania PKPS.
Ad 8) Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 11 grudnia i 17 grudnia 2014 roku.
Przewodnicząca zgłosiła uwagę, aby przyjąć protokół tylko z posiedzenia, które odbyło się 11 grudnia, dotyczącego posiedzenia trzech komisji. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do protokołu.
Wobec braku zastrzeżeń, przewodnicząca poddała pod głosowanie zapis z protokołu z dnia 11 grudnia 2014 roku (głosowanie w składzie 6 osób):
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka zgłosiła wniosek o przełożenie głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 17 grudnia na następne posiedzenie (głosowanie w składzie 6 osób):
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Ad. 9) Zakończenie posiedzenia
O godzinie 22:40 przewodnicząca Małgorzata Stępka zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła: Olga Jarco
*tzw „fundusz korkowy“- czyli opłaty za udzielenie zgody Miasta na sprzedaż produktów alkoholowych, tzw. koncesji.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI
KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
(17 GRUDNIA 2014 r. , godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 20)

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka przywitała radnych, pracowników UM i obecnych mieszkańców oraz przedstawiła porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie protokolanta.
4. Analiza Projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok w części dotyczącej zakresu działania Komisji.
a) zapoznanie się z opiniami przedstawicieli jednostek organizacyjnych podlegających Urzędowi Miasta (Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały, Miejska Biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej,
b) sformułowanie wniosków do Burmistrza Miasta dotyczących projektu budżetu miasta.
5. Zgłaszanie propozycji do obchodów 90-lecia Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

Po stwierdzeniu kworum na protokolanta wyznaczona została radna Sylwia Dąbrówka.
Ad 4.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka zaproponowała, by przedstawiciele jednostek organizacyjnych podlegających Urzędowi Miasta, kolejno przedstawiali swoje opinie.

W pierwszej kolejności poprosiła panią Alinę Witkowską, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Pani Witkowska przypomniała, że radnym zostały przekazane obszerne materiały dotyczące działalności oraz wydatków ponoszonych przez CKiIO. Od 2010 roku środki przeznaczone na działalność CKiIO pozostają na poziomie 1 140 000zł. Działania planowane na 2015 r. wynikają bezpośrednio ze startegii CKiIO. Jest to 5-letni dokument tworzony pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Dom Kultury Plus.
W 2015 r. przypada 90-lecie powstania Podkowy Leśnej. Pani dyrektor przedstawiła plan imprez.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka poprosiła o podanie elementów budżetu, które można modyfikować. Dyrektor CKiIO przedstawiła elementy składowe przykładowych imprez. Podkreśliła, że do współpracy zapraszane są profesjonalne grupy teatralne, które proponują przedstawienia na wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i pod kątem scenografii.

Mieszkaniec (Z. Jachimski) zapytał, czy w każdej chwili mieszkańcy mogą zadawać pytania. Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka potwierdziła taką możliwość.

Radny Smoliński stwierdził, że z jego obliczeń wynika, iż na 2015 r. planowane jest 103 imprezy, a to oznacza jedną imprezę na 3 dni. Dyrektor CKiIO poinformowała , że wymienione imprezy to wydarzenia weekendowe, w tygodniu odbywają się zajęcia stałe dla dzieci i dorosłych ( głównie w budynku przy Świerkowej 1). W środy zajęcia prowadzone są dla słuchaczy Otwartego Uniwersytetu “Pokolenia”. Taki rytm działalności jest związany z rytmem życia mieszkańców, którzy w tygodniu pracują. W CKiIO weekendowo działa również kino, gdzie można oglądać filmy w technologii blue ray.

Radny Smoliński zapytał o plan imprez na 2015 rok. Dyrektor CKiIO zobowiązała się przygotować i przedstawić radnym taki terminarz.
Radny Habierski zainteresowany był kwestią restauracji podnajmującej lokal od CKiIO,
w szczególności formą naliczania opłat oraz wysokości czynszu. Pytał również o koszty utrzymania Pałacyku oraz budynku przy ul. Świerkowej. Dyrektor CKiIO przypomniała, że restauracja została wyłoniona w drodze konkursu. Poinformowała, że nie ma możliwości zainstalowania podliczników (z informacji uzyskanych od specjalistów, niezbędne byłoby zainstalowanie 10 podliczników energii elektrycznej). Radny Habierski zapytał, czy 20% to odpowiednia procentowo kwota za zużycie gazu i prądu przez restaurację. Dyrektor CKiIO podała, iż restauracja płaci: 3500zł+vat czynszu oraz pokrywa 1800zł+vat kosztów mediów. Dyr. CKiIO zauważyła, że np. koszt latarni przy budynku jest również kosztem doliczanym do Pałacyku. W kosztach jest również uwzględniona ochrona fizyczna, która jest wymogiem unijnym. W tym roku koszt ochrony będzie prawdopodobnie mniejższy z uwagi na koniec 5-letniego okresu związania celem.
W planie na 2015 r. jest 70 000 zł, a w budżecie na 2014 r. rezerwowana była kwota 90 000zł. Analogiczna sytuacja dotyczy kwestii sprzątania obiektu.

Nawiązała się dyskusja zapoczątkowana przez mieszkańca (prof. Tyszka), który wyraził uwagę, co do sposobu obrad. Jego zdaniem poziom szczegółowości wykracza poza zwyczajowe i nie jest interesujące dla zgromadzonych mieszkańców. Inna mieszkanka wyraziła zrozumienie dla istotności spraw finansowych, jednak jej zdaniem szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych można przesłać radnym drogą mailową.
Burmistrz wyraził zaniepokojenie sytuacją w mieście związaną z finansami, którymi według niego, nie interesowała się poprzednia kadencja oraz z obecnością w UM rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz wielością spraw sądowych z podwykonawcami. Podał kwoty dotyczęce roszczeń podwykonawców oraz koszty spraw sądowych.

