Rok 2020

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna – 05.08.2020r.

Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości

Burmistrz Miasta ogłosił konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod mobilny punkt usługowy małej gastronomii, wraz z ogródkiem, na okres do 3 miesięcy.
Teren sąsiaduje z obiektem pumptrack przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej. Termin składania ofert upływa 31.07.2020 r. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zapytanie konkursowe Brwinowska 30

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Mapa poglądowa

Załącznik Nr 3 – Klauzula RODO

Brwinowska 30 – informacje o nieruchomości

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacja zadania polegającego na „Budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna