Informacja o Posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miasta – 2009 Rok

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 5 stycznia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 roku.
2. Określenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 STYCZNIA 2008 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Plan pracy komisji na 2009 rok.
2. Stanowisko wobec spraw zgłaszanych przez mieszkańców (budowa pomnika pamięci założycieli miasta, sprawa wynajęcia pomieszczeń w przychodni, ).
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 LUTEGO 2009 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.
2. Omówienie projektu regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego itp.
3. Podsumowanie pracy komisji w 2008 roku.
4. Plan pracy komisji na 2009 rok.
5. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 12 LUTEGO 2009 (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2008 roku oraz planu pracy Komisji w 2009 roku.
2. Prezentacja koncepcji zagospodarowania działki przeznaczonej pod budownictwo komunalne.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 LUTEGO 2009 r. (Piątek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Sprawozdanie z 2008 roku i plany na 2009 rok w placówkach oświatowych.
2. Sprawozdanie z 2008 roku i plany na 2009 rok w sprawach bezpieczeństwa.
3. Sprawozdanie z 2008 roku i plany na 2009 rok w placówkach kultury.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH 5 MARCA 2009 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (budynek byłego MOK-u), Galeria

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Opinia na temat projektów uchwał w sprawie programu działania OPS.
2. Opinia na temat sprawozdań za rok 2008 przestawionych przez jednostki kultury i placówki oświaty
3. Spotkanie z komendantem posterunku policji.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 6 MARCA 2009 r. (Piątek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opinia nt. projektu uchwały nr 101/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 11 MARCA 2009 r. (Środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Kontynuacja dyskusji nad wydaniem opinii nt. projektu uchwały nr 101/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 7 kwietnia 2009 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie procedury przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi Rady Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
2. Określenie zagadnień i terminu wykonania przedmiotowej kontroli.
3. Określenie trybu wykonania w/w kontroli.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 16 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Radę Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 20 kwietnia 2009 (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie uchwał i spraw wnoszonych na sesję Rady Miasta w dniu 23.04.2009 roku w Podkowie Leśnej.
3. Dyskusja na temat rewitalizacji Parku Miejskiego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 27.04.2009 r., godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacje o przebiegu realizacji projektu nasadzeń krzewów i roślin w ulicy Jana Pawła II.
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH28.04.2009 r., godz. 19.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 19

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Inicjatywa społeczna: sprawa upamiętnienia zasłużonych dla miasta.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH dnia 4 MAJA 2009 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 19

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Stan prac nad opracowaniem wniosku o finansowe środki z UE z RPO WM na rozbudowę szkoły w Podkowie Leśnej.
2. Sprawozdanie ze stanu realizacji opracowania projektu na rozbudowę szkoły – stanowisko komisji urbanistycznej w tym zakresie.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 6 MAJA 2009 r. (Środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

KONTYNUACJA POSIEDZENIA KOMISJI z dnia 27.04.2009 r.

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Informacje o przebiegu realizacji projektu nasadzeń krzewów i roślin w ulicy Jana Pawła II.
2. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 8 MAJA 2009 r. (piątek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Określenie zagadnień i terminu kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 13 MAJA 2009 (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Dyskusja nad rekomendacją dla projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta Podkowy Leśnej.
3. Dyskusja na temat koncepcji organizacji ruchu na terenie miasta-ogrodu Podkowa Leśna.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ dnia 14 MAJA 2009 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (Galeria)

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Opinia na temat wynajęcia zwolnionych pomieszczeń w przychodni na potrzeby BASIS.
2. Wystąpienie o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Jerzemu Regulskiemu.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ 21 MAJA 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Kontrola w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych
w mieście.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 16 czerwca 2009 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nad projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-20013.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 17 CZERWCA 2009 r. (środa) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 18 CZERWCA 2009 (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nad projektem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 23 CZERWCA 2009 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Ciąg dalszy kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących
w posiadaniu Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 7 LIPCA 2009 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej.
2. Omówienie i określenie kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI DNIA 16 lipca 2009 r. (czwartek) o godz. 18.30 (posiedzenie robocze w terenie) zbiórka przy przepuście wodnym na wysokości cmentarza komunalnego na ul. Głównej w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Informacja Urzędu Miasta i dyskusja na temat prac interwencyjnych związanych z podtopieniami na ul Głównej w Podkowie Leśnej,
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 7 sierpnia 2009 roku, o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

1. Określenie zagadnień kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stefanii Bąbińskiej.
2. Określenie terminu rozpatrzenia skargi.
3. Wizja lokalna ul. Szczyglej i okolicznych ulic.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 14 SIERPNIA 2009 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej, ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Wizja lokalna na ulicy Szczyglej.
2. Rozpatrzenie skargi Pani Stefanii Bąbińskiej.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 3 WRZEŚNIA 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej, ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 4 WRZEŚNIA 2009 r. (Piątek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przygotowanie do nowego roku szkolnego.
2. Opinia na temat inicjatywy „Aleja Gwiazd” p. Waśkiewicz.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 8 WRZEŚNIA 2009 r. (wtorek) o godz. 17.00 w terenie – ULICA WIEWIÓREK (spotkanie na skrzyżowaniu z ulicą Borsuczą)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Wizja lokalna na ulicy Wiewiórek.
2. Określenie zagadnień i tematów kontroli w celu rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Wiewiórek.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 09 września 2009 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek i Brwinów dot. przygotowania i realizacji projektu budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu.
2. Omówienie wykonania budżetu miasta w I półroczu 2009 roku.
3. Omówienie informacji Urzędu Miasta dot. bieżącej realizacji wykonania zadań inwestycyjnych w 2009r
4. Zgłoszenie wniosków do budżetu miasta na 2010 rok.
5. Sprawy bieżące.
• Omówienie pisma Pana Ryszrda Hajnosz do Burmistrza z dnia 05.05.2009 r.
• Omówienie wniosku Pani Mirosławy Gessner do Burmistrza z dnia 01.09.2009 r.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 21 WRZEŚNIA 2009 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. godz. 15.30 – Opracowanie wniosków i przyjęcie protokółu „Kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta”.
2. godz. 16.00 – Rozpatrzenie skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 21 WRZEŚNIA 2009 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. godz. 15.30 – Opracowanie wniosków i przyjęcie protokółu „Kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta”.

2. godz. 16.00 – Rozpatrzenie skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI DNIA 23 września 2009 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek
i Brwinów dot. przygotowania i realizacji projektu budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu.
2. Omówienie wykonania budżetu miasta w I półroczu 2009 roku oraz bieżąca realizacja wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 r.
3. Wnioski do budżetu miasta na 2010 rok.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 28 WRZEŚNIA 2009 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie skargi mieszkańców z ulicy Wiewiórek – ciąg dalszy.
2. Określenie zagadnień kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi p. Lenart.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 28 WRZEŚNIA 2009 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawa skargi p. Szczęsnej – wyjaśnienia OPS.
3. Nagrody Rady dla młodzieży w konkursie EFI – ustalenie dalszego procedowania.
4. Dyskusja nad projektem programu gospodarowania nieruchomościami.
5. Dyskusja nad zagospodarowaniem zgodnie z bieżącymi potrzebami miasta zwolnionych w przychodni pomieszczeń.
6. Sprawa uczestnictwa młodzieży szkolnej w obchodach świat państwowych i rocznic wydarzeń historycznych.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 29 września 2009 (wtorek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku.
2. Propozycje komisji do budżetu miasta na 2010 rok.
3. Możliwości wykorzystania energii słonecznej w Podkowie Leśnej – rozmowa
z praktykiem.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 6 PAŹDZIERNIKA 2009 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie skargi Państwa Elżbiety i Daniela Lenart.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 19 PAŹDZIERNIKA 2009 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Ciąg dalszy kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z ulicy Wiewiórek.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 r. (środa) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie skargi Państwa Lenartów – ciąg dalszy
2. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 26 PAŹDZIERNIKA 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach
19 października 2009 r. i 21 października 2009 r.
2. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 3 LISTOPADA 2009 r. (Wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie problemów związanych z bezpieczeństwem w mieście – spotkanie
z Komendantem Powiatowym Policji w Grodzisku Mazowieckim.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI DNIA 9 listopada 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

1. Informacja i dyskusja z architektem dot. opracowania koncepcji zagospodarowania centrum miasta Podkowa Leśna.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 23 LISTOPADA 2009 (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miasta.
2. Omówienie projektu budżetu miasta na 2010 rok.
3. Sprawy różne

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 25 listopada 2009 (środa) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 26 LISTOPADA 2009 r. (Czwartek) o godz. 17.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (sala widowiskowa)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie uchwał na XXXIII sesję Rady Miasta.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 30 LISTOPADA 2009 (poniedziałek) o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu miasta na 2010 rok.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 30 LISTOPADA 2009 (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie projektu budżetu miasta na 2010 rok.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 7 GRUDNIA 2009 (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2010 rok, wnioski Komisji.
2. Sprawy różne

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 16 GRUDNIA 2009 (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwał „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok”,
2. Sprawy różne.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna