Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2011

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok, 2. opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu na 2011 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podkowa Leśna oraz dotyczącą opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta podkowy Leśnej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej w spawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2010 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

o sprawozdawaniu z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2011
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto podkowa Leśna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Opinie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025 oraz projektu uchwały budżetowej miasta na 2012 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content