Radny Smoliński podkreślił, że wszystkie posiedzenia komisji mają charakter otwarty dla mieszkańców, również te dotyczące rozmów o finansach miasta.
Radny Kubicki przypomniał obecnym, iż jest to spotkanie komisji poświęcone budżetowi, co wyraźnie widać w przedstawinym porządku spotkania.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka poinformowała, że będą organizowane otwarte spotkania z mieszkańcami. Wprowadziła ograniczenie czasowe dla pojedyńczej wypowiedzi do 3 minut.

Mieszkaniec (T. Janiszewski) w swojej wypowiedzi wyraził pogląd, że w poprzedniej kadencji nikt nie przeprowadził działań kontrolnych. Dodał, iż jego zdaniem podpisywane z podwykonawcami umowy są zawierane na rozsądnych cenowo warunkach. Jego zastrzeżenia budzi funkcjonowanie CKiIO, ponieważ większa część kosztów w wysokości 670 tys. zł to koszty osobowe, natomiast na fundusz bezosobowy została przeznaczona kwota w wysokości 178 tys zł. Jego zdaniem jest to anomalia, która nie ma pokrycia w działalności CKiIO. Według informacji p. Janiszewskiego, UM wykonuje/finansuje 50% działalności CKiIO np. referat gospodarki miejskiej organizuje przedstawienia. Radny Kubicki zgłosił wniosek formalny o przedłużenie czasu wypowiedzi p. Janiszewskiemu. Mieszkaniec kontynuował swoją wypowiedź odnosząc się do kwestii funkcjonowania CKiIO, które jego zdaniem straciło status miejsca dla inicjatyw obywatelskich, stało się miejscem nieprzyjaznym mieszkańcom oraz nieatrakcyjnym. Powinna według niego odbyć się dyskusja na temat funkcjonowania CKiIO i zmiany charakteru na “Dom Ludowy”.
Mieszkaniec (Tadeusz Iwiński) stwierdził, że radni są nieprzygotowani. Podkreślił, iż kultura nie jest biznesem.
Mieszkaniec (Mateusz Pich) zabrał głos w kwestii finansowania żłobków. Jego zdaniem kwestią zasadniczą dla przyszłości miasta jest dofinansowanie opieki żłobkowej i jest to kwestia inwestycji. Wypowiedź została przerwana przez Przewodniczącą jako nie dotycząca omawianego punktu.
Danuta Kubow (Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Samorządowej) odniosła się w swojej wypowiedzi do wypowiedzi Janiszewskiego i raportu, który rzekomo został przez niego przeprowadzony.

Radna Dąbrówka zapytała o symulację kosztów dotyczących sprzątania: czy koszty są niższe po podpisaniu umowy z firmą sprzątającą. Dyr. CKiIO potwierdziła, iż taka kalkulacja była przeprowadzona. Uzasadniła również wybór.

Mieszkanka (E.Domaradzka) wyraziła zaniepokojenie kierunkiem dyskusji, która jej zdaniem idzie w stronę obniżenia dotacji dla CKiIO, zapytała do jakiej kwoty planowana jest obniżka dotacji.

