Rok 2018

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150516W ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150576W ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 6 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150576W ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004 położone w Mieście Podkowa Leśna 

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. o wydaniu postanowienia Nr 319/18 o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie sprawdzania dokumentów dot. wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150516W – ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 25 maja 2018 r. zarządcy drogi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150516W (ul. Gołębia) w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. o wydaniu postanowienia Nr 348/18 o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie sprawdzania dokumentów dot. wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150576W – ul. Zachodnia w Podkowie Leśnej

DECYZJA nakazująca usunięcie odpadów, zgodnie z przepisami, poprzez przekazanie do instalacji przetwarzania odpadów, w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska, zgromadzonych na terenie działki nr 226 obr. 12 przy ul. Cichej 20 w Podkowie Leśnej.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 16 stycznia 2018 r. o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna