Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2017

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2018 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za pierwsze półrocze 2017 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi miasta Podkowa Leśna za 2016 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content