Radny Habierski zaproponował, by dyr. CKiIO odniosła się do wypowiedzi p. Janiszewskiego. Dyr. CKiIO podkreśliła, że informacje udzielone p. Janiszewskiemu zostały przekazane w trybie dostępu do informacji publicznej i dotyczyły kosztów bezosobowych. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż instytucja kultury nie uzyskuje zysków i z założenia jest inwestycją, a w przypaku Podkowy, jest również istotnym elementem promocji miasta. Bezosobowe koszty, to koszty ponoszone w trakcie imprez. CKiIO działa w realiach prawnych zgodnie z przepisami, w tej chwili jest 8,75 etatu. Wszystkie zatrudnione osoby mają zakresy obowiązków, poza tym pozyskują środki zewnętrzne oraz realizują zatwierdzone projekty. Najważniejszą inwestycją są ludzie nie budynki. Pracownicy zatrudnieni w CKIiO są wykształceni i kompetentni. Nie zgadza się z wypowiedzią p. Janiszewskiego, że CKiIO jest zimnym zakładem gospodarczym. Zaznaczyła, że w planie finansowym nie ma uwzględnionych dotacji, które CKiIO zamierza pozyskać, gdyż nie ma możliwości określenia konkretnych kwot. Radny Kubicki zapytał o koszty jakie trzeba ponieść, by uzyskać dotację. Wyraził pogląd, iż być może w sytuacji, gdy środki pozyskane to 267 tys. Zł, to może lepiej zrezygnować z pracowników i dotacji, by zoptymalizować wydatki. Dyr. CKiIO podkreśliła,że oprócz pisania wniosków, pracownicy zajmują się również działalnością animacyjną.
Mieszkanka (M. Gessner) podkreśliła, że to spotkanie służy dyskusji nt. budżetu jednostek organizacyjnych. Zaapelowała o spokój i mniej emocji. Sytuacja miasta jest trudna. Potwierdziła, że chodzi o oszczędności i zapytała p. Witkowską, jaką kwotę można ująć z budżetu CKiIO, aby nadal mogło funkcjonować.
Burmistrz poinformował, że sesja budżetowa jest 29 grudnia i wtedy będzie możliwość porozmawiania na ten temat.
Mieszkanka (Zahorska) wyraziła zaniepokojenie tym, co powiedział Burmistrz na temat kwestii finansowych miasta. Burmistrz poinformował o kwestii odszkodowań i kosztów sądowych przegranych spraw.
Radny Smoliński przypomniał, że budżet musi zostać uchwalony do końca roku.
Ewa Żarnicka (Prezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk) stanęła w obronie dobrego imienia CKiIO.
Mieszkanka (D. Kubow) podkreśliła, że wszystko można analizować, każdą instytucję i ludzką pracę. Zaapelowała, aby liczyć w oparciu o analizę.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka poprosiła p. Markowicz – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego , aby przedstawiła sytuację finansową jednostki.
Kolejną jednostką organizacyjną omawianą na komisji był Zespół Szkół Samorządowych Dyrektor Elżbieta Mieszkowska odpowiedziała na pytania dotyczące działalności świetlicy oraz zatrudnienia. Przypomniała, że nauczyciele mają zagwarantowane w karcie nauczyciela dodatki mieszkaniowe oraz dodatek tzw. wiejski. Radny Porowski zapytał o możliwość zwiększenia dochodu szkoły poprzez zwiększenie wynajmowania sali. Pani Markowicz oświadczyła,że każdy chętny, który zgłosi taką potrzebę, może wynająć pomieszczenia, zarówno sale lekcyjne jak i sale sportowe. Radny Smoliński zapytał o stawki za wynajęcie sal szkolnych. Otrzymał odpowiedź, iż 25 zł netto +vat – koszt sali lekcyjnej za godzinę, mała sala sportowa kosztuje 35 zł netto, natomiast duża sala 80 zł netto. Pani Dyrektor Anna Markowicz poinformowała, iż zarządzeniem poprzedniej Burmistrz Miasta, duża sala gimnastyczna wynajmowana jest do końca roku nieodpłatnie. Natomiast koszt ogrzania i oświetlenia sali, który ponosi szkoła podczas wynajmu, wynosi ok. 40 zł /godzinę.
Mieszkanka (D. Kubow) zadała pytanie o wniosek dotyczący zagospodarowania terenu wokół szkoły. Czy będzie wzięty pod uwagę w budżecie. Radny Smoliński zauważył, że w przygotowanym budżecie nie ma takiej pozycji. Radny Żółtowski doprecyzował, iż brak jest wyceny kosztów dodatkowych takich działań.
Mieszkaniec (T. Janiszewski) wyraził zdanie, iż na koniec roku powinno zostać dokonane rozliczenie rozbudowy szkoły, w tym wykaz kosztów rozpraw, koszty remontów, oszacowanie kwot przeznaczonych na szkołę , koszty eksploatacyjne szkoły. Zawnioskował o powołanie komisji z Radnym Żółtowskim, do skontrolowania i ustalenia kosztów.
Mieszkanka (M. Gessner) zadała pytanie o dowóz dzieci z Dębaka oraz stołówkę szkolną. Dyrektor ZSS Elżbieta Mieszkowska przypomniała, iż przez wiele lat Urząd ds cudzoziemców płacił za dojazd dzieci i nie był to koszt miasta. W tej chwili ustawa nakłada ten obowiązek na gminę. Poinformowała, że Urząd ds. Cudzoziemców, w ramach oszczedności, odstąpił od opłacania za przewóz dzieci z Dębaka do szkoły i przedszkola w Podkowie. Dyr. Markowicz podkreśliła, że subwencja oświatowa na dzieci uciekinierów, jest wyższa niż na pozostałe dzieci. Następnie został poruszony temat stołówki szkolnej i opłat za obiady. Dyr. Markowicz podała kwoty, informując, iż rodzice płacą jedynie za tzw. wkład do kotła, tj. 4,50 zł.
Mieszkanka (matka dziecka uczęszczającego do szkoły) zgłosiła wniosek dotyczący uwzględnienia zatrudnienia dodatkowego nauczyciela matematyki. Dyr. Markowicz oświadczyła, że jest to w kwestii Urzędu Miasta na zasadzie dodatkowej świetlicy popołudniowej.
Mieszkanka (M. Gessner) zapytała o pojedynczy koszt obiadu, natomiast Radny Kubicki zapytał o koszt wytworzenia obiadu. Dyr. Markowicz podała kwoty, dodała, że obiady dodatkowe to obiady wykupowane przez nauczycieli i pracowników szkoły w cenie 8 zł.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka poprosiła dyrektor Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały, p. Tomaszek.
