VII kadencja 2014-2018

Nazwa Utworzone
Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2018 rok 935 2018-05-11
Doraźna Komisja do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym 1354 2017-03-31
Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok 2925 2017-01-03
Uchwały w sprawie powołania komisji i składów osobowych komisji 1905 2016-11-24
Plany pracy Komisji Rady Miasta 1833 2016-10-20
Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji 29412 2016-06-17
Doraźna Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 4174 2016-06-02
XXI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 9 kwietnia 2016 r. 807 2016-04-01
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta 2011 2016-01-29
Plany prac Komisji Rady Miasta na 2016 rok 2182 2016-01-28
Plany prac Komisji Rady Miasta na 2015 rok 1169 2015-02-26
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VII kadencji 11711 2015-01-27
Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Podkowa Leśna VII Kadencji 11631 2015-01-12
Protokoły z sesji Rady Miasta VII kadencji 13724 2014-12-31
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 6604 2014-12-10
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 7421 2014-12-10
Komisja Rewizyjna 9413 2014-12-10
Dyżury Radnych 33460 2014-12-08
Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji – terminy i programy sesji 17906 2014-12-01
Adresy e-mail Radnych Miasta 3347 2014-11-28
Skład Rady Miasta VII kadencji 5117 2014-11-28
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 5696 2013-12-10
Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych 3279 2012-02-14
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content