Zaproszenie do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY” zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, która stanowi załącznik do zaproszenia

MENU

BIP – Podkowa Leśna