Komisje Rady Miasta

Nazwa Utworzone
Doraźna Komisja Do Spraw Dróg, Ciągów Pieszych i Rowerowych w Mieście 538 2007-08-24
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 580 2006-12-13
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 537 2006-12-13
Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 509 2006-12-13
Komisja Rewizyjna Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 569 2006-12-13
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content