Doraźna Komisja Do Spraw Dróg, Ciągów Pieszych i Rowerowych w Mieście

Skład Osobowy Komisji

Doraźna Komisja do spraw dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie skład osobowy Komisji Regulamin, Plan

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Doraźną Komisję ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

§ 2

W skład komisji wchodzą następujący radni:

– Małgorzata Pabis-Janus
– Zbigniew Bojanowicz
– Mirosław Borkowski
– Zbigniew Musiałek
– Jarosław Chrzanowski
– Kazimierz Głowacki
– Dariusz Murawski

Plan pracy Doraźnej Komisji d/s dróg na 2008 rok

1. Opracowanie uwag i wniosków do przedstawionego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Termin realizacji – I kwartał 2008 roku.

2. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie ustalania zadań inwestycyjnych
(drogowych) w ramach nakładów ujętych w budżecie miasta na 2008 rok.
Termin realizacji – I kwartał 2008 roku.

3. Aktualizacja opracowanej w 2007 r. przez Komisję inwentaryzacji ulic w mieście.
Termin realizacji – II kwartał 2008 roku.

4. Wytypowanie kolejnych miejsc zainstalowania spowalniaczy ruchu samochodowego
i wykonania oznakowanych przejść dla pieszych.
Termin realizacji – III kwartał 2008 roku.

5. Opracowanie i sporządzenie wytycznych do projektu budżetu miasta na 2009 rok.
Termin realizacji – IV kwartał 2008 roku.

6. Bieżąca współpraca z Urzędem Miasta w zakresie dróg , ciągów pieszych i rowerowych
– nie objęta planem pracy Komisji na 2008 rok.
Termin realizacji wynikający z potrzeb.

Plan pracy Doraźnej Komisji d/s dróg na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 124/XXVII/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 12 marca 2009 r.

Plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok

1. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie ustalania drogowych (w tym : ciągi piesze , ścieżki rowerowe , miejsca postojowe ) zadań inwestycyjnych i projektowych w ramach nakładów finansowych ujętych na te cele w budżecie miasta na 2009 rok.
– Termin realizacji : I kwartał 2009 roku.
2. Przegląd lokalizacji lamp ulicznych w aspekcie właściwego ich rozmieszczenia.
– Termin realizacji : I kwartał 2009 roku.
3. Współpraca z Urzędem Miasta przy typowaniu miejsc oraz dróg i chodników do remontu w 2009 roku (łatanie dziur, wyrw, odwodnienie, równanie).
– Termin realizacji : I i II kwartał 2009 roku.
4. Ocena stanu istniejących ścieżek rowerowych w Lesie Młochowskim.
– Termin realizacji : III kwartał 2009 roku.
5. Opracowanie i sporządzenie wytycznych do projektu budżetu miasta na 2010 rok.
– Termin realizacji : IV kwartał 2009 roku.
6. Bieżąca , ścisła współpraca z Urzędem Miasta w zakresie zadań drogowych będących w kompetencji komisji – nie objęta planem pracy na 2009 rok.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content