Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2015

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2016 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2014 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2014 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content