Plan zamówień publicznych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 18 stycznia 2021 o 10:51:47. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
18 stycznia 2021 o 10:51:47Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2017r..xls">Plan Zamówień 2017r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2017r..xls">Plan Zamówień 2017r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2018-r..xls">Plan Zamówień 2018 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2018-r..xls">Plan Zamówień 2018 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2019-r..xls">Plan Zamówień 2019 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2019-r..xls">Plan Zamówień 2019 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2020-r..pdf">Plan Zamówień 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/plan-zamowien- 2020-r..pdf">Plan Zamówień 2020 r.</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/4224_001.pdf">Plan Zamówień 2021 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/4224_001.pdf">Plan Zamówień 2021 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/4603_001.pdf">Plan postępowań 2021 - wersja nr 2</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Plan_postepowan_3.pdf">Plan postępowań 2021 - wersja nr 3</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Plan_postepowan_4.pdf">Plan postępowań 2021 - wersja nr 4</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/1016_001.pdf">Plan postępowań 2021 - wersja nr 5</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/1187_001.pdf">Plan postępowań 2021 - wersja nr 6</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content