Interpelacje Radnych Rady Miasta Podkowa Leśna VI Kadencji 2010-2014

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 31.07.2014 r.

w sprawie wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków oraz dopłat z budżetu miasta do tych stawek.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację  Ponowienie interpelacji
Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 01.07. 2014 r.

w sprawie zabezpieczenia i pielęgnacji lub wycinki drzewa.

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 01.07.2014 r.

w sprawie wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz dopłat z budżetu miasta do tej opłaty.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację
z dnia 21 lipca 2014 r.: Zapytanie radnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej
na pismo radnego Smolińskiego z dnia 21.07.2014 r.: Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 20.05.2014 r.

w sprawie informacji na temat wyników kontroli przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 13.05.2014 r.

w sprawie informacji na temat zabezpieczenia mienia komunalnego – willi JÓKAWA – przed zniszczeniem.
Interpelacja  zdjęcia:załączniki do interpelacji
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 24.02.2014r

w sprawie planowanej od 2011r inwestycji budowy traktu spacerowego od stacji WKD Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno i rezerwatu „ Parów Sójek”.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 13.01.2014 r.

w sprawie realizacji przez Burmistrz Miasta założeń „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku”.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 13.01.2014 r.

w sprawie budowy parkingu P & R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna oraz działań Burmistrz Miasta w 2014 roku w celu rozwiązania problemów parkowania w mieście.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację

Interpelacja radnej A. Łukasiewicz z dnia 13.04.2013 r.

w sprawie pisma Stowarzyszenia Nova Podkova.
Interpelacja  Odpowiedź na interpelację

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content