Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Podkowa Leśna VII Kadencji

 

Interpelacja radnej S. Dąbrówki z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
Zobacz:
Interpelacja Radnej
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej M. Stępki z dnia 8 lutego 2015 r.

w sprawie wyjaśnienia możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Zobacz:
Interpelacja Radnej
Odpowiedź/informacja Burmistrza
Stanowisko WKD dot. interpelacji

Trzy interpelacje radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawach:
– możliwości wyciszenia hałasu na ul. Głównej powodowanego ruchem samochodowym na trasie 719,
– w sprawie wprowadzenia rozwiązań spowolnienia ruchu na ul. Brwinowskiej/Jana Pawła II,
– w sprawie poprawy czystości w Mieście-Ogrodzie Podkowa Leśna
Zobacz:
Interpelacje Radnej
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawach różnych
Zobacz:
Zapytanie RAdnego
Folder zdjęciowy do ww. zapytania

Odpowiedzi na zapytania Burmistrz udzielił na VI sesji Rady w dniu 27 marca 2015 r. /w załączeniu protokół/
Protokół
Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4
Załącznik nr 5  Lista obecności

Interpelacja radnej R. Gabryszuk 16 marca 2015 r.

w sprawie bezpieczeństwa dzieci wracających ze szkoły
Zobacz:
Interpelacja Radnej
Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do lepszego wykorzystania działki obecnie wynajmowanej przez firmę Senmarc znajdującej się na ulicy Jeleniej
Zobacz:
Interpelacja Radnej
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia możliwości wdrożenia niektórych elementów „Koncepcji Organizacji Ruchu” wraz z odpowiedzią Burmistrza
Interpelacja Radnego i odpowiedź Burmistrza

Trzy interpelacje radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawach:
1. terenu zielonego pomiędzy parkingiem na ul. Głównej a posesjami,
2. obchodów 90-lecia Miasta,
3. pojemników na używana odzież na terenie miasta
Interpelacje Radnej
Odpowiedź Burmistrza
Uzupełnienie ww. odpowiedzi Burmistrza

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie informacji na temat zmian adresowych nieruchomości w urzędowej dokumentacji geodezyjnej
Interpelacja Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia działki przy ul. Jeleniej
Interpelacja Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie przeglądu stanu drzew w pasach drogowych oraz parkingu na terenie Leśnego Parku Miejskiego
Interpelacja Radnego
Pisma Burmistrza
Wyciąg z protokołu z XXVIII sesji Rady Miast

Zapytanie radnego W. Żółtowskiego z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie wyliczeń rocznych kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pod kątem założeń reformy oświatowej
Zapytanie Radnego
Załącznik
Odpowiedź Burmistrza – pismo 1

Odpowiedź Burmistrz – pismo 2 i załącznik

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zorganizowania lodowiska
Zapytanie Radnego

Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r.

Zapytanie radnej O. Jarco z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie koncepcji zorganizowania zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej
Zapytanie Radnej

Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 7 lutego 2017 r.

(data złożenia: 4 kwietnia 2017 r.) w sprawie kosztów przygotowania budżetu partycypacyjnego oraz analizy oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta
Interpelacja Radnego

Odpowiedź Burmistrza

Uzupełnienie odpowiedzi Burmistrza

Zapytanie radnego M. Kalińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie przebudowy dróg
Zapytanie Radnej

Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie wysypywania destruktu asfaltowego na drogi w mieście
Interpelacja Radnej

Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego M. Kalińskiego z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23
Interpelacja Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie willi Jókawa
Zapytanie Radnej
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta na okoliczność stanu zagrożenia związanego z zatruciem wody w wodociągu miejskim
Interpelacja Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie wycinki drzew i krzewów na ul. Kwiatowej
Zapytanie Radnego
Odpowiedź

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 1 czerwca 2018 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 2 czerwca 2018 r.

w sprawie inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej – Etap I”
Interpelacja Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie posesji przy ul. Kwiatowej oraz hydrantów, zdrojów ulicznych i pielęgnacji zieleni miejskiej
Zapytanie Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zapytanie radnego M. Kalińskiego z dnia 3 października 2018 r.

Zapytanie radnego M. Kalińskiego z dnia 17 października 2018 r.

dot. toalety miejskiej przy parkingu Park&Ride
Zapytanie Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnego M. Kalińskiego z dnia 18 października 2018 r.

dot. rejestru wyborców
Zapytanie Radnego
Odpowiedź Burmistrza

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content