Centralny Rejestr Umów – Grudzień 2019r.

24.12.2019 377.75023.2019 Kancelaria Radcowska Przybylska świadczenie usług prawnych 12 915,00 zł
20.12.2019 375.75023.2019 Michał Wojtkowiak wykonywanie zadań w zakresie IK 2 000,00 zł
23.12.2019 374.90013.2019 VET MED.. VET VITA – M. Guzowska leczenie i zabiegi weterynaryjne bezpańskich psów odłowionych z terenu miasta Podkowa Leśna 966,50 zł
20.12.2019 373.60016.2019 Zakład Usług Wielobranżowych J. Generalczyk zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta PL 120 000,00 zł
19.12.2019 372.90004.2019 HB System Haber Maria zakup materiałów i urządzeń nawadniających 8 673,10 zł
19.12.2019 371.40002.2019 PGWŚ GEA NOVA zakup i montaż 5 skrzynek zasuw domowych ui liniowych na wodociągu miejskim 500,00 zł
18.12.2019 370.92695.2019 Mariusz Bors pełna obsługa sędziowska meczu halowej piłki 420,00 zł
18.12.2019 369.92695.2019 Teqball Poland stół do gry 4 500,00 zł
18.12.2019 368.92195.2019 Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska wykonanie wg ustalonego projektu wskazanych artykułów okolicznościowych 2 109,70 zł
18.12.2019 367.92695.2019 Wikoss-sport wykonanie medali okolicznościowych 4 121,37 zł
18.12.2019 366.75075.2019 zakład Poligraficzny INDRUK wydruk Biuletynu 7 257,00 zł
18.12.2019 365.75075.2019 Ling Brett skład materiału prasowego 2 750,28 zł
18.12.2019 364.60016.2019 PTHU Pacholczyk wykonanie remontu pobocza chłonnego w ul. Akacjowej 26 534,00 zł
12.12.2019 362.92695.2019 MK2 Katarzyna Ponicher usługa transportowa 270,00 zł
12.12.2019 361.92695.2019 Krzysztof Wałęka pełenienie funkcji trenera – Mazovia Cup 210,00 zł
12.12.2019 360.75022.2020 Krzysztof Jaworski wykonanie nagrania audio-video przebiegu obrad XIII sesji Rady Miasta 500,00 zł
12.12.2019 359.75023. 2019 CLIL zajęcia językowe 90zł/60min; 150zł/90min
12.12.2019 358.75023.2020 FRDL forum skarbników 180/mies
12.12.2019 357.75023.2020 FRDL forum sekretarzy 180/mies
11.12.2019 356.90001.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna 298 080,00 zł
11.12.2019 355.75022.2019 Skrzywanek Sp. J. ul. Zawiła 27 96-321 Żabia Wola przygotowanie cateringu na spotkanie świąteczne radnych 1 850,00 zł
10.12.2019 354.40002.2019 PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. zakup i montaż elementów na stacji uzdatniania wody 7 000,00 zł
10.12.2019 353. 60016.2019 ROBOKOP naprawa dróg o nawierzchni nieutwardzonej, wskzanych przez zamawiającego na terenie Miasta PL 39 360,00 zł
09.12.2019 352. 60016.2019 BIKSBIT pełenienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania -Przebudowa  Alei Lipowej w PL polegającej na wykonaniu scieżki rowerowej i chodnika w podziale na etapy 6 000,00 zł
09.12.2019 351.70005.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie majątku Miasta PL 84 328,00 zł
05.12.2019 350.60016.2019 Robert Kraszewski wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w przygotowaniem pasów drogowych pod przebudowę ulic w mieście PL 43 817,76 zł
02.12.2019 349.75023.2019 AQUA LAR wynajem dystrybutorów wody 240zł za miesiąc
02.12.2019 348.60016.2019 P.T.H.U Pacholczyk wykonanie utwardzenia płytami typu MON nawierzchni ul. Irysowej 81 432,15 zł
02.12.2019 347.75023.2019 Korzystne.it. Sp z o.o. zakup komputera, monitora oraz kabli 5 035,72 zł
02.12.2019 346.75023.2019 Sietom zakup tonerów 1 047,96 zł
02.12.2019 345.75023.2019 Papier Hurt Maciej Stasiarczyk dostarczanie w 2020r art. biurowych, przemysłowych i spożywczych do 25.000,00 zł
02.12.2019 344.90001.2019 PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. zakup i montaż elementów łączących pompy z rurociągiem nie więcej niż 1000 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna