Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2016

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2016 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2015 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podkowa Leśna

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2016 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content