Centralny Rejestr Umów – Styczeń 2021r.

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 marca 2021 o 12:52:02. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Data zawarcia umowy Numer umowy Nazwa oferenta/usługodawcy Przedmiot umowy Wartość zamówienia brutto
28.01.2021 17.90002.2021 Karolina Okrasiak umowa zlecenie 800,00 zł
27.01.2021 16.80104.2021 Marek Sitarski przyłącze kontrolno-pomiarowe do budynku przedszkola przy ul. Miejskiej 19 311,00 zł
26.01.2021 15.75075.2021 Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp.z o.o. druk 6 nr Biuletynu miasta w 2021 r. 17 577,00 zł
26.01.2021 14.75075.2021 Ling Brett skład i przygotowanie do druku 6 nr Biuletynu Miasta w 2021 r. 9 298,80 zł
20.01.2021 13.92695.2021 ART SZYLD Krystyna Iwan 50 szt. proporczyków 848,70 zł
18.01.2021 12.70005.2021 Anna Rudnik An-Bud podłączenie kuchenek elektrycznych w 13 lokalach mieszkalnych w domach komunalnych 4 305,00 zł
18.01.2021 11.70005.2021 Wojciech Jan Konieczny sporządzenie regulaminu rozliczania mediów 2 460,00 zł
18.01.2021 10.90002.2021 Karolina Okrasiak umowa zlecenie 800,00 zł
15.01.2020 9.75023.2021 ARAM Software sp. z o.o. świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego 16 236,00 zł
14.01.2020 8.90003.2021 P.U. Hetman odbieranie odpadów terenu przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej 6 711,25 zł
14.01.2020 7.75023.2021 Wand. Sp. z o.o. medycyna pracy
07.01.2021 5.90013.2021 ZooArt, ul. Wiślana 28a, 08-530 Dęblin Zakup 68 szt karmy dla kotów 1 605,00 zł
05.01.2021 4.60016.2021 Piotr Pacholczyk interwencyjne zimowe utrzymanie dróg 61 500,00 zł
05.01.2021 TEO Teodor Przygoda świadczenie kompleksowej obsługi i doradztwa w zakresie BHP 4 000,00 zł
Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
30 marca 2021 o 12:52:02Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <table style="width: 63.9185%; height: 3912px;" width="824">  Dodano: <table style="width: 63.9185%; height: 1331px;" width="824">
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> Bez zmian: <tbody style="text-align: center;">
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;">
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td>  Dodano: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td>
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td>  Dodano: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td>
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td>  Dodano: <td style="width: 23.8554%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td>
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td>  Dodano: <td style="width: 32.0482%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td>
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td>  Dodano: <td style="width: 21.359%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 97px;"> Bez zmian: <tr style="height: 97px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 61px;" width="112">28.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 61px;" width="112">28.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 61px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/17.90002.2021.pdf" >17.90002.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 61px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/17.90002.2021.pdf" >17.90002.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 61px;" width="183">Karolina Okrasiak</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 61px;" width="183">Karolina Okrasiak</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 61px;" width="244">umowa zlecenie</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 61px;" width="244">umowa zlecenie</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 61px;" width="139">800,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 61px;" width="139">800,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">27.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">27.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/16.80104.2021.pdf" >16.80104.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/16.80104.2021.pdf" >16.80104.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Marek Sitarski</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Marek Sitarski</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">przyłącze kontrolno-pomiarowe do budynku przedszkola przy ul. Miejskiej</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">przyłącze kontrolno-pomiarowe do budynku przedszkola przy ul. Miejskiej</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">19 311,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">19 311,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/15.75075.2021.pdf" >15.75075.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/15.75075.2021.pdf" >15.75075.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp.z o.o.</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp.z o.o.</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">druk 6 nr Biuletynu miasta w 2021 r.</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">druk 6 nr Biuletynu miasta w 2021 r.</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">17 577,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">17 577,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/14.75075.2021.pdf" >14.75075.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/14.75075.2021.pdf" >14.75075.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Ling Brett</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Ling Brett</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">skład i przygotowanie do druku 6 nr Biuletynu Miasta w 2021 r.</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">skład i przygotowanie do druku 6 nr Biuletynu Miasta w 2021 r.</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">9 298,80 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">9 298,80 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">20.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">20.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/13.92695.2021.pdf" >13.92695.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/13.92695.2021.pdf" >13.92695.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ART SZYLD Krystyna Iwan</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ART SZYLD Krystyna Iwan</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">50 szt. proporczyków</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">50 szt. proporczyków</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">848,70 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">848,70 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">18.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">18.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/12.70005.2021.pdf" >12.70005.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/12.70005.2021.pdf" >12.70005.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Anna Rudnik An-Bud</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Anna Rudnik An-Bud</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">podłączenie kuchenek elektrycznych w 13 lokalach mieszkalnych w domach komunalnych</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">podłączenie kuchenek elektrycznych w 13 lokalach mieszkalnych w domach komunalnych</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">4 305,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">4 305,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">18.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">18.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/11.70005.2021.pdf" >11.70005.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/11.70005.2021.pdf" >11.70005.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Wojciech Jan Konieczny</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Wojciech Jan Konieczny</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">sporządzenie regulaminu rozliczania mediów</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">sporządzenie regulaminu rozliczania mediów</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">2 460,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">2 460,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 53px;" width="112">18.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 53px;" width="112">18.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 53px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/10.90002.2021.pdf" >10.90002.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 53px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/10.90002.2021.pdf" >10.90002.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 53px;" width="183">Karolina Okrasiak</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 53px;" width="183">Karolina Okrasiak</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 53px;" width="244">umowa zlecenie</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 53px;" width="244">umowa zlecenie</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 53px;" width="139">800,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 53px;" width="139">800,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 144px;"> Bez zmian: <tr style="height: 144px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 144px;" width="112">15.01.2020</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 144px;" width="112">15.01.2020</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 144px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/9.75023.2021.pdf" >9.75023.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 144px;" width="151"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/9.75023.2021.pdf" >9.75023.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 144px;" width="183">ARAM Software sp. z o.o.</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 144px;" width="183">ARAM Software sp. z o.o.</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 144px;" width="244">świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 144px;" width="244">świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 144px;" width="139">16 236,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 144px;" width="139">16 236,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">14.01.2020</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">14.01.2020</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;">8.90003.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;">8.90003.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">P.U. Hetman</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">P.U. Hetman</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">odbieranie odpadów terenu przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">odbieranie odpadów terenu przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">6 711,25 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">6 711,25 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 56px;" width="112">14.01.2020</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 56px;" width="112">14.01.2020</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/7.75023.2021.pdf" >7.75023.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/7.75023.2021.pdf" >7.75023.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 56px;" width="183">Wand. Sp. z o.o.</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 56px;" width="183">Wand. Sp. z o.o.</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 56px;" width="244">medycyna pracy</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 56px;" width="244">medycyna pracy</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 56px;" width="170"></td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 56px;" width="170"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">07.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">07.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="112"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/5.90013.2021.pdf" >5.90013.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="112"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/5.90013.2021.pdf" >5.90013.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ZooArt, ul. Wiślana 28a, 08-530 Dęblin</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ZooArt, ul. Wiślana 28a, 08-530 Dęblin</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Zakup 68 szt karmy dla kotów</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Zakup 68 szt karmy dla kotów</td>
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">1 605,00 zł</td> Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">1 605,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> Bez zmian: <tr style="height: 48px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112">05.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112">05.01.2021</td>
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/4.60016.2021.pdf" >4.60016.2021</a></td> Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/4.60016.2021.pdf" >4.60016.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183">Piotr Pacholczyk</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183">Piotr Pacholczyk</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244">interwencyjne zimowe utrzymanie dróg</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244">interwencyjne zimowe utrzymanie dróg</td>
Skasowano: <td style="width: 21.359%;" width="139">61 500,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="139">61 500,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">05.01.2021</td> Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">05.01.2021</td>
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  Dodano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/3.75023.2021.pdf" >3.75023.2021</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">TEO Teodor Przygoda</td> Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">TEO Teodor Przygoda</td>
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">świadczenie kompleksowej obsługi i doradztwa w zakresie BHP</td> Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">świadczenie kompleksowej obsługi i doradztwa w zakresie BHP</td>
Skasowano: <td style="width: 21.359%;" width="139">4 000,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="139">4 000,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 120px;"> Bez zmian: <tr style="height: 120px;">
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112"></td>  Dodano: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112">05.01.2021</td>
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 120px;" width="244"></td>  
  Dodano: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/2.70005.2021.pdf" >2.70005.2021</a></td>
  Dodano: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183">PUGiK EFEMERYDA Daria Puchalska, ul. W. Pileckiego 6/8, 24-100 Puławy</td>
  Dodano: <td style="width: 32.0482%; height: 120px;" width="244">Podział działki nr 126, obr. 8</td>
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 120px;" width="170"></td>  Dodano: <td style="width: 21.359%; height: 120px;" width="139">2 500,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> Bez zmian: <tr style="height: 72px;">
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 24px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 24px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 120px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 120px;" width="244"></td>  Dodano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">04.01.2021</td>
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 120px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 24px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 72px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 96px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;" width="151"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 24px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 48px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 24px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 23px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 23px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 23px;" width="244"></td>  
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 23px;" width="170"></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr style="height: 23px;">  
Skasowano: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;" width="112"></td>  
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"></td>  
Skasowano: <td style="width: 23.8554%; height: 23px;" width="183"></td>  
Skasowano: <td style="width: 32.0482%; height: 23px;" width="244"></td>  
  Dodano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/1.70005.2021.pdf" >1.70005.2021</a></td>
  Dodano: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUGiK EFEMERYDA Daria Puchalska, ul. W. Pileckiego 6/8, 24-100 Puławy</td>
  Dodano: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Rozgraniczenie działki nr 259, obr. 2</td>
Skasowano: <td style="width: 21.359%; height: 23px;" width="170"></td>  Dodano: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="139">2 500,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content