Radny Kubicki zapytał o stan przedszkola, kwestie remontów oraz potrzeb. Dyrektor Przedszkola przedstawiła potrzeby, z których wiele jest zaleceniami nadzoru budowlanego w tym: remont kuchni, wymiana nieprawidłowej wentylacji,wymiana ciągów betonowych, remont toalet, reperacja schodów, podjazd dla niepełnosprawnych, wymiana rynien, opaska wokół budynku, wymiana grzejników. Wszelkie drobne naprawy zostają wykonywane środkami własnymi przez zatrudnionego konserwatora. Budżet pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2014. Na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt terenowy przeznaczono 36 100 zł. Radna Dąbrówka wyraziła zdanie, iż kwota przeznaczona na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne jest niewielka. Zaprotestowała przeciwko obniżaniu tej kwoty. Mieszkanka (M. Gessner) zapytała o wykonanie budżetu za rok 2014, gdzie przeznaczone było 100 tys. zł na remonty, a z informacji wynika, iż na dzień 30-06-2014 wykonanie było zaledwie na poziomie 2%. Dyrektor poinformowała, iż wynika to z tego, że wszelkie prace remontowe mogą być wykonywane jedynie w czasie wakacji. Radny Żółtowski stwierdził, że należy spriorytetyzować najważniejsze działania. Radny Smoliński zadał pytanie o ostatnie inwestycje w przedszkolu. Otrzymał odpowiedź, że w roku 2010 był poprawiany dach. Burmistrz poinformował, że to co jest zalecone przez nadzór budowlany, będzie wykonane w 2015 roku, a za dwa lata należy pomyśleć o nowym budynku przedszkola, bardziej dostosowanego do potrzeb lokalnej społeczności.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka zarządziła 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka wznowiła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka zaprosiła p. Dorotę Skotnicką – dyrektor Miejskiej Biblioteki i zapytała o możliwości oszczędności w budżecie na 2015 r. P. Dorota Skotnicka poinformowała, iż już zrezygnowano z e-booka, który nie przyjął się wśród mieszkańców Podkowy oraz rezygnuje z ryczałtu przeznaczonego na dojazdy dyrektora. Przedstawiła potrzeby biblioteki w zakresie zakupu szaf metalowych do archiwizacji, co jest wymogiem ustawowym. Radny Żółtowski zapytał o kwestie numeracji paragrafów w planie buydżetu. Dyrektor Skotnicka poinformowała, że biblioteka funkcjonuje na zasadzie planu kont. Podkreśliła, że ze względu na charakter działalności, nie ma możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów. Głos mieszkanki z sali wyraził uwagę, aby w żadnym wypadku nie obcinać funduszy na zakup książek.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka poprosiła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Marię Katarzynę Matuszewską, o informację dotyczącą możliwości ewentualnych oszczędności w budżecie na 2015 r. Kierownik OPS powiedziała, że budzet zmniejszył się o 20 tys. Zł, ponieważ zmniejszyła się w sposób naturalny liczba podopiecznych. Radni zadawali pytania dotyczące wysokości kosztów pobytu w Domu Opieki Społecznej oraz zasad finansowania.
Mieszkaniec (J. Chrzanowski) zawnioskował, by wzorem lat poprzednich zabezpieczyć w budżecie środki jako dotację celową w kwocie 20 tys. zł dla Muzeum im. Anny i Jarosława w Stawisku. Burmistrz Miasta Artur Tusiński poinformował, że wniosek dyrektor Muzeum Iwaszkiewiczów, p. Alicji Matrackiej, wpłynął w terminie, ale fizycznie nie ma go w Urzędzie i komisja kultury nie zna treści tego wniosku. Wniosek ten nie został także uwględniony w projekcie budżetu przez byłą Burmistrz Miasta. Burmistrz powiedział również, że 29 grudnia będzie autopoprawka do budżetu i nie jest wykluczone, że uwzględni wniosek p. Matrackiej – Kościelny. Na sesji budżetowej zobowiązał się do przedstawienia wniosku.
Mieszkanka (A. Foss) jako przedstawicielka Społecznej Rady przy Szpitalu Zachodnim zaapelowała, by przeznaczyć w budżecie środki finansowe na program badań przesiewowych w kierunku zmian onkologicznych. Takie badania zostały przeprowadzone w Grodzisku Mazowieckim. W ramach środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną warto wygospodarować kwotę na badania markerów nowotworowych. Nie wymaga to zmian w budżecie dotyczących kwoty, a jedynie zmiany zapisu przeznaczenia ze szczepionek dla dziewczynek w kierunku raka macicy na badania przesiewowe w kierunku nowotworu.
Prof. Tyszka wypowiedział się w temacie instytucji kultury. Z punktu widzenia perspektywy porównawczej ocenił zarówno bibliotekę jak i CKiIO bardzo wysoko, mamy zatrudnionych specjalistów, a działalność obu jednostek jest doceniana również poza Podkową Leśną. Apelował do Przewodniczącej Komisji i Przewodniczącej Rady o bardzo staranne i rozumne potraktowanie oszczędności na kulturze.
Radny Kubicki zapytał o dopłaty do obiadów dla dzieci w szkole. Dyr. OPS odpowiedziała, że bezpłatne obiady dostaje 4 dzieci. W szkole nie ma głodnych dzieci, każde dziecko dostaje przynajmniej zupę. Następnie radny zapytał o wiek osób, dla których dostępne są szczepienia przeciwko grypie. Zasugerował, by zrównać wiek kobiet i mężczyzn.
Mieszkanka (A. Foss) zauważyła, że Podkowa Leśna ma specyficznych mieszkańców, starszych i z wyższym wykształceniem (60%), nie będzie ich satysfakcjonowała kultura na poziomie Domu Ludowego.
Następnie Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka przeszła do kolejnego punktu -formułowanie wniosków do Burmistrza Miasta.
Mieszkanka (A. Foss) w związku z pytaniami dotyczacymi programu przesiewowego zobowiązała się do uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących programu profilaktycznego w kierunku zmian onkologicznych. Burmistrz przychylił się do propozycji by zastanowić się nad wygospodarowaniem środków na ten cel.
Radny Smoliński wniósł, aby kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy na posiedzeniu komisji kultury przedstawili swoje plany finansowe na 2015 rok dokonali szczegółowej analizy i zaproponowali osczędności wydatków budżetowych oraz przekazali je Burmistrzowi w celu wniesienia autopoprawki do projektu budżetu miasta. Wniosek o wskazanie oszczędności w jednostkach organizacyjnych został przegłosowany jednogłośnie, 8 za. Przewodnicząca Małgorzata Stępka poinformowała, iż wniosek komisji zostanie przekazany do Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji.

Ad.5 Przewodnicząca Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka przeszła do kolejnego punktu -zgłaszanie wstępnych propozycji do obchodów 90-lecia Miasta Podkowy Leśnej.
Mieszkanka (p. Grażyna Zabłocka) wysunęła propozycję wydawniczą – pracę magisterską dotyczącą spółki „Siła i Światło”, napisanej na wydziale historii UW. Praca otrzymana od potomka rodziny Regulskich. Burmistrz zauważył, że istotna jest kwestia praw autorskich.
Mieszkanka (E. Gliszczyńska) wysunęła propozycję spotkania w marcu z Henrykiem Kończykowskim, synem Stanisława Kończykowskiego.
Mieszkaniec (T. Janiszewski, przedstawiciel Stowarzyszenia Nova Podkowa) – wysunął wniosek o doprowadzenie miasta do lepszego stanu wizualnego. Zaproponował zorganizowanie konferencji oraz wydanie okolicznościowej pocztówki z Podkową Leśną. Drugą kwestią poruszoną była kwestia wydania przewodnika po cmentarzu podkowiańskim.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka zaproponowała, by wnioski zostały przekazane Burmistrzowi na piśmie.
Dyrektor Szkoły Samorządowej poinformowała, że w 2015 roku przypada 50-lecie szkoły (funkcjonującej w obecnym budynku) i zgłosiła propozycję organizacji wystawy fotograficznej oraz debaty dotyczącej nadania imienia szkole.
Mieszkaniec (M. Foks) zaproponował, by zostało opracowane logo 90-lecia Miasta i towarzyszyło wszystkim imprezom związanym z obchodami. Liceum na ul.Wiewiórek również obchodzi 50-lecie w 2015 roku. Zaproponował, by zaprosić ważne osoby, absolwentów naszych szkół, a także upowszechnić wystawę fotograficzną w formie elektronicznej.
Przewodnicząca KKOSiSS zaproponowała, by relacje ze wszystkich imprez były zamieszczone w jednym miejscu, aby powstała kronika tych obchodów.
Mieszkanka (A. Foss- Prezes TPMOPL) zapropnowała wstępnie zorganizowanie wystawy fotograficznej, Stowarzyszenie dysponuje wieloma planszami wystawowymi, w tym dotyczącej mieszkanców Podkowy Leśnej, Założeniu Podkowy Leśnej , Działalności opozycyjnej, Oświaty do 1965 roku. Jest przygotowany przewodnik po cmentarzu.
Mieszkaniec (Prof. Tyszka) zaproponował, by został powołany Komitet ds Obchodów 90-lecia.
Wywiązała sie dyskusja dotycząca finansowania imprez. Większość organizacji będzie korzystała z konkursu na małe granty.
Mieszkaniec (T. Janiszewski) podkreślił, iż bardzo ważną kwestią jest powołanie komitetu ds obchodów 90-lecia, a także zaapelował, by znaleźli się w nim przedstawiciele organizacji społecznych oraz zwrócił się do Burmistrza o przyśpieszenie spraw związanych z małymi grantami.
Z racji wyczerpania propozycji Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia komisji.
Ad.6 Głos zabrała mieszkanka Podkowy Leśna prowadząca Żłobek “Mała Panda” zwróciła się z prośbą do Radnych o dotacje dla dzieci przebywających pod opieką żłobkową. 3 000zł co miesiąc , które brakuje na utrzymanie żłobka.
Radna Dąbrówka zapytała o ilość dzieci z Podkowy Leśnej. Otrzymała odpowiedź, iz 5 z 15. Wywiązała się dyskusja nad uzasadnieniem dofinansowania placówki żłobkowej, która jest prywatną firmą osoby fizycznej. Przewodnicząca KKOSiSS kończąc dyskusję zaznaczyła, iż ta komisja poświęcona jest oszczędnościom w jednostkach organizacyjnych. Głos zabrała Mieszkanka (A.Foss) zaznaczyła, iż dofinansowanie nie zmienia sytuacji rodziny, której dziecko uczęszcza do żłobka. To dofinansowanie ma służyć poszerzeniu oferty żłobka a nie zmniejszeniu kosztów dla rodziców. 30 tys. rocznie będzie kosztowało 5 dzieci z Podkowy, natychmiast kolejne placówki wystąpią o podobne dofinansowanie. Następnie głos zabrała mieszkanka (M. Wichrowska), która podkreśliła wagę żłobka w rozwoju dziecka.
Przewodnicząca KKOSiSS zaprosiła właścicielkę żłobka na lutowe posiedzenie komisji poświęcone polityce prorodzinnej.
Z racji wyczerpania punktów Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
Protokół sporządziła: Sylwia Dąbrówka

