Informacja o mieście

Informacja o mieście

Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.
Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.
Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody:
– „Parów Sójek”,
– „Zaborów” im. W. Tyrakowskiego,
– Rezerwat im. B. Hryniewieckiego
oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”.
Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.
Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2003 r.

Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 977 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2007 roku

Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym:

– 1 985 kobiet,
– 1 747 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2013 r.

Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 989 kobiet,
– 1 752 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2014 r.

Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 974 kobiet,
– 1 731 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2015 r.

Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 974 kobiet,
– 1 727 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2016 r.

Podkowa Leśna liczy 3 687 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 957 kobiet,
– 1 730 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2017 r.

Podkowa Leśna liczy 3 686 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 948 kobiet,
– 1 738 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2018 r.

Podkowa Leśna liczy 3 669 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 936 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2019 r.

Podkowa Leśna liczy 3 632 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 922 kobiet,
– 1 710 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Podkowa Leśna liczy 3 610 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 918 kobiet,
– 1 692 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Pobyt stały – 3597 osób (kobiety – 1907, mężczyźni – 1690).
Pobyt czasowy – 188 osób (kobiety – 88, mężczyźni – 100).
Pobyt stały i czasowy – 3785 osób.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pobyt stały – 3589 osób (kobiety – 1912, mężczyźni – 1677).
Pobyt czasowy – 97 osób (kobiety – 53 mężczyźni -44).
Pobyt stały i czasowy – 3683 osób.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content