Przetargi

Nazwa Utworzone
Pielęgnacja zieleni zabytkowej w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej 888 2016-07-06
Remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Mieście Podkowa Leśna 615 2016-05-30
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA 730 2015-12-21
Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2016 roku 842 2015-12-15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMO wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROZ dnia 05.07.2005 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n. Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 486 2015-12-12
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna 684 2015-12-11
Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2016-2018. 580 2015-12-08
Przetarg nieograniczony na utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych, stanowiących dojazdy do infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta Podkowa Leśna, kruszywem betonowym zaklinowanym łamanym kruszywem kwarcytowym- 2600 m2 405 2015-12-01
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO 362 2015-12-01
Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna – szata roślinna. 516 2015-08-24
Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej położonego w Mieście Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby) 442 2015-08-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 481 2015-08-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 364 2015-08-07
Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Sosnowej w Podkowie Leśnej 428 2015-07-14
Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej 345 2015-06-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 310 2015-06-11
Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (40 m za ul. Grabową do ul. Podleśnej) w Podkowie Leśnej 390 2015-05-06
UTRZYMANIE ZIELENI I SPRZĄTANIE MIASTA PODKOWA LEŚNA W 2015 ROKU 352 2014-12-10
Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015 340 2014-12-08
Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015 502 2014-12-05
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU 2015 312 2014-10-17
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej w Podkowie Leśnej na działce o nr ew. 6/1 obręb 3 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu 281 2014-10-08
Dostawa i montaż mebli oraz sprzętów do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 298 2014-09-30
Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w Podkowie Leśnej 398 2014-09-29
Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej – do 40 m za ul. Grabową) w Podkowie Leśnej 265 2014-09-01
Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ul. Sasanek do ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej (Etap I) 322 2014-07-28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 262 2014-06-04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 336 2014-05-22
Remont ulicy Reymonta na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej (odcinek II) 294 2014-05-15
Wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego Rs11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w Podkowie Leśnej – II etap realizacji o długości 367 m (hm 2+ 93-6+60) 280 2014-04-01
MENU

BIP – Podkowa Leśna