Skład Rady Miasta i Oświadczenia Majątkowe Radnych IV Kadencji 2002 – 2006

Michał Czaykowski radny z okręgu nr 12

Przewodniczący Komisji do Spraw Opracowania Projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej

Oświadczenia majątkowe Pana Michała Czaykowskiego zarchiwizowano.

Aleksander Daszewski radny z okręgu nr 14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej

Oświadczenia majątkowe Pana Aleksandra Daszewskiego zarchiwizowano.

Ewa Domaradzka radna z okręgu nr 3

Członek Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Członek Komisji Społecznej Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

Oświadczenia majątkowe Pani Ewy Domaradzkiej zarchiwizowano.

Jerzy Grużewski radny z okręgu nr 4

Przewodniczący Komisji Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Członek Komisji Społecznej Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

Oświadczenia majątkowe Pana Jerzego Grużewskiego zarchiwizowano.

Gerard Jaryczewski radny z okręgu nr 1

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Członek Komisji Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Oświadczenia majątkowe Pana Gerarda Jaryczewskiego zarchiwizowano.

Magdalena Kicka radna z okręgu nr 7

od dnia 28 maja 2004 r. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej, Członek Komisji Rewizyjej (rezygnacja z dniem 28 maja 2004 r.) Członek Komisji Społecznej

Oświadczenia majątkowe Pani Magdaleny Kicka zarchiwizowano.

Agata Kościelna radna z okręgu nr 13

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Oświadczenia majątkowe Pani Agaty Kościelnej zarchiwizowano.

Adam Leszczyński radny z okręgu nr 10

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Członek Komisji Ekologii, Łagu i Gospodarki Przestrzennej

Marek Michaeli radny z okręgu nr 2

od dnia 12 maja 2004 r. Przewodniczący Rady Miasta, członek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji (od dnia 12 maja 2004 r. – rezygnacja) członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (od dnia 12 maja 2004 r. – rezygnacja)

Oświadczenia majątkowe Pana Marka Michaeli zarchiwizowano.

Małgorzata Pabis-Janus radna z okręgu nr 6

Przewodnicząca Komisji Społecznej Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Oświadczenia majątkowe Pani Małgorzaty Pabis-Janus zarchiwizowano.

Wojciech Skowron radny z okręgu nr 5

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Oświadczenia majątkowe Pana Wojciecha Skowron zarchiwizowano.

Alina Stencka radna z okręgu nr 15

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Członek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Oświadczenia majątkowe Pani Aliny Stenckiej zarchiwizowano.

Aleksander Szymański radny z okręgu nr 11

Przewodniczył Radzie Miasta od 19 listopada 2002 do 14 listopada 2003 r.

Włodzimierz Sobociński radny z okręgu nr 9

Członek Komisji Społecznej Członek Komisji Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Oświadczenia majątkowe Pana Włodzimierza Sobocińskiego zarchiwizowano.

Maria Wolska radna z okręgu nr 8

Radna z okręgu nr 8

Oświadczenia majątkowe Pani Marii Wolskiej zarchiwizowano.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content