Inne

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Podkowa Leśna za 2019 r.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dokumentacje, prezentacje oraz opracowania dotyczące infrastruktury drogowej w Podkowie Leśnej

Koncepcja Odwodnienia miasta Podkowa Leśna

WNIOSKI do koncepcji odwodnienia Miasta XII-2005

Badania geologiczne zbiornika w Parku 2009

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU ODPROWADZANIA I RET

operat hydrologiczny dla rzeki Niwki

raport oddzialywania na srodowisko

Racjonalna Gospodarka Wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie Podkowy Leśnej i okolic 2011

Koncepcja PL ORGAN RUCHU – CZESC 1 i 2 25 02 2009

Drogi w Podkowie Leśnej 2015r

Nawierzchnie

Pomniki przyrody w Podkowie-Leśnej 2015r

Propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 2015r

Regulacja stanów prawnych dróg

Analiza stanu prawnego dróg w Podkowie Leśnej

System Informacji Miejskiej – Prezentacja

ETZT wrzesień 2016

SPP Opracowanie wewnętrzne 2016r

Strefa Płatnego Parkowania – studium wykonalności

Wizualizacja budżetu miasta na 2015r z autopoprawka Burmistrza Miasta

Zapory Warszawskiej Kolei Dojazdowej

System roweru miejskiego na terenie gmin zachodniego Mazowsza

Rozwój ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej i w okolicach

Wytyczne do projektu – Lipowa, luty 2017 r.

Drogi w Podkowie – sesja Rady Powiatu 27.04.2017

Opinia projektu budowlanego przebudowy Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika

spotkanie 26 września prezentacja

 

nagranie z sesji 27.06.2019 r dotyczące historii budowy stawu w Podkowie Leśnej

smart city PKN 15.03.2019

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Koncepcja zagospodarowania centrum Miasta-Ogrodu autorstwa arch P. Sudry listopad 2009

Koncepcja -tekst

Prezentacja na spotkanie konsultacyjne kwiecień 2019

Parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content