Centralny Rejestr Umów – Listopad 2019r.

Data zawarcia umowy Numer umowy Nazwa oferenta/usługodawcy Przedmiot umowy Wartość zamówienia brutto
29.11.2019 343.75023.2019 Net Secure audyt bezpieczeństwa informatycznego 12 177,00 zł
29.11.2019 342.90001.2019 PGWś GEA NOVA zakup 7 szt włazów 2 849,74 zł
29.11.2019 340.75023.2019 Poczta Polska usługi pocztowe na rok 2020 dla Urzędu Miasta PL zgodnie z aktualnym cennikiem
29.11.2019 339.75075.2019 Cukierki Reklamowe, Milanówek zakup cukierków światecznych z nadrukiem UMPL 565,80 zł
29.11.2019 338.92695.2019 Piotr Rachuta pełna obsługa sędziowska meczu halowej piłki nożnej w dniu 30.11.2019 519,00 zł
27.11.2019 337.90015.2019 Adam Adamski wykonanie redukcji SON 26 814,00 zł
26.11.2019 336.75022.2019 Krzysztof Jaworski nagranie audio-video przebiegu obraz XII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 25.07.2019 r. 500,00 zł
26.11.2019 335.90015.2019 MURARSTWO Dąbrowski Tadeusz wykonanie prac polegających na wykonaniu podjazdu do piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 28 000,00 zł
25.11.2019 334.70005.2019 EKOPIAST wykonanie prac remontowych w piwinicach budynku przy ul. Jana  Pawła II nr 29 w Podkowie Leśnej 24 840,00 zł
22.11.2019 333.92695.2019 PMtarget cele łucznicze zakup 10 szt insertów do mat łuczniczych 1 050,00 zł
22.11.2019 332.92695.2019 Moto – medica obsługa zawodów 200,00 zł
22.11.2019 331.90015.2019 Andrzej Święcki przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną przebudowa wskazanych ulic w Mieście Podkowa Lesna 94 736,68 zł
22.11.2019 330.40002.2019 PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. zasuwa do wody 1 000,00 zł
20.11.2019 329.40002.2019 BOMOS Sp. z o.o. wymiana 64 sztuk wodomierzy głównych na terenie miasta Podkowa Leśna 8 640,00 zł
20.11.2019 328.92695.2019 Robert Jarząbek pełnienie funkcji opiekuna/trenera reprezentacji Podkowy Leśnej w zawodach z cyklu Mazovia Cup 240,00 zł
20.11.2019 327.75023.2019 Michał Wojtkowiak wykonanie zadań z zakresu geodezji 2 000,00 zł
20.11.2019 326.70005.2019 Danuta Brzezińska potwierdzenie zogdności stanu wykazanego na wypisach i wyrysach z mapy ewidencyjnej ze stanem zajęcia działek pod drogi publiczne 5 000,00 zł
19.11.2019 325.85149.2019 Agnieszka Jasińska przygotowanie oraz prowadzenie zajęć gimnastyki na kręgosłup dla mieszkańców
19.11.2019 324.85149.2019 MK-2 Katarzyna Ponichter usługa transportowa dla mieszkańców Podkowy Leśnej obejmującą 8 wyjazdów na basen Kapry 2 505,60 zł
19.11.2019 323.92695.2019 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Karate Klub Pruszków Ekomikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego 2 500,00 zł
19.11.2019 322.92695.2019 MKL-BUD Sp. z o.o. budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury 241 080,00 zł
14.11.2019 321.92695.2019 Andrzej Saramonowicz obsługa techniczna hali sportowej podczas imprez sportowych 400,00 zł
14.11.2019 320.92695.2019 RAD- WIK, Warszawa zakup sprzętu medycznego 128,96 zł
14.11.2019 319.92695.2019 MED. PROTECT , Szczecin zakup sprzetu medycnzego 143,30 zł
13.11.2019 318.75023.2019 NTT System S.A. zakup telefonu komórkowego 2 664,01 zł
14.11.2019 317.90004.2019 APIS Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na terenie placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka 132 471,77 zł
14.11.2019 316.90015.2019 ATM Marcin Tadzik wykonanie modernizacji oświetlenia parkowego na ledowe na terenie parku Matki i Dziecka 16 974,00 zł
08.11.2019 315.90015.2019 Firma „Święcki” budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego ul. Iwaszkiewicza 147 600,00 zł
08.11.2019 314.90001.2019 GEA-NOVA Sp. z o.o. wykonanie remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej 14 145,00 zł
07.11.2019 313.40002.2019 PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. zakup i montaż wodomierza oraz 2 styczników 6 000,00 zł
05.11.2019 312.90004.2019 Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski wykonanie usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna 35 000,00 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna