Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego 6 budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna. Opracowany audyt stanowi będą materiał do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPMA. 04. 02. 00 – IP. 01 – 14 – 006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content