Komisje Rady Miasta

Nazwa Utworzone
Doraźna Komisja Do Spraw Dróg, Ciągów Pieszych i Rowerowych w Mieście 497 2007-08-24
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 540 2006-12-13
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 497 2006-12-13
Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 466 2006-12-13
Komisja Rewizyjna Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan 533 2006-12-13
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content