Zamówienia poniżej 30 000 euro

Nazwa Utworzone
Projekt remontu (odtworzeniowego) 4 szt. przepustów na rowie Rs-11 w ul. Sasanek, ul. Storczyków, ul. Kwiatowej, i w ul. Parkowej w Podkowie Leśnej 651 2018-06-06
Wykonywanie zadań służby BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych 1026 2018-01-23
Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników w jednostkach organizacyjnych 903 2018-01-19
Wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera 1079 2018-01-18
Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników w jednostkach organizacyjnych 1382 2018-01-18
Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej 2208 2018-01-15
Wykonanie usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych w placówkach oświatowych. 745 2017-12-29
Zaproszenie do składania ofert na audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta 1088 2016-07-07
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany nawierzchni w ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej 727 2016-07-04
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowaniu linii napowietrznych niskiego napięcia (nN) w ulicach: Kwiatowej, Iwaszkiewicza, Modrzewiowej, Topolowej, Cichej, Sokola, Jodłowej, Kukułek, Sosnowej w Podkowie Leśnej 738 2016-05-17
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz skablowaniu linii napowietrznych niskiego napięcia (nN) w ulicach: Kwiatowej, Iwaszkiewicza, Modrzewiowej, Topolowej, Cichej, Sokola, Jodłowej, Kukułek, Sosnowej w Podkowie Leśnej 738 2016-04-29
Zaproszenie do składania ofert na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ulicy Wrzosowej stanowiącej fragment stałej organizacji ruchu ciągu ulic Kwiatowa-Paproci i ul. Wrzosowej w Podkowie Leśnej 720 2016-04-20
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi zarchiwizowania materiałów archiwalnych. 984 2016-02-11
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego 6 budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna. Opracowany audyt stanowi będą materiał do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPMA. 04. 02. 00 – IP. 01 – 14 – 006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1123 2015-12-12
Zaproszenie do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY” zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, która stanowi załącznik do zaproszenia 1322 2015-12-10
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta (ul. Podleśna) w Podkowie Leśnej 913 2015-12-08
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła drogowego Modrzewiowa/Kościelna wraz z projektem organizacji ruchu w Podkowie Leśnej 764 2015-12-02
Zaproszenie do składania ofert na zadanie – Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki 732 2015-11-19
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż małej architektury w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej 627 2015-11-06
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odtworzeniowego łazienki w Zespole Szkół Samorządowych 642 2015-11-06
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie serwisu internetowego i serwisu BIP 775 2015-09-28
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru 781 2015-09-21
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyniesionych skrzyżowań 645 2015-09-18
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej 783 2015-09-01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła drogowego Jodłowa/Reymonta 711 2015-07-22
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp 631 2015-07-03
Zaproszenie do składania ofert na wprowadzenie stałej organizacji ruchu 704 2015-06-24
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nasadzeń 917 2015-06-19
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content