Protokół z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych

Posiedzennie odbyło się w dniu 11.12.2014 roku i rozpoczęło się o godz. 18.30, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych. Zostało zwołane podczas II Sesji RM przez przewodniczącą Rady Miasta Renatę Gabryszuk jako posiedzenie wspólnie z Komisją Budżetu Finansów i Inwestycji (KBFiI) oraz Komisją Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (KŁPBiOŚ).

Przewodnicząca Rady Renata Gabryszuk przywitała radnych, pracowników Urzędu Miasta (Skarbnik Maria Ostrowska i Sekretarz Maria Górska) i mieszkańców oraz przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 i projektu
budżetu miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.
a) Informacje Skarbnika Miasta na temat wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2015 – 2025.
b) Informacje Skarbnika Miasta na temat projektu budżetu miasta na 2015 rok.
c) Omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 oraz
projektu budżetu miasta na 2015 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili kworum oraz wyznaczyli protokolantów (wszyscy radni obecni). Przewodnicząca Rady przekazała dalsze prowadzenia wspólnych obrad przewodniczącej KBFiI Emilii Drzewickiej.
Ad.3) Przewodnicząca Emilia Drzewicka zwróciła się do Skarbnik Miasta o przedstawienie głównych zalożeń Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na 2015-2025. Maria Ostrowska wyjaśniła, że jest to dokument, obrazujący stan zadłużenia miasta w perspektywie kolejnych lat. WPF informuje o wysokości prognozowanych dochodów i wydatków miasta, ujmowane są w nim przedsięwzięcia inwestycyjne, rozłożone na okres co najmniej 3 lat. Mieszkanka Mira Gessner podkreśliła, że WPF jest dokumentem strategicznym, któremu powininny być podporządkowane budżety miasta w kolejnych latach. Zdaniem mieszkanki, finanse miasta nie są zdrowe, ponieważ wydatki bieżące pochłaniają ponad 90% wszystkich dochodów, a wśród wydatków bieżących największą pozycją są wynagrodzenia, stanowiące ok. 40% wydatków bieżących. Mieszkanka dodała, że jej zdaniem, taka struktura wydatków miasta jest zagrożeniem dla finansów publicznych w szczególności w sytuacji dodatkowych ryzyk finansowych, jak konieczność poniesienia w najbliższym czasie z budżetu miasta kosztów odszkodowań za grunty pod drogi gminne, kosztów spraw sądowych i wypłat dla podwykonawców inwestycji szkolnej oraz kosztów nielegalnej wycinki drzew pod budowę domu komunalnego na ul. Jaskółczej. Mieszkanka zauważyła, że roczna spłata raty kapitałowej i raty odsetkowej od kredytu na rozbudowę szkoły i budowę hali sportowej oznaczać będzie dla budżetu miasta wydatek rzędu prawie 1 miliona złotych.
W dyskusji głos zabrali radni Zbigniew Habierski (ws przeznaczenia od 2016 roku kwot nadwyżki budżetowej) i Andrzej Porowski (ws możliwości renegocjacji warunków kredytu).
Na posiedzenie przybył Burmistrz Miasta Artur Tusiński.
Przewodnicząca Emilia Drzewicka zwróciła się do Skarbnik Miasta o przekazanie radnym i mieszkańcom głównych założeń, przyjętych do projektu budżetu miasta na 2015 rok. Maria Ostrowska wyjaśniła, że pierwsza strona uchwały budżetowej jest streszczeniem danych, znajdujących się w tabelach i w części opisowej. Plan dochodów i wydatków miasta według klasyfikacji budżetowej opracowuje się w oparciu o program komputerowy ‚Bestia’. Odrębnym załącznikiem jest plan budżetu miasta według żródeł dochodu. Wydatki budżetu miasta są podane szczegółowo w części opisowej. Po stronie dochodów i wydatków opracowuje się plan dotacji celowych, otrzymywanych z budżetu państwa.
Przewodnicząca KKOSiSS Małgorzata Stępka zwróciła się o dokładne wyjaśnienia tytułów działów budżetu miasta, począwszy od działu 150, ‚przetwórstwo przemysłowe’. Skarbnik Miasta poinformowała, że dokładne wyjaśnienia znajdują się w części opisowej. Przewodniczący KŁPBiOŚ Zbigniew Habierski zwrócił się o przybliżenie zapisu dot. wydatków inwestycyjnych w dziale 150 – Sekretarz Miasta informowała, że jest to dotacja celowa dla Marszałka Województwa na projekt stworzenia elektronicznej bazy danych. Radny Jarosław Kubicki zgłosił wniosek, aby zacząć od pytań ogólnych, które dotyczą całości, a potem przejść do pytań szczegółowych .
Radna Joanna Przybysz pytała, jak są ustalane kwoty, przyjęte w tabelach dochodów i wydatków i czy są jakieś składowe. Program ‚Bestia ‚ jest ogólny – wyjaśniła p. Ostrowska, szczegóły znajdują się w części opisowej w oparciu o dane z poprzedniego roku, natomiast dokładne wyliczenia wydatków znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radna Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska zadała pytanie ogólne, jaki jest cel spotkania oraz czy nie należałoby się zastanowić nad poszukaniem możliwości zwiększenia wpływów do budżetu miasta. Radna przyznała, że jej zdaniem, budżet jest napięty. Przewodnicząca Emilia Drzewicka poinformowała, że wnioski do projektu budżetu będą składane na kolejnym posiedzeniu komisji, natomiast wspólne posiedzenie jest wybitnie informacyjne. Skarbnik Miasta poinformowała, że zmiany w uchwale budżetowej można robić od początku roku, najpierw trzeba jednak tę uchwałę podjąć.
