Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2014

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok i opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu na 2015 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
chwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podkowa Leśna
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content