Inne

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Podkowa Leśna za 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Sposób zgłaszania uwag i propozycji:
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.
Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 16.00 w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres: ngo@podkowalesna.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu),
c) osobiście do skrzynki przed budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
Projekt przedmiotowej uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
3. Termin zgłaszania uwag i propozycji:
Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 20 października 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r.

Wyniki konsultacji

projekt uchwały wraz z projektem programu

Formularz zgłaszania uwag

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.09.2021

Informujemy, iż od 1.09.2021 r.  obowiązuje nowy harmonogram odpadów oraz nowy podział na rejony odbioru.

Rejon 1 UL.: Bażantów, Brwinowska, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Krasek, Kukułek, Lotnicza, Ogrodowa, Orla, Ptasia, Sępów, Słowicza, Słowików, Sokola, Sowia, Sójek, Szczygla, Szpaków, Warszawska, Wróbla, Zachodnia

Rejon 2 UL.: Bobrowa, Borsucza, Błońska, Dzików, Główna, Helenowska, Jelenia, Jeża, Kolejowa, Krecia, Królicza, Lisia, Miejska, Myśliwska, Rysia, Sarnia, Wiewiórek, Wilcza, Zamkowa,

Rejon 3 UL.: Bluszczowa, Borowin, Czeremchowa, I. Ejsmonda, Głogów, Grodziska, Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa, Jana Pawła Ii, Jaśminowa, Kalinowa, Konwalii, Krokusowa, Krasińskiego, Kwiatowa, Łosia, Lilpopa, Mickiewicza, Paproci, Parkowa, Prusa, Reymonta, Różana, Sasanek, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Wrzosowa, Żeromskiego

Rejon 4 Ul: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Dębowa, Grabowa, Graniczna, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Leśniczówka Dębak, Lipowa, Młochowska, Modrzewiowa, Orzechowa, Podleśna, Przy Lesie, Sosnowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wschodnia, 11-Go Listopada

Nowy harmonogram (kliknij)

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dokumentacje, prezentacje oraz opracowania dotyczące infrastruktury drogowej w Podkowie Leśnej

Koncepcja Odwodnienia miasta Podkowa Leśna

WNIOSKI do koncepcji odwodnienia Miasta XII-2005

Badania geologiczne zbiornika w Parku 2009

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU ODPROWADZANIA I RET

operat hydrologiczny dla rzeki Niwki

raport oddzialywania na srodowisko

Racjonalna Gospodarka Wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie Podkowy Leśnej i okolic 2011

Koncepcja PL ORGAN RUCHU – CZESC 1 i 2 25 02 2009

Drogi w Podkowie Leśnej 2015r

Nawierzchnie

Pomniki przyrody w Podkowie-Leśnej 2015r

Propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 2015r

Regulacja stanów prawnych dróg

Analiza stanu prawnego dróg w Podkowie Leśnej

System Informacji Miejskiej – Prezentacja

ETZT wrzesień 2016

SPP Opracowanie wewnętrzne 2016r

Strefa Płatnego Parkowania – studium wykonalności

Wizualizacja budżetu miasta na 2015r z autopoprawka Burmistrza Miasta

Zapory Warszawskiej Kolei Dojazdowej

System roweru miejskiego na terenie gmin zachodniego Mazowsza

Rozwój ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej i w okolicach

Wytyczne do projektu – Lipowa, luty 2017 r.

Drogi w Podkowie – sesja Rady Powiatu 27.04.2017

Opinia projektu budowlanego przebudowy Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika

spotkanie 26 września prezentacja

 

nagranie z sesji 27.06.2019 r dotyczące historii budowy stawu w Podkowie Leśnej

smart city PKN 15.03.2019

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content