Wywiązała się dyskusja o możliwość zabierania głosu przez mieszkańców w trakcie dyskusji nad projektem budżetu. Mieszkańcy Zbigniew Jachimski i Zbigniew Musiałek byli zdania, że mieszkańcy powinni czekać z wypowiedzią do punktu ‚wolne wnioski’. Tego zdania była również przewodnicząca Emilia Drzewicka oraz radna Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska.
Radny Jarosław Kubicki zgłosił wątpliwość, czy konieczne jest udzielenie w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do udzielania pożyczek do łącznej kwoty 30.000, zł. Radny stwierdził, iż widziałby konieczność dopisania obowiązku natychmiastowej informacji Rady przez Burmistrza o udzieleniu takiej pożyczki. Radny zauważył, iż należy rozróżnić zaplanowanie w budżecie udzielenia pożyczki od pełnomocnictwa dla Burmistrza do jej udzielenia. Zdaniem radnej Sylwii Dąbrówki, punkt z tym zapisem jest b. ważny i powinien zostać ze względu na kolejną perspektywę finansową środków europejskich od 2015 roku. Radna zwróciła uwagę, że chodzi o środki, z których stowarzyszenia będą mogły korzystać, jednak nie w formie dotacji, ale refundacji. Radna zauważyła, że stowarzyszenia nie mają pieniędzy i działają non-profit na rzecz społeczności lokalnej i żeby zdobyć środki muszą mieć albo wkład własny albo zarezerwowane finanse do momentu rozliczenia wniosku. Radny Jarosław Kubicki chciał wiedzieć, czy radna Sylwia Dąbrówka jest członkiem któregoś ze stowarzyszeń. Radna potwierdziła, że jest członkiem wielu stowarzyszeń podkowiańskich. Radny Kubicki zaproponował wykreślenie upoważnienia dla Burmistrza, który każdorazowo w razie potrzeby może zwrócić się do Rady o udzielenie pożyczki któremuś ze stowarzyszeń.
Mieszkanka Mira Gessner wypowiedziała się ws niedopuszczania mieszkańców do głosu w trakcie dyskusji i stwierdziła, że posiedzenia komisji to jest miejsce na dyskusję i niezrozumiałym jest ograniczenie wypowiedzi mieszkańców do punktu ‚wolne wnioski’, tym bardziej, że mieszkańcy mają także na sesjach Rady ograniczone prawo do wypowiedzi. Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk zdecydowała, że mieszkańcy mogą zabierać głos w trakcie posiedzenia. Po czym mieszkanka zgodziła się ze stanowiskiem radnego Jarosława Kubickiego, że w przypadku, gdy jakieś stowarzyszenie występuje o pożyczkę, to o jej udzieleniu powinna decydować Rada, a nie Burmistrz. Radna Sylwia Dąbrówka przypomniała, że o pożyczkę wystąpiło Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo, którego członkiem jest miasto Podkowa Leśna.
Przewodnicząca Małgorzata Stępka pytała o upoważnienie dla Burmistrza do przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tyt. umów. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że upoważnienie to wynika z ustawy o finansach publicznych.
Głos zabrał mieszkaniec Tomasz Janiszewski i zaapelował do radnych o zatrzymanie wzrostu kosztów bieżących budżetu, wskazanych w zapisach w WPF i przejście do ich zmniejszania. Mieszkaniec zwrócił uwagę na zagrożenia dla finansów miasta w następnych latach, wynikające z zadłużenia i braku dokładnej analizy dodatkowych wydatków koniecznych (procesy i odszkodowania). Ponadto mieszkaniec podniósł, iż należy dokładnie przeanalizować stan techniczny szkoły z uwagi na konieczność zaplanowania po stronie wydatków remontów inwestycyjnych, w tym wymiany pokrycia dachu nad halą sportową zgodnie z ekspertyzą.
W dalszej kolejności przeanalizowano plan dochodów budżetu wg źródeł dochodu. Radny Jarosław Kubicki pytał o przyczyny przyjęcia do planu poważnych wzrostów kwoty podatku od nieruchomości (wyjaśnienie Skarbnik Ostrowskiej: dodatkowe wpływy z Galerii Podkowa) oraz kwoty podatku od zajęcia pasa drogowego (wyjaśnienie Burmistrza Artura Tusińskiego: opłata zacznie być stosowana).
Mieszkanka Mira Gessner pytała, czy w kwocie dochodów za gospodarowanie odpadami jest zaplanowany wzrost dochodów budżetu z tytułu podwyżki opłaty za odbiór śmieci, ponieważ kwota przyjęta w planie dochodów jest dużo większa niż wynikałoby to z deklaracji złożonych przez mieszkańców. Skarbnik Miasta potwierdziła, że w planie przyjęte są zwiększone dochody, ponieważ opłata będzie musiała być podniesiona.
Radny Zbigniew Habierski pytał o kwotę wolnych środków, od których generowane są dochody w postaci odsetek od środków na rachunkach bankowych. Skarbnik Miasta poinformowała, że są to lokaty overnight i przeciętnie na koncie jest około 3 milionów.
Na pytanie radnego Grzegorza Smolińskiego ws obniżającego dochody miasta zadłużenia mieszkańców i ściągalności zaległych opłat i podatków Burmistrz Artur Tusiński zapowiedział, iż pracuje nad zmianą sposobu powiadamiania mieszkańców o terminach płatności (śmieci, podatek od nieruchomości) i zamierza w przyszłym roku rozpocząć wprowadzanie w Urzędzie systemu powiadamiania przy wykorzystaniu sms i poczty e-mail. Na pytanie radnego Jarosława Kubickiego o szanse realizacji budowy domu komunlanego przy ul. Orlej i wykorzystania w przyszłym roku dotacji na ten cel w wyskości 295.100 zł Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż firma, która wygrała przetarg na budowę tego domu, nie dotrzymała do tej pory żadnego terminu. Natomiast ponieważ Urząd przegapił termin wysłania związania ofertą, miasto nie może się już wycofać bez podjęcia ryzyka wypłacenia wykonawcy tzw. korzyści utraconych w wysokości do 20% wartości zlecenia i jesteśmy zmuszeni podpisać z nim umowę.
