Informacja o Posiedzeniu Doraźnej Komisji Ds. Dróg

INFORMACJA O POSIEDZENIU DORAŹNEJ KOMISJI DS. DRóG ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

30 sierpnia 2010 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Informacje Urzędu Miasta o realizacji bieżących oraz o planowanych zadaniach drogowych w 2010 roku.
3. Informacje Urzędu Miasta na temat zaawansowania działań Stowarzyszenia Mazovia w zakresie ścieżek rowerowych.
4. Informacje Urzędu Miasta na temat organizacji ruchu w mieście.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

27 maja 2010 roku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia oraz protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Informacje o stanie przygotowania Urzędu Miasta do realizacji inwestycji drogowych w bieżącym roku.
3. Informacje na temat ulic proponowanych do remontu w bieżącym roku.
4. Informacje na temat możliwości realizacji ścieżek rowerowych w bieżącym roku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11 marca 2010 roku o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Koncepcja organizacji ruchu w mieście w aspekcie bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia prędkości pojazdów mechanicznych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

18 stycznia 2010 roku o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Problem ograniczenia prędkości oraz bezpieczeństwo pieszych na ulicach miasta.
2. Organizacja ruchu w rejonie ul. Słowiczej, w związku z jej planowaną przebudową.
3. Sprawozdanie z działalności komisji w 2009 roku oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2010 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 24 września 2009 roku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacje nt. przeglądu „lokalizacji ulicznych lamp oświetleniowych
w aspekcie właściwego ich rozmieszczenia”.
4. Informacje nt. bieżącej realizacji inwestycji drogowych oraz remontu ulic
w mieście.
5. Propozycje Komisji dotyczące zadań drogowych do sfinansowania w budżecie miasta na 2010 rok.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 12 maja 2009 roku

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Dyskusja nad koncepcją organizacji ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 25 marca 2009 roku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacje przedstawiciela Burmistrza dotyczące remontów oraz równania ulic w mieście w bieżącym roku.
3. Sprawy różne.

Dnia 15 stycznia 2009 roku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku.
2. Plan pracy Komisji w 2009 roku.
3. Informacje Urzędu Miasta nt. zamierzeń inwestycyjnych i projektowych w zakresie ulic w mieście w 2009 roku.
4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Dnia 11 grudnia 2008 roku

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Projekty techniczne dróg w mieście w obecnym stadium ich opracowania.
2. Sprawy różne.

Dnia 13 listopada 2008 roku o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Informacje nt. przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji dróg w latach następnych.
2. Wolne wnioski.

Dnia 8 września 2008 roku WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ORAZ DORAŹNEJ KOMISJI DS. DRÓG, CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Omówienie propozycji zmian w budżecie miasta na 2008 rok dotyczących robót drogowych.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 8 września 2008 roku o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Omówienie realizacji zadań w zakresie robót drogowych w bieżącym roku.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 12 czerwca 2008 roku o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie zadań z zakresu modernizacji dróg i chodników w mieście.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 15 maja 2008 roku o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1.Omówienie opracowanej przez Stowarzyszenie Mazovia koncepcji przebiegu tras ścieżek rowerowych w mieście.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Dnia 9 kwietnia 2008 roku Wspólne posiedzenie Doraźnej Komisji ds. dróg oraz Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Dyskusja nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
2. Sprawy bieżące.

Dnia 1 kwietnia 2008 roku o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Uwagi i wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie kompetencji komisji – radny sprawozdawca K. Głowacki.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Dnia 12 marca 2008 roku o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Uwagi i wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie kompetencji komisji – radny sprawozdawca K. Głowacki.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Dnia 17 stycznia 2008 roku Urząd Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt MPZP – uwagi i wnioski z zakresu prac komisji.
3. Plan pracy komisji na 2008 rok.
4. Projekt sprawozdania z prac komisji w 2007 r.
5. Wolne wnioski.

Dnia 24 września 2007 roku o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Propozycje do budżetu miasta na 2008 rok.
3. Wolne wnioski.

Dnia 30 sierpnia 2007 roku o godzinie 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

Tematy spotkania:
1) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2) Propozycja w zakresie robót drogowych do budżetu miasta na 2008 rok.
3) Sprawy bieżące.

Dnia 10 sierpnia 2007 roku (Piątek) o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Wstępne propozycje do budżetu miasta na 2008 rok – w zakresie robót drogowych.
3. Sprawy bieżące.

Dnia 26 czerwca 2007 roku POSIEDZENIE DORAŹNEJ KOMISJI o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków członków Komisji zgłoszonych na posiedzeniu i dotyczących najpilniejszych – (do realizacji w bieżącym roku) – spraw związanych z bezpieczeństwem na ulicach miasta (spowalniacze, przejścia dla pieszych).
3. Sprawy różne.

Dnia 30 maja 2007 roku

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacje o przebiegu inwentaryzacji ulic.
3. Sprawy bieżące.

Dnia 7 maja 2007 roku (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Omówienie planu i zakresu pracy Komisji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna