Informacje nieudostępnione

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 13 marca 2023 o 17:00:07. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Podstawa prawna:

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
13 marca 2023 o 17:00:07Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Bez zmian: Zgodnie z art. 5 <a href="https:/ /isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20011121198/ U/D20011198Lj.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej</a> prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Bez zmian: Zgodnie z art. 5 <a href="https:/ /isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20011121198/ U/D20011198Lj.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej</a> prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Bez zmian: Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Bez zmian: Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
Bez zmian: Podstawa prawna: Bez zmian: Podstawa prawna:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20011121198">Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej</a></li>  Dodano: <li><a href="https:/ /isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20011121198/ U/D20011198Lj.pdf">Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// isip.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU19971330883">Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych</a></li>  Dodano: <li><a href="https:/ /isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20180001000/ U/D20181000Lj.pdf">Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// isip.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20101821228">Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych</a></li>  Dodano: <li><a href="https:/ /isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20101821228/ U/D20101228Lj.pdf">Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content