Na pytanie radnego Wojciecha Żółtowskiego Skarbnik Miasta poinformowała, że koszt całej inwestycji budowy domu komunalnego wyniesie 975.100,00 zł ( w planie wydatków inwestycyjnych: 700.000,00 środki własne plus dotacja celowa 295.100,00). Burmistrz Miasta przypomniał, że budynek miał powstać w 2014 roku. Mieszkanka Mira Gessner zauważyła, że do tej pory nie zostały nawet wycięte drzewa pod inwestycję.
Radni analizowali wysokość dotacji i wpłat na fundusze celowe, dokonywanych z budżetu miasta.
Na pytanie radnego Jarosława Kubickiego Skarbnik Miasta potwierdziła, że dotacje dla prywatnych przedszkoli ( 244.304, 00 zł z środków własnych gminy) wynikają z ustawy oraz że Urząd prowadzi kontrolę w tych placówkach. Radny Andrzej Porowski pytał o możliwość zwiększenia kwoty dotacji dla policji, aby podnieść bezpieczeństwo w mieście. Radny przypomniał, że w Strategii na rok 2015 przewidziane jest wprowadzenie monitoringu. Burmistrz Miasta poinformował, że policja nie wnioskowała o podwyższenie kwot. Wprowadzenie monitoringu na początku będzie polegało na umieszczeniu w budynku policji stacji monitorowania z możliwością odtwarzania zapisów w razie zdarzenia. Będzie robiona analiza kosztów. Jest możliwość pozyskania funduszy Wojewody i MSW.
Ws dotacji dla CKiIO w kwocie 1.140.000,00 zł głos zabrał mieszkaniec Tomasz Janiszewski, który skrytykował, że etatowi pracownicy Centrum wykonują zadania związane z administracją, a nie z działalnością kulturalną, pomieszczenia są wykorzystywane w około 10% i CKiIO stało się zakładem gospodarczym, który zaczął żyć własnym bytem i nie spełnia tego, co mieszkańcy oczekują. Mieszkaniec stwierdził, że należałoby dokładnie przeanalizować organizację i kwotę dotacji dla CkiIO. Radna Joanna Przybysz chciała wiedzić, na jakiej podstawie mieszkaniec stwierdził wykorzystanie pomieszczeń CKiIO na poziomie 10% – na podstawie tygodniowych planów zajęć, otrzymanych od CKiIO. Radny Zbigniew Habierski zwrócił się do Burmistrza Miasta o przekazanie radnym planu wydatków oddzielnie dla budynku b. MOK-u i oddzielnie dla Pałacyku Kasyno oraz żeby było wyraźnie pokazane, jaki czynsz płaci restauracja i jaka jest jej odpłatność za media.
Radni analizowali plan zadań inwestycyjnych.
Burmistrz Artur Tusiński poinformował, że wniesie do niego autopoprawkę. W zakresie inwestycji drogowych projekt na ul. Głównej dotyczy budowy parkingu, a nie drogi. Burmistrz zapowiedział, że będzie wnioskował o przesunięcie środków z rewitalizacji parku miejskiego (na 2015 w projekcie przewidziane 400.000,00 zł na: przebudowę linii energetycznej, oświetlenia i sieci teletechnicznej) na Skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, ponieważ w kosztorysie część inwestycji wykracza poza strefę dookoła Pałacyku, a sama rewitalizacja stawu to koszt 3 milionów zł. Z tego względu inwestycja ta musi być lepiej przygotowana i powinno się ją zacząć od najbardziej użytkowej strony. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska podkreśliła, że nie należy tylko dokonać rewitalizacji parku, ale miasto musi mieć w budżecie stałą kwotę na utrzymanie parku, ponieważ rewitalizacja bez późniejszej pielęgnacji spowoduje , że w parku powstanie plantacja pokrzyw, tymczasem w tej chwili system dzikiej przyrody pozostaje w równowadze.
Radni Wojciech Żółtowski i Zbigniew Habierski dopytywali, dlaczego w planie inwestycji znajduje się zapis dot. inwestycji budowy hali sportowej – z powodu toczących się spraw sądowych z podwykonawcami. Burmistrz Miasta poinformował, że w tej chwili prowadzi intensywne rozmowy z prawnikami i biegłymi sądowymi w czasie prób mediacyjnych, które zarządził sąd.
Ad. 4) po zakończeniu dyskusji nad projektem budżetu miasta na 2015 rok przewodnicząca Emilia Drzewicka przekazała prowadzenie posiedzenia przewodniczącej Rady Renacie Gabryszuk. Przedstawiciele TPM-OPL Anna Dobrzyńska – Foss i Jacek Wojnarowski przekazali radnym mapy Podkowy Leśnej oraz zaproszenia na ubieranie choinki.
Przewodnicząca Renata Gabryszuk poinformowała, że wpłynęło do niej pismo od Rzecznika dyscypliny finansów publicznych z zapytaniami dot. Burmistrz poprzedniej kadencji Małgorzaty Stępień – Przygody. Przewodnicząca odczytała pismo i poinformowała, iż odpowie na nie w zakreślonym terminie 14 dni. Przewodnicząca poinformowała, że następne spotkania komisji stałych Rady ws projektu budżetu na 2015 rok odbędą się : 16.12 – komisja ładu, 17.12. – komisja kultury oraz 18.12. – komisja budżetu. Sesja budżetowa zostanie zwołana na 29.12.2014.roku.
Ad.5) O godz. 21.55 przewodnicząca Renata Gabryszuk zamknęła posiedzenie.

Protokołował Grzegorz Smoliński

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content