Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2012

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podkowa Leśna
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2011 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w spawie opinii o projekcie WPF-u na lata 2013-2025
